Main Menu
User Menu

SCR-584 (strelecký rádiolokátor)

SCR-584 (Signal Corp Radio 584) – strelecký rádiolokátor, jeden z prvých rádiolokátorov použiteľných na priame riadenie paľby protilietadlového delostrelectva vo WW2. Okrem USA používaný aj Veľkou Britániou a ZSSR. Bezlicenčná výroba s označením SON-4 prebiehala v ZSSR.


História vzniku:
Teoretické a praktické práce vedúce k vzniku rádiolokátora SCR-584 sa začali dávno pred vypuknutím druhej svetovej vojny. Tieto práce začali americký vedci Dr. A. Hoyt Taylor a Dr. Leo C. Young, pracujúci pre americkú vládu, ktorí sa počas svojich výskumov šírenia rádiových vĺn zamerali na odrazy týchto vĺn od oceľových konštrukcií. Výsledky svojich pozorovaní predložili v roku 1922 Navy’s Bureau of Engineering, ktorý prevzal nad ďalším výskumom patronát. V roku 1930 objavili princíp rádiového výškomeru – na základe času medzi vyslaním signálu a prijatím jeho odrazu od zeme sa dá vypočítať výška let, čo umožnilo bezpečnejšie lety aj počas zníženej viditeľnosti. Na nešťastie, z ich pohľadu, publikovali v rokoch 1926 – 1930 sériu článkov o svojej práci a dosiahnutých výsledkoch, čo umožnilo ďalším vedcom rozvinúť niektoré ich objavy. Na druhej strane treba povedať že výskum rádiových vĺn prebiehal aj v iných štátoch, napr. britský vedci veľmi pokročili vo výskume zameranom na zistenie lietadiel vo vzduchu, na odhaľovaní tajomstiev rádiových vĺn pracovali aj nemeckí (nemecký fyzik Hertz objavil odrazy rádiových vĺn už v roku 1887) a japonskí vedci a práce prebiehali aj v Sovietskom zväze. V roku 1931 boli Američania schopní svojou experimentálnou radarovou technológiou zistiť lietadlo vo vzduchu na vzdialenosť približne 50 míľ.
30-e roky 20 storočia znamenali rýchly vývoj a zavádzanie radarových technológií. Na úsvite druhej svetovej vojny, v roku 1939 rozmiestnila Veľká Británia svojich prvých 20 rádiolokačných staníc, ktoré už v roku 1940 poskytli cenné údaje na odrážanie nemeckých náletov na Britské ostrovy.
Rádiolokátor mohol poskytnúť včasnú výstrahu aj pri útoku japonského námorného letectva na Pearl Harbour. Blížiace sa japonské lietadlá ako prvý spozoroval R.C. McCloy na obrazovke rádiolokátoru USS Condor, ale jeho hlásenie sa nedostalo na veliteľské stanovisko námorníctva. Ďalšie informácie o lete japonských lietadiel získal aj rádiolokátor americkej armády, ktorý tieto lietadlá zachytil takmer hodinu pred začiatkom náletu. V prípade včas vyhláseného poplachu na základe údajov rádiolokátorov mohlo byť zachránených mnoho amerických životov, ak nie aj Pacific Fleet.
URL : https://www.valka.cz/SCR-584-strelecky-radiolokator-t46950#183498Verze : 1
MOD
Rádiolokátor sa vyrábal v dvoch verziách - SCR-584A a SCR-574B.


Verziu SCR-584A vyrábala firma Westinghouse Electric and Manufacturing Company, verziu SCR-584B firma General Electric Company. Základný vizuálny rozdiel medzi oboma rádiolokátormi bola ich zástavba - SCR-584A bol zabudovaný do jednoosého návesu, zatiaľ čo SCR-584B do dvojosého prívesu. Obe verzie mali zhodné základné takticko-technické charakteristiky, rozdiely boli v detailoch konštrukcie jednotlivých blokov (detaily elektrotechnických schém a riadiacich prvkov jednotlivých blokov). Aj napriek uvedeným rozdielom sú jednotlivé bloky oboch verzií navzájom zameniteľné s výnimkou vysokonapäťového usmerňovača, kde sú v prípade nutnosti zámeny potrebné zásahy do napájacieho systému zabezpečujúci napájanie jednotlivých blokov.


Základné takticko-technické údaje:


Vlnová dĺžka: okolo 0,1 m (frekvencia cca 3000 MHz)
Impulzný výkon: 250 kW
Dĺžka impulzu: 0,8 mikros
Opakovacia frekvencia: 1707 Hz
Max. diaľka zistenia cieľa: 63 km (70 000 yd)
Max. diaľka automatického sledovania cieľa: 29 km (32000 yd)
Max. diaľka ručného sledovania ciela: 25 km (28000 yd)
Minimálna diaľka sledovania cieľa: 250-900 m (300-1000 yd)
Elevačný uhol: -10° - 89° (-0175 - 1580 dc)
Azimut: 360°
Presnosť merania diaľky: 22,5 m (25 yd)
Presnosť merania azimutu: 3,375´ (00-01 dc)
Presnosť merania elevácie: 3,375´ (00-01 dc)
Napájacie napätie: 3 x 115 V +- 2% / 50-60 Hz
Príkon: 10 kVA
Doba prípravy k bojovej činnosti: 30 min


Rádiolokátor SCR-584 je umiestnený v prívese / návese K-78 s rozmermi:
- dĺžka: 5850 mm
- šírka 2400 mm
- výška 3100 mm
Hmotnosť rádiolokátora (bez napájacieho bloku) dosahuje 10000 kg.


SCR-584B sa od návesu SCR-584A líši pridaním prednej nápravy miesto návesného zariadenia. Obe verzie sú vybavené štvoricou zdvihákov v rohoch kabíny a štvoricou upevňovacích lán, ktoré zabezpečujú uvodorovnenie a stabilizáciu rádiolokátora počas bojovej činnosti. Vlastná nástavba prívesu je skriňová s dvojkrídlovými dverami na pravej strane a horizontálne otvárajúcimi sa dverami v zadnej stene. Na ľavom boku v prednej časti kabíny sú malé dvierka. V streche kabíny je poklop, pod ktorým je umiestnená parabolická anténa. Anténa je počas prepravy spustená v pracovnom prietore, pri bojovej činnosti je cez poklop vysunutá a upevnená na streche. Samotný príves je ďalej vybavený vlasným ohrioevacím, ventilačným a osvetľovacím systémom. Osvetlenie môže núdzovo pracovať s napätím 6-8 V z akumulátorovej batérie, alebo štandartne pri použití 115 V napätia z elektrocentrály.


Rádiolokátor je určený pre prácu so systémami riadenia paľby (rus. PUAZO / ПУАЗО) typov M4, M7, M9, M10 a pre identifikáciu vlastných - cudzích lietadiel je možné použiť samostatné rozpoznávacie zariadenie (IFF) RC-184.Zdroj: Артиллерийская радиолокационная станция SCR-584B - руководство службы, Министерство вооруженыцх сил Сойуза ССР, Москва 1947
SCR-584 (strelecký rádiolokátor) - SCR-584A

SCR-584A
SCR-584 (strelecký rádiolokátor) - SCR-584B

SCR-584B
URL : https://www.valka.cz/SCR-584-strelecky-radiolokator-t46950#363204Verze : 0
MOD
Rádiolokátor SCR-584A (jednoosý náves).
SCR-584 (strelecký rádiolokátor) - SCR-584 (http://www.hamhud.net/darts/scr584.html)

SCR-584 (http://www.hamhud.net/darts/scr584.html)
URL : https://www.valka.cz/SCR-584-strelecky-radiolokator-t46950#183499Verze : 0
MOD