Main Menu
User Menu

Medaile za vynikající chování

Distinguished Conduct Medal / DCM

     
Název:
Name:
Medaile za vynikající chování
Název v originále:
Original Name:
Distinguished Conduct Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.12.1854
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
A.R. Litherland, B.T. Simpkin: Spink´s Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals with valuations, London 1990
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vynikajici-chovani-t40607#430021Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za vynikající chování
Název v originále:
Original Name:
Distinguished Conduct Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.12.1854
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.10.1993
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vynikajici-chovani-t40607#345388Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile za vynikající chování
Distinguished Conduct Medal
Distinguished Conduct Medal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
29.11.1915 Inglis, Donald Clyde
10.03.1916 Sing, William Edward
DD.MM.1916 Mottershead, Thomas
24.09.1942 - Webber, John James
DD.MM.RRRR Bouyer, Jean Georges
DD.MM.RRRR Fonck, Paul-René
DD.MM.RRRR - Slatter, Arthur Frederick
DD.MM.RRRR Wilson, Gordon Campbell
Celkem : 8
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vynikajici-chovani-t40607#626156Verze : 0
MOD
Diskuse
Správny názov medaily je Medaila za vynikajúce velenie, nie správanie. Udeľovaná nižším dôstojníkom, ktorí neboli dôstojníkmi z povolania. Nadpis na hrane mali tie, ktoré boli udelené britským vojakom. Cez 1. svetovú vojnu ich bolo veľa udelených francúzskym dôstojníkom. Medaila je z Ag.
Hoci medaila bola ustanovená počas Krymskej vojny v 1854, bola udeľovaná počas mnohých vojnových akcií. Väčšinou sa medaily vyskytujú s podobizňou Juraja V. (George V), vyskytujú sa aj medaily s podobizňami kráľovnej Viktórie, Eduarda VII., Juraja V. a Juraja VI.
Považujem za užitočné uviesť počty udelení počas jednotlivých vojnových akcií:
Krymská vojna 1854-56 770,
Potlačenie vzbury v Indii 1857-58 9,
Búrska vojna 1899-02 2050,
1. svetová vojna 1914-18 25000,
2. svetová vojna 1939-45 1900.


U zberateľov sa vyskytujú hlavne s podobizňou Juraja V., keďže počet udelení bol najvyšší. Keby niekomu sa počet 25000 udelení počas 1.SV zdal vysoký, porovnajte prosím s počtami u zberateľov cenenej Military Medal, ktorú udelili cez 1.SV v počte 120000 ks a cez 2.SV 16000 ks.
Medaile za vynikající chování - Vzhľadom na to, že sú použité fotografie medaily z internetu, vkladám avers a revers medaily zo svojej zbierky.
Udelené za 1. svetovú vojnu.
Avers.

Vzhľadom na to, že sú použité fotografie medaily z internetu, vkladám avers a revers medaily zo svojej zbierky.
Udelené za 1. svetovú vojnu.
Avers.

Medaile za vynikající chování - Revers.

Revers.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vynikajici-chovani-t40607#346486Verze : 0