Main Menu
User Menu

SOV - SON-9 / SON-9A ("Fire Can" - strelecký rádiolokátor)

SON-9


Strelecký rádiolokátor určený na sledovanie vzdušného cieľa, zistenie jeho súradníc v priestore a na navádzanie protilietadlových kanónov batérie na cieľ (prostredníctvom stanice riadenia paľby PUAZO).


Rádiolokátor SON-9 sa vyvíjal v rokoch 1948-1950 pod vedením konštruktéra M. N. Polozova (М. Н. Полозова s účasťou B. P. Roždestvenského, (В. П. Рождественского), K. I. Voroncova (К. И. Воронцова), B. N. Belugina (В. Н. Белугина) a ďalších.


Rádiolokátor vysielal impulzy vytvorené magnetrónom s dĺžkou 0,5 mikrosekundy a s opakovacou frekvenciou 1875 Hz. Pre zabezpečenie činnosti v podmienkach rušenia bol vybavený štyrmi magnetrónmi s rozdielom frekvencií 160 Mhz. Vo vysielacom systéme bol ďalej použitý centimetrový heterodyn klystrónového typu (rezonátor).
Prijímací systém zabezpečoval spracovanie prijatých signálov a ich zobrazenie na indikátore diaľky a indikátore kruhového obzoru a zároveň zabezpečoval spracovanie údajov potrebných pre pohyb antény a automatické meranie diaľky.
Systém riadenia antény zabezpečoval pohyb antény v režime automatického celokruhového, alebo sektorvého vyhľadávania, ručného navádzania a automatického sledovania cieľa.
Rádiolokátor umožňoval udanie cieľa od prehľadového rádiolokátora a diaľkové ovládanie antény (odmer a námer) od PUAZO (optické sledovanie cieľa).
Určitým nedostatkom rádiolokátoru bolá slabá odolnosť voči rušeniu, čo spôsobovalo že pri práci v podminkach silného rádioelektronického rušenia musela obsluha zabezpečovať sledovanie cieľa pomocou optických prostriedkov.
Vojskové skúšky prebehli v roku 1950, kde boli v praxi preverené požadované charakteristiky a prostriedok bol prijatý do výzbroje pozemných vojsk.


SON-9A
Začiatkom 50-tych roko v súvislosti s búrlivým vývojom prostriedkov a foriem elektronického rušenia bola pred konštruktérov rádiolokátora postavená úloha modifikovať rádiolokátor na činnosť aj v podmienkach intenzívneho rušenia. Modernizovaný rádiolokátor dostal označenie SON-9A. Jeho konštrukcia a základné charakteristiky zostali zachované, do obvodu prijímača bol pridaný automatický systém preladenia v prípade detekcie aktívneho šumového rušenia (APS), zabezpečujúci automatické preladenie magnetrónu a heterodynu na inú pracovnú frekvenciu, nezarušenú od porúch.
Vojskové skúšky prebiehali v rokoch 1955 - 1956 a potvrdili funkčnosť systému a splnenie požadovaných charakteristík. Modernizovaný rádiolokátor bol prijatý do výzbroje a bola začatá sériová výroba.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#202371Verze : 0
MOD
Mobilný strelecký rádiolokátor SON-9A (СОН-9А - Станция орудийной наводки) je spolu s prístrojom riadenia paľby PUAZO-6 (ПУАЗО-6) (alebo PUAZO-5 (ПУАЗО-5)) určený k riadeniu paľby protilietadlového delostrelectva malých a stredných kalibrov. Rádiolokátor umožňuje spolupracovať aj s prístrojom riadenia paľby PUAZO-3 (ПУАЗО-3), alebo PUAZO-4 (ПУАЗО-4), ale v týchto prípadoch sa používal transformátor súradníc LSPPM (ЛСППМ).


SON-9A môže sledovať (vyhľadávať) vzdušné ciele na vzdialenosť až 55 km nezávisle na viditeľnosti a poveternostných podmienkach, určuje súradnice cieľa v priestore (azimut, elevácia, šikmá diaľka) a poskytuje ich na PUAZO a svetlomet.
Okrem sledovania cieľov, ktorých súradnice sú zadané z prehľadového rádiolokátora umožňuje vyhľadávať ciele v automatickom celokruhovom režime, automatickom sektorovom režime a v režime ručného preľadávania.


Používaný na riadenie paľby nasledujúcich typov PL kanónov:
100 mm PLK KS 19 s PUAZO-6-19
85 mm PLK KS 12 s PUAZO-6-12
57 mm PLK S-60 s PUAZO-6-60


Kódové označenie NATO: "FIRE CAN"
Pracoval na frekvenciách 2.7-2.9 GHz
Počet impulzov fp=1249 imp/s
Presnosť merania diaľky: 20 m
Rozlišovacia schopnosť v diaľke: 125 m
Presnosť merania azimutu: 0,1°
Presnosť merania polohového uhlu: 0,1°


Zavedený vo výzbroji viac ako 20 štátov, okrem ZSSR aj v ČSSR, Poľsku, NDR, Vietnam, ....
Licenčne vyrábaný aj v Poľsku.
Zúčastnil sa viacerých bojových konfliktov (Vietnam...)
SOV - SON-9 / SON-9A (Fire Can - strelecký rádiolokátor) -


URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#140765Verze : 0
MOD
SON-9Technicko-taktická data
Celková hmotnost: 7 300 kg


Osádka: 1 + 3


Dosah RL na cíle ve výšce 4 km:
- ručně: 55 km
- automaticky: 35 km
- při výhodných podmínkách: 80 km


Impulzní výkon vysílače: 200 kW


Délka impulsu: 0,5 s
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#140607Verze : 0
MOD
Strelecký radiolokátor z výzbroje ČSĽA.


Zdroj : ATOM č.9 1970
SOV - SON-9 / SON-9A (Fire Can - strelecký rádiolokátor) - SON-9A.

SON-9A.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#214512Verze : 0
SON-9A


Zdroj : Dopr-51-5 Prehľad vojenskej techniky a jej uloženie na železničných vozňoch – predpis ČSĽA – Praha 1968
SOV - SON-9 / SON-9A (Fire Can - strelecký rádiolokátor) - SON-9A v pochodovej polohe.

SON-9A v pochodovej polohe.
URL : https://www.valka.cz/SOV-SON-9-SON-9A-Fire-Can-strelecky-radiolokator-t37400#348144Verze : 0