Main Menu
User Menu

Geta, Lucius Publius Septimius

Lucius Publius Septimius Geta
(189 - 211/212)


Druhorodený syn rímskeho cisára Septimia Severa a jeho manželky Julie Domny dcéry Bassianosa zo sýrskej dynastie Piesterovcov. Narodil sa 27. mája 189 v Lugdunun (Lyon) (iné zdroje uvádzajú ako miesto narodenia Rím). Otec mu predurčil cestu ako druhému svojmu spoluvládcovi keď ho dňa 2. júna 198 vymenoval za Caesara a v roku 209 na britskej expedícií ho vymenoval za Augusta. Tá cesta sa mu stala aj osudnou a neustále musel zvádzať boj o cisársky titul a neskôr aj o dedičstvo so svojim starším bratom Caracallom.


S otcom a starším bratom Caracallom sa zúčastnil ťaženia (od 208) do Británie na ktorom zomrel 4. februára 211 jeho otec cisár Septimius Severus, ktorý ho spolu s jeho bratom Caracallom určil za dedičov Rímskej ríše. Celý Rím dúfal že ich vláda bude spoločná ako vláda Marca Aurélia s Luciom Verom. Ich spolu vláda však nebola dlhá a ale bola poznačená neustálim bojom o vládu. Starší a dominantnejší cisár Caracalla obvinil svojho brata Getu zo sprisahania a 1. februára 212 (podľa iných zdrojov v decembri 211) ho dal zavraždiť. Spolu z nim pri perzekúciach zahynulo ďalších 20 000 ľudí. Podľa jednej verzie bol zavraždený osobnou gardou Caracallu v tichej spolupráci s ich matkou Juliou Domnou, ktorá zostala lojálna svojmu synovi Caracallovi.


Caracalla bol zavraždený 8. apríla 217 pretoriánskou gardou na rozkaz Macriana. Macrian sa po jeho smrti prehlásil cisárom.


Geta sa počas svojho života nepreslávil, aj keď mu predkladali tituly a pocty a vkladali do neho a jeho brata Caracallu nádeje na veľkú obnovu impéria pod vládou Severovskej dynastie a napriek tomu patrí medzi známejších panovníkov. Známejší sa stal po svojej smrti ako jedna z najznámejších obeti bratovraždy. Julia Domna manželka Septimia Severa a matka Caracallu a Getu prežila príslušníkov svojej rodiny a v roku 217 sa utrápila hladom. Istú satisfakciu poskytol Getovi ďalší cisár dynastie Elagabulus ktorý roku 219 Getovo meno očistil a jeho pozostatky uložil do Hadrianového mauzolea po boku otca a brata.Prehľad pôct a titulov od roku 198 do roku 212:
Tribún ľudu – I. až IIII.
Imperátor – I.
Konzul – I. až II.
Caesar (198), Pontifex (200), Avgustus (209), Britanicus (210), Otec vlasti (211).
URL : https://www.valka.cz/Geta-Lucius-Publius-Septimius-t39956#152463Verze : 0
A pridám jeho portrét na minci.
URL : https://www.valka.cz/Geta-Lucius-Publius-Septimius-t39956#152465Verze : 0