Main Menu
User Menu

Pěší pluk č. 35

Infanterieregiment Nr. 35

Peší pluk č. 35 (IR 35)


Infanterieregiment Freiherr von Sterneck Nr.35
(vytvorený v roku 1683)


Mierová dislokácia pluku vo februári 1914:
veliteľ - Oberst Johann Ritter von Mossig
veliteľstvo pluku, I, II. a IV. prápor (Pilsen), III. prápor (Kalinovik)
nadriadené útvary: 19. pešia divízia (VIII. armádny zbor)


Stav pluku v júli 1914:
národnostné zloženie: 60% Česi, 39% Sudetskí Nemci, 1% ostatní
doplňovací obvod: Pilsen (v súčasnosti Plzeň v Českej republike)


Zaradenie pluku v auguste 1914:
IR 35 (II, III, a IV. prápor) v zostave 37. pešej brigády 19. pešej divízie (XVII. armádny zbor) – pluk určený pre front v Haliči proti Rusku
III. prápor IR 35 v zostave 8. horskej brigády 18. pešej divízie (XVI. armádny zbor) – prápor určený pre front v Bosne a Hercegovine proti Srbskuhttps://www.austro-hungarian-army.co.uk/
https://www.kitzbuhel.demon.co.uk/austamps/dixnut/
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-35-t47301#184839Verze : 0
Zdroj: SCHEMATISMUS FÜR DAS KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE HEER UND FÜR DIE KAISERLICHE UND KÖNIGLICHE KRIEGSMARINE FÜR 1914
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-c-35-t47301#410982Verze : 0