Main Menu
User Menu
MODNÉR22.7.1944


U Vyškova byl sovětským letadlem vysazen v rámci desantu MODNÉR parašutista František Machálek, student z Brna a poddůstojník německé armády, který na východní frontě padl do zajetí a NKVD ho získala pro zpravodajskou činnost v ČSR. Výsadek byl vyprovokován brněnským gestapem v rámci jedné z protiher, vedených úspěšně proti sovětské GRU. Té byla ve zprávách předestřena potřeba rozšířit zpravodajské možnosti rezidentury o dalšího pomocníka a rádiovou stanici. Machálek byl vybaven falešnými doklady, rádiovým kompletem a německou vojenskou uniformou, která mu měla zajistit poměrně bezpečný pohyb na okupovaném území. Měl za úkol po vysazení se vždy 9., 19., a 29. dne v každém měsíci setkávat s několika neznámými osobami, uložit do mrtvé schránky v Jundrovské ulici rádiovou stanici a kontaktovat neznámou osobu na rohu Bratislavské a Hvězdové ulice v Brně. Jeho osud se ale rozhodl ještě ve vzduchu, okamžitě po výskoku z letounu. Příliš volně a nedostatečně upevněný batoh s vysílačkou, který měl pod zádovým padákem, se při otevírání padáku v důsledku dynamického nárazu uvolnil, udeřil parašutistu do hlavy tak silně, že ztratil vědomí, načež se zřítil na zem. Vysílací stanice byla zničena. Po pádu nákladu přistál i Machálek a protože byl v bezvědomí a nemohl se na přistání připravit, zlomil si nohu. Když se probral k vědomí, začal střílet z pistole ve snaze přivolat pomoc. Byl nalezen lesním dělníkem, který jej na jeho žádost dopravil k německému velitelství, kde byl při prověrce totožnosti a krátkém výslechu zatčen a předán gestapu v Brně. To jej delší čas podrobně vyslýchalo, načež byl podle zvyklostí předán k dalšímu řízení kmenovému útvaru německé armády a jako zběh zastřelen.
URL CZ: https://www.valka.cz/Modler-t46124#179839Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Modler-t46124#179839Version : 0