Main Menu
User Menu

Gallas, Matthias von

General Matthias Gallas, Graf von Campo und Herzog von Lucera


1584-1647vojevůdce z dob Třicetileté války


(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Gallas-Matthias-von-t35377#130111Verze : 0
MOD
Matthias von Gallas, bol profesionálnym vojakom z obdobia tridsaťročnej vojny. Bojoval v radoch katolíckej ligy a neskôr v cisárskych službách. Za svoje služby bol povýšený do grófskeho stavu s predikátom "zum Schloss Campo und Freyenthurn". Dosiahol významných vojenských úspechov a za odmenu dostal frýdlantské panstvo skonfiškované po smrti Albrechta z Valdštejna. V roku 1635 získal talianské vojvodstvo Luca vrátane vojvodského titulu. Bojoval v Taliansku a Pomoransku a v roku 1639 sa vzdal vrchného velenia a odišiel na odpočinok. V roku 1643 bol však znovu povolaný do boja prot Švédom, s ktorými často bojoval so striedavými výsledkami.

Zdroj: Modrá krev, Petr Mašek, Mladá Fronta, ISDN 80-204-1049-X
URL : https://www.valka.cz/Gallas-Matthias-von-t35377#245157Verze : 0
Jan Matyáš Gallas


Narozen 1588 jako potomek chudé šlechtické rodiny na zámku Campo v Tridentsku


Svoji válečnickou kariéru začal ve španělském vojsku proti Savojsku


Dalším jeho působištěm bylo vojsko katolické ligy


1623 vyznamenal se jako velitel předvoje vojska katolické ligy v bitvě u Stadtlohnu, kde porazil Tilly Kristiána Brunšvického,


1628 přijat do císařského vojska,


1629 vstupuje do služeb císařského vojska Albrechta z Valdštejna zde získal generálskou hodnost a byl stanoven velitelem pěchoty,


1632 jmenován polním zbrojmistrem a povýšen do stavu hraběcího,


1632 dobyl Kamenici a v bitvě u Lützenu velel pravému křídlu císařských vojsk,


konec 1633 po rozhodnutí vídně odstranit Valdštejna tuto myšlenku podpořil


25.2.1634 po zavraždění Valdštejna v Chebu byl do čela císařské armády postaven Gallas


1634 po zkonfiskováni valdštejnova majetku je odměněn za svůj postoj - získal statky v odhadované ceně milionu zlatých. Získal Frýdlant, Liberec, v Praze palác Kinských


1636 získává i Smiřice ke kterému patřily i statky Žiželeves, Rodov, Hořiněves a Sadová, městys Smiřice se zámkem a 40 vesnic


1646 vzdal se vrchního velitelství armády ( velitelství armády se vzdal již několikrát, ale vždy mu bylo vráceno )


1647 umírá ve Vídni
Zdroj: www.smirice.cz , http://www.obristvi.cz/slechticke_rody.htm , www.cokdyvpraze.cz
URL : https://www.valka.cz/Gallas-Matthias-von-t35377#314675Verze : 0