Main Menu
User Menu

Štěpán IV.

Stephen IV / Štefan IV.

Štefan IV. Uhorský (proti)kráľ v roku 1163 (chorvátsky (proti)kráľ Stjepan V.)


Štefan sa narodil okolo roku 1133. Jeho otec bol uhorský kráľ Belo II. a matka bola Helena, dcéra srbského veľžupana Uroša I.


V roku 1157 vypuklo proti Gejzovi II. sprisahanie, na čelo ktorého sa postavil práve Štefan. Sprisahanie bolo odhalené a Štefan ušiel do Nemecka a obrátil sa na Fridricha I. Barbarossu so žiadosťou o pomoc. Fridrich ho však odmietol. Štefan sa rozhodol hľadať pomoc v Byzancii. Nepochodil však ani tu. V roku 1159 oženil s byzanskou princeznou Máriou, dcérou Izáka Komnéna. No do Uhorska sa vrátil až po Gejzovej smrti.


Po nečakanej smrti Štefanovho brata (proti)kráľa Ladislava II. sa Štefan dal protiprávne korunovať za uhorského kráľa. V tom čase v Uhorsku vládol Štefan III. Podobne ako Ladislava, aj jeho korunoval kaločský biskup Miko. Čo bolo v rozpore s uhorským právom. Kráľa mohol korunovať len ostrihomský arcibiskup. V tom čase ním bol Lukáš. Ten, podobne ako to bolo u Ladislava, neuznal korunováciu a Štefana vyobcoval s cirkvi.


Štefan IV. Si svojou probyzanskou politikou pobúril proti sebe časť svojich prívržencov. Tí prešli do tábora kráľa Štefana III. Ten za pomoci Fridricha Barbarossu naverboval nemeckých žoldnierov a spoločne so svojimi prívržencami 19. Júna 1163 v bitke pri Stoličnom Belehrade (Szekesfehervár) porazil Štefana IV. Štefan IV. sľúbil Štefanovi III., že sa už nepokúsi ohroziť jeho vládu. Na to ho Štefan III. prepustil. Štefan IV. Sa opäť vybral hľadať pomoc do Byzancie. No byzanský cisár Manuel I. ho znova odmietol. Vzápätí sa Štefan obrátil na Fridricha, ale aj on mu odoprel pomoc.


Na jar roku 1165 bol Štefan veliteľom byzanskej posádky na hrade Zemun. Ktorý v tom čase obliehali uhorské vojská vedené Štefanom III. V posádke hradu slúžili aj Uhry. A práve na tých sa obrátil Štefan III. a sľúbil im, že ak vydajú hrad, umožní im slobodný odchod. Uhry túto ponuku využili a aby sa vyhli nepríjemnostiam, pre istotu Štefana IV. otrávili. Stalo sa tak 11. apríla 1165.Zdroj:
Kolektív autorov -Kniha Kráľov
- Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá -Bratislava 2003, ISBN 80-10-00324-7


Július Sopko - Kronika uhorských kráľov zvaná dubnická
- Vydavateľstvo Rak - Budmerice 2004, ISBN 80-85501-13-9
URL : https://www.valka.cz/Stepan-IV-t46378#180878Verze : 2