Main Menu
User Menu

10. armáda [1942-1943]

10th Army

     
Název:
Name:
10. armáda
Originální název:
Original Name:
10th Army
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Quinan, Edward Pellew ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/10-armada-1942-1943-t46550#621911Verze : 1
MOD

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE
A SEVERNÉHO ÍRSKA
10. ARMÁDA
10th ARMY
Datum vzniku
01.02.1942
Předchůdce
Veliteľsto Britských jednotiek v Iraku / British Troops Iraq
Datum zániku
15.04.1943 (12.04.1943 inaktivovaná)
Následovník
rozpustená
Nadřízené velitelství
01.02.1942-03.09.1942 - Veliteľstvo strednovýchodných síl
03.09.1942-15.09.1942 - Veliteľstvo Perzských a Irackých síl
15.09.1942-12.04.1943 - Veliteľstvo Perzie a Iraku
Dislokace
01.02.1943-12.04.1943 - stredný východ (Irak, Perzia)
Velitelé
01.02.1942-12.04.1943 - generál poručík Edward Pellew Quinan
Podřízené velitelství
14.03.1943-14.03.1943 - III Corps
14.03.1943?-14.03.1943? - XXI Indian Corps
15.02.1942?-15.09.1942? - 6. pešia divízia (indická)
28.09.1942?-14.06.1943? - 10th Motor Brigade (India)
Podřízené tělesa
-
Podřízené oddíly
-
Prameny
www.ordersofbattle.com
Literatura

URL : https://www.valka.cz/10-armada-1942-1943-t46550#262228Verze : 0
MOD
Znak 10th Army - Asýrsky okrídlený lev s ľudskou hlavou.

Znak 10th Army - Asýrsky okrídlený lev s ľudskou hlavou (www.regiments.org)
URL : https://www.valka.cz/10-armada-1942-1943-t46550#184266Verze : 0
MOD
10th Army


10th Army vznikla v Iraku 01.02.1942 v podriadenosti Middle East Command.


Zloženie:
III Corps
XXI Indian Corps


Veliteľ
16.02.1942-03/1943 - Lt-Gen. Sir Edward Pellew Quinan


10th Army bola 03.09.1942 podriadená Persian and Iraq Force, následne od 15.9.1942 do podriadenosti Persia and Iraq Command.
Od 12.4.1943 je prepodriadená do podriadenosti India Command.
Následne je v roku 1943 armáda rozpustená.Zdroj:
www.regiments.org
URL : https://www.valka.cz/10-armada-1942-1943-t46550#181937Verze : 0
MOD
10th Army bola vytvorená s úlohou ukončiť povstanie v Iraku a zabrániť ďalšiemu prenikaniu a pôsobeniu nacistických jednotiek v Iraku a Perzii. Zároveň mala ochraňovať komunikácie spájajúce ZSSR s Perzským zálivom (Indickým oceánom). Ďalšou úlohou bola pravdepodobne aj pomoc ZSSR pri obrane ropných nálezísk v okolí Kaspického mora v prípade úspešného prieniku Nemeckých vojsk do danej oblasti. Nemenej dôležitá úloha bola aj ochrana ropných nálezísk a ropného priemyslu v Južnej Perzii a Iraku.


Zdroj:
www.bibliothecapersica.com
www.bibliothecapersica.com
URL : https://www.valka.cz/10-armada-1942-1943-t46550#184276Verze : 0
MOD