Main Menu
User Menu

Medaile za vynikající chování

Distinguished Conduct Medal / DCM

     
Název:
Name:
Medaile za vynikající chování
Název v originále:
Original Name:
Distinguished Conduct Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.12.1854
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
A.R. Litherland, B.T. Simpkin: Spink´s Standard Catalogue of British Orders, Decorations and Medals with valuations, London 1990
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vynikajici-chovani-t40607#430021Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za vynikající chování
Název v originále:
Original Name:
Distinguished Conduct Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.12.1854
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.10.1993
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vynikajici-chovani-t40607#345388Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile za vynikající chování
Distinguished Conduct Medal
Distinguished Conduct Medal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vynikajici-chovani-t40607#626156Verze : 0
MOD
Diskuse
Správny názov medaily je Medaila za vynikajúce velenie, nie správanie. Udeľovaná nižším dôstojníkom, ktorí neboli dôstojníkmi z povolania. Nadpis na hrane mali tie, ktoré boli udelené britským vojakom. Cez 1. svetovú vojnu ich bolo veľa udelených francúzskym dôstojníkom. Medaila je z Ag.
Hoci medaila bola ustanovená počas Krymskej vojny v 1854, bola udeľovaná počas mnohých vojnových akcií. Väčšinou sa medaily vyskytujú s podobizňou Juraja V. (George V), vyskytujú sa aj medaily s podobizňami kráľovnej Viktórie, Eduarda VII., Juraja V. a Juraja VI.
Považujem za užitočné uviesť počty udelení počas jednotlivých vojnových akcií:
Krymská vojna 1854-56 770,
Potlačenie vzbury v Indii 1857-58 9,
Búrska vojna 1899-02 2050,
1. svetová vojna 1914-18 25000,
2. svetová vojna 1939-45 1900.


U zberateľov sa vyskytujú hlavne s podobizňou Juraja V., keďže počet udelení bol najvyšší. Keby niekomu sa počet 25000 udelení počas 1.SV zdal vysoký, porovnajte prosím s počtami u zberateľov cenenej Military Medal, ktorú udelili cez 1.SV v počte 120000 ks a cez 2.SV 16000 ks.
Medaile za vynikající chování - Vzhľadom na to, že sú použité fotografie medaily z internetu, vkladám avers a revers medaily zo svojej zbierky.
Udelené za 1. svetovú vojnu.
Avers.

Vzhľadom na to, že sú použité fotografie medaily z internetu, vkladám avers a revers medaily zo svojej zbierky.
Udelené za 1. svetovú vojnu.
Avers.

Medaile za vynikající chování - Revers.

Revers.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-vynikajici-chovani-t40607#346486Verze : 0