Main Menu
User Menu

Medaile britského impéria

British Empire Medal / BEM

     
Název:
Name:
Medaile britského impéria
Název v originále:
Original Name:
British Empire Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jednostupňové vyznamenání
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire_Medal
www.vac-acc.gc.ca
URL : https://www.valka.cz/Medaile-britskeho-imperia-t40606#351261Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile britského impéria
Název v originále:
Original Name:
British Empire Medal
Datum vzniku:
Date of Establishment:
29.12.1922
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/British_Empire_Medal
www.vac-acc.gc.ca
URL : https://www.valka.cz/Medaile-britskeho-imperia-t40606#429784Verze : 0
MOD
British Empire Medal - Britské vyznamenanie udeľované za záslužnú občiansku, alebo vojenskú službu hodnú uznania koruny.
Pôvodne malo nahradiť vyznamenanie Order of the British Empire (1917-1922) a má vojenskú a občiansku kategóriu.


Udeľuje sa od 29. 12. 1922.


Občianska kategória vyznamenania sa nemôže udeliť osobe, ktorá už bola vyznamenaná, alebo navrhnutá na udelenie jednej z piatich tried vyznamenania Order of the British Empire.


Vojenská kategória je určená len pre poddôstojníkov.


V prípade opakovaného udelenia sa udeľuje bar.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-britskeho-imperia-t40606#156257Verze : 0
MOD
Název
Name
Medaile britského impéria
British Empire Medal
British Empire Medal
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
22.10.1957 Craddock, Richard Walter
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Medaile-britskeho-imperia-t40606#626106Verze : 0
MOD