Main Menu
User Menu

Sily rýchlej reakcie (Rapid Reaction Forces)

Vznik síl rýchlej reakcie v PLA si vynútila zmenená vojensko-politická situácia vo svete koncom 80-tych rokov 20. storočia.


V oganizačnej štruktúre čínskych pozemných síl (PLA) sú vyčlenené súčasti zaradené do štruktúry síl rýchlej reakcie. V každej vojenskej oblasti je pre potreby rýchlej reakcie vyčlenený jeden armádny zbor, alebo divízia (brigáda).


Sily rýchlej reakcie:
15. výsadkový zbor vzdušných síl (15th Airborne Corps PLA AF), Guangzhou MR (Guanghzou Air Force Military region), pozostávajúci z troch výsadkových divízií (43., 44., 45.)
38. armádny zbor (PLA 38th Group Army), Beijing MR, pozostávajúci z tankovej divízie a troch mechanizovaných divízií (112., 113., 114.)
39. armádny zbor (PLA 39th Group Army), Shenyang MR, pozostávajúci z tankovej divízie a troch mechanizovaných divízií (115., 116., 190.)
127. mechanizovaná divízia (PLA 127th Mechanised Infantry Division), 54.armádny zbor, Jinan MR
149. mechanizovaná divízia (PLA 149th Mechanised Infantry Division), 13. armádny zbor, Chengdu MR
Sedem špeciálnych operačných skupín, po jednej z každej vojenskej oblasti
1. námorná brigáda (PLA Navy 1st Marine Brigade), South Sea Fleet


Celkový počet osôb vyčlenených v prospech síl rýchlej reakcie je cca 258000. Tieto sily majú najlepší výcvik a vybavenie a sú schopné plného bojového nasadenia od 24 do 48 hodín.


Jediným problémom pri okamžitom nasadení síl rýchlej reakcie sa javí nedostatok leteckej transportnej kapacity. Zzatiaľ je PLA AF schopné prepraviť súčasne iba jednu diviziu 15. výsadkového zboru. Časť síl sa môže prepraviť civilnými prepravcami, ale základným spôsobom prepravy zvyšných síl do miesta nasadenia zostáva cestná a železničná doprava.
URL : https://www.valka.cz/Sily-rychlej-reakcie-Rapid-Reaction-Forces-t39723#151286Verze : 0
MOD