Main Menu
User Menu
Reklama

SSK - Projekt 641 (kód NATO: Foxtrot)

Project 641

Проект 641

     
Název:
Name:
Projekt 641
Originální název:
Original Name:
Проект 641
Kategorie:
Category:
stíhací útočná ponorka (konvenční)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
75 ks / pcs
B-2 (Б-2)
B-4 (Б-4)
B-6 (Б-6)
B-7 (Б-7)
B-8 (Б-8)
B-9 (Б-9)
B-15 (Б-15)
B-21 (Б-21)
B-25 (Б-25)
B-26 Jaroslavkij komsomolec (Б-26 Ярославский комсомолец)
B-28 (Б-28)
B-29 (Б-29)
B-31 (Б-31)
B-33 (Б-33)
B-34 (Б-34)
B-36 (Б-36)
B-37 (Б-37)
B-38 (Б-38)
B-39 (Б-39)
B-40 (Б-40)
B-41 (Б-41)
B-46 (Б-46)
B-49 (Б-49)
B-50 (Б-50)
B-51 (Б-51) – viď S23 Kalvari
B-53 (Б-53)
B-55 (Б-55)
B-57 (Б-57)
B-59 (Б-59)
B-85 (Б-85)
B-94 (Б-94)
B-95 ( Б-95)
B-98 (Б-98)
B-101 (Б-101)
B-103 (Б-103)
B-105 (Б-105)
B-107 (Б-107)
B-109 (Б-109)
B-112 (Б-112)
B-116 (Б-116)
B-130 (Б-130)
B-133 (Б-133)
B-135 ( Б-135)
B-139 ( Б-139)
B-143 (Б-143)
B-153 (Б-153)
B-156 (Б-156)
B-164 (Б-164)
B-169 (Б-169)
B-205 (Б-205)
B-213 (Б-213)
B-309 (Б-309) – viď S725
B-311 (Б-311) – viď S312 Al Fateh
B-330 (Б-330) – viď S313 Al Ahad
B-397 (Б-397)
B-400 (Б-400)
B-401 (Б-401) – viď S22 Khanderi
B-402 (Б-402) – viď S20 Kursura
B-405 (Б-405) – viď S21 Karanj
B-409 (Б-409)
B-413 (Б-413)
B-416 (Б-416)
B-427 (Б-427)
B-435 (Б-435) – viď U01 Záporoží
B-440 (Б-440)
B-456 (Б-456) – viď S40 Vela
B-464 (Б-464) – viď S42 Vagli
B-470 (Б-470) – viď S41 Vagir
B-510 (Б-510) – viď S729
B-522 (Б-522) – viď S43 Vaghsheer
B-586 (Б-586) – viď S727
B-587 (Б-587) – viď S315 Al Khyber
B-588 (Б-588) – viď S316 Al Hunain
B-590 (Б-590) – viď S314 Al Mitraga
B-826 Jaroslavskij komsomolec (Б-826 Ярославский комсомолец) – premenovaná B-26 od roku 1970U01 Záporoží (U01 Запорiжжя)


- Projekt I641 / I641K
S20 Kursura
S21 Karanj
S22 Khanderi
S23 Kalvari
S40 Vela
S41 Vagir
S42 Vagli
S43 Vaghsheer


/ - Projekt I641K / I641L
S315 Al Khyber
S316 Al Hunain
S314 Al Mitraga
S312 Al Fateh
S313 Al Ahad

- Projekt I641K
S725
S729
S727
Posádka:
Crew:
70 (z toho / include 12 dôstojníkov / officers)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
1952 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
2550 t
Délka:
Length:
91,3 m
Šířka:
Beam:
7,5 m
Ponor:
Draught:
5,1 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
diesel-elektrický pohon
- 2 x dieselový motor 37D (2x1491
kW), po roku 1966 3 x 2D42M (3 x 1491 kW)
- 1 x elektromotor PG102 (2013 kW)
- 2 x elektromotor PG101 (2 x 1006 kW)
- 1 x elektromotor ekonomického chodu PG104 (104 kW)
Výkon:
Power:
1491.4 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
3
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
31.1 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
29.6 1) km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
55560 km při rychlosti 15 2) km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
28.3 km při rychlosti 29.6 3) km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
280 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
10 X 533mm torpédomety (6 predných, 4 zadné), celkom 22 torpéd, alebo 32 mín
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
TTD sú platné k roku 1966


1) v ekonomickom režime 3,7 km/hod
2) pri šnorchlovaní 33150 km pri rýchlosti 14,8 km/hod
3) 740,8 km pri rýchlosti 3,7 km/hod
Zdroje:
Sources:
http://ru.wikipedia.org/
http://www.deepstorm.ru
URL : https://www.valka.cz/SSK-Projekt-641-kod-NATO-Foxtrot-t37637#509426Verze : 0
MOD
V roku 1965 bola na základe požiadavky Indie konštrukčnou kanceláriou „Rubín“ (hlavní konštruktéri Z.A. Deribin a J.N. Kormilicin) vyvinutá exportná varianta ponorky s označením I641. Oproti pôvodnemu typu boli použité akumulátorové batérie 46SU, zväčšená zásoba pitnej vody a počet kajút v 4 oddiele bol znížený o 2 kajuty. Vzniknutý priestor bol využitý na zástavbu klimatizačného systému SPCHM-FU-90. V tejto konfigurácii boli pre Indiu vyrobené 4 ponorky (dve z nich neskôr modernizované na verziu I641M). Okrem týchto 4 kusov bolo v rokoch 1972-1983 vyrobených ďalších 13 ponoriek určených na export (4 ks India, 6 ks Lýbia a 3 ks Kuba, hlavný konštruktér J.N. Kormilicin). Tieto ponorky, súhrnne označované ako Projekt I641K (niektoré zdroje označujú ponorky pre Lýbiu ako projekt I641L) sa od svojich predchodcov odlišovali zmenšením kalibru zadných torpédometov na 400 mm.
Vzhľadom k postupnému zastarávaniu ponoriek sa pripravovala komplexná modernizácia ponoriek ako Projekt 641B.


https://www.deepstorm.ru
URL : https://www.valka.cz/SSK-Projekt-641-kod-NATO-Foxtrot-t37637#509435Verze : 1
MOD
Projekt 641 (Kód NATO - Foxtrot)


Typ : konvenčná ponorka (PL/SS)


Rok zaradenia do služby: 1958
Dĺžka: 91,3 m
Šírka: 7,5 m
Výška: ? m
Ponor: 5,09 m
Výtlak na hladine: 1 952 t
Výtlak pod hladinou: 2 550 t
Max. rýchlosť na hladine: 16,8 uzlov
Max. rýchlosť pod hladinou: 16 uzlov
Dosah na hladine: 30 000 nm pri 8 uzloch
Dosah pod hladinou: 400 nm pri 2 uzloch
Hĺbka ponoru pracovná/medzná: 250 m/280 m
Pohon na hladine: 3 diesely po 2 000 koní
Pohon pod hladinou: 2 elektromotory po 1 350 koní
1 elektromotor s 2 700 koní
Výdrž na mori: 90 dní
Posádka: 70 z toho 11 dôstojníkov
Výzbroj : 6x 533mm torpédomety v prednej časti
4 x 533 torpédomety v zadnej časti
Zásoba torpéd: 22 (alebo 32 mín namiesto zásobných torpéd - +6 torpéd)
Počet vyrobených kusov: 75
URL : https://www.valka.cz/SSK-Projekt-641-kod-NATO-Foxtrot-t37637#142241Verze : 0
Přidám fotky na jednu z lodí této třídy, která dnes kotví v Zeebruge. Jde podle popisu o loď s taktickým číslem 480 postavenou v roce 1960 v Leningradu
zdroj : vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SSK-Projekt-641-kod-NATO-Foxtrot-t37637#314075Verze : 0
několik detailů z vnitřku ponorky
zdroj : vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/SSK-Projekt-641-kod-NATO-Foxtrot-t37637#314076Verze : 0