Main Menu
User Menu
APC-70


Na stránke https://jedsite.info//8x8afv/bravo/btr-60_series/z-mexico/mx-btr60.html som našiel nasledujúci text, ktorý sa týka mexických BTR-60:


Citace :

In 1994 Mexico received some Russian equipment, among which were 30 BTR-60 sold by the civilian company Irtish. These vehicles were to be used for civilian purposes as fire bombers service, however, Mexico was in the need of new amphibious equipment. The Mexican navy was employing the Pegaso amphibious vehicle made in Spain, but there were not enough to cover naval operations for infantry landing practices or even for rescue operations when natural disaster happens.
All 30 BTR-60 received a new name "APC-70" and for better references and to set on clearance on it, all vehicles are identified as BTR-60 not as BTR-70, They did not have any weaponry added after their arrival when the turrets were removed, all the sights were hidden and some extra windows were made on each side of the vehicles.
Mexico has used this vehicles very well since its arrival and for several exercises. Various weaponry has been mounted on these vehicles since 2003 and includes MK-19Grenade Launcher , Hk-21 machine gun and also the FNL Mag- 7.62 machine gun as a variety of choice, for better support on landing practices for their infantry.
The BTR-60 or APC-70 had two different color schemes one that came from originally Russian camouflage that has several colors (black, green, and red sand) and the second one is the same camouflage used by the USMC on their jungle camouflage.
All thirty BTR-60 were deployed to all naval military bases in sectors of five vehicles each.
This is the first time that Mexico used Russian equipment for military purposes and it seems that is has been very profitable on its use and in several financial costs for now and the past. All vehicles remain in service in all the naval sectors and will remain in use for at least 6 up to 7 years more.Pokúsil som sa ho volne preložiť, nie je preložený úplne,takže pokiaľ sa niekto nájde a preloží ho komplet, budem len rád.


V roku 1994 Mexiko získalo do výzbroje rôzne ruské vybavenie, medzi ktorým bolo aj 30 obrnených transportérov BTR-60, predaných civilnou firmou IRTIŠ. Tieto vozidlá boli využívané v civilnom sektore, napríklad ako „fire bomber service“. Mexiko nutne potrebovalo nové obojživelné vybavenie. Dovtedy používali obojživelné vozidlá PEGAS, Španielskeho pôvodu, ale neboli vhodné na pobrežné námorné operácie pre vyloďovacie operácie pechoty alebo pre záchranné operácie pri prírodných nešťastiach.


Všetkých 30 BTR-60 dostalo nové meno „APC-70“, ale všetky sú identifikované ako BTR-60, nie BTR-70.
Boli dodané bez organickej výzbroje, veže boli odstránené, strielne zaslepené. Na každej strane boli vytvorené 3 okná.


Mexiko tieto vozidlá používa úspešne od ich príchodu a pri rôznych prĺežitostiach. Na vozidlách sa používa rôzna výzbroj od roku 2003 a obsahuje granátomet MK-19, guľomet Hk-21 a tiež guľomet FNL Mag-7,62 v rôznych kombináciách, pre lepšiu podporu pechoty pri vyloďovaní.


BTR-60 (APC-70) v mexickej výzbroji majú dve rozdielne farebné schémy – jedna pochádza z originálnej ruskej kamufláže (čierna, zelená, červeno-piesková), druhá je štandartná kamufláž použitá v USMC (džungľová kamufláž)


Všetkých 30 BTR-60 boli rozdelené medzi námorné základne v počte po 5 kusov.


Je to prvý krát, čo Mexiko použilo Ruské vybavenie pre vojenské použitie a pomerne úspešne. Všetky vozidlá sú udržiavané a budú slúžiť ešte ďalších 6 až 7 rokov.


A pridávam ďalšie dve fotografie z mexickej námornej pechoty.
MEX - APC-70 -


MEX - APC-70 -


URL : https://www.valka.cz/MEX-APC-70-t38070#140985Verze : 0
MOD
Priložím niekoľko fotografií z vojenských prehliadok a cvičenia zboru námornej pechoty.
MEX - APC-70 - (foto 2005)

(foto 2005)
MEX - APC-70 -


MEX - APC-70 -


MEX - APC-70 -


MEX - APC-70 -


URL : https://www.valka.cz/MEX-APC-70-t38070#140877Verze : 0
Pridám ešte dve veľmi pekné fotografie z cvičenia. V Mexiku sú tieto vozidlá označované APC70.
MEX - APC-70 -


MEX - APC-70 -


URL : https://www.valka.cz/MEX-APC-70-t38070#140891Verze : 0