Main Menu
User Menu

107. peruť [1953- ]

107th Squadron "Knights of the Orange Tail" / טײסט 107 הראש הערײה

טײסט 107 הראש הערײה
Tajeset 107 "Ha'Roš Ha'Arije"
107. peruť "Lví hlava"


Založení a první zrušení
107. tajeset byla založena v únoru 1953 na základně Ramat David jako stíhací přeškolovací jednotka. Výzbrojí se staly "československé" Spitfire LF.IX.E, vyřazené od 101. tajeset. V únoru 1954 byl změněn statut jednotky a ze cvičné se stala jednotka záložní.
V létě 1954 byla 107. tajeset přezbrojena na americké Mustangy, a Spitfiry byly předány 105. tajeset. V březnu 1956 byla 107. tajeset zrušena a její Mustangy pět předány 105. tajeset.

První reaktivace a druhé zrušení
V únoru 1962 byla 107. tajeset reaktivována jako stíhací přeškolovací jednotka. Do výzbroje obdržela britské proudové stíhačky Meteory F.8, vyřazené od 117. tajeset. Již 14. července 1964 však byla opět zrušena a Meteory předány 110. tajaset.

Druhá reaktivace, šestidenní válka a třetí zrušení
V roce 1966 byla 107. tajeset znovu reaktivována ze záložních pilotů a její výzbrojí se tentokrát staly francouzské Ouragany, převzaté od 113. tajeset.

První den šestidenní války, 5. června 1967, se 107. tajeset zúčastnila hned první první vlny úderů proti arabským leteckým základnám:
V 7.45 hod čtyři Ouragany zaútočily na egyptskou základnu Džebel Libni. Posádky: č.1 Jaakov Terner (Ouragan č.64), č.2 Kobi Richter (Ouragan č.50), č.3 Šaúl Gilboa (Ouragan č.80) a č.4 Hanan Toren (Ouragan č.93)
V 7.50 hod čtyři Ouragany zaútočily na egyptskou základnu Bir al-Tamadá. Posádky: č.1 Rami Harpaz (Ouragan č.89), č.2 Eliezer Oron (Ouragan č.44), č.3 Aloni (Ouragan č.66) a č.4 Jaakov Zik (Ouragan č.78).
V 7.55 hod čtyři Ouragany zaútočily na egyptskou základnu el-Aríš. Posádky: č.1 Juval Efrat (Ouragan č.05), č.2 Giora Bar-Ner (Ouragan č.92), č.3 Jiftach Sadan (Ouragan č.94) a č.4 Moše Hertz (Ouragan č.76).
V 8.15 hod tři Ouragany opět zaútočily na Džebel Libni. Posádky: č.1 Josef Aviv (Ouragan č.18), č.2 Nachum Topaz (Ouragan š.69), č.3 Regev (Ouragan č.63)
Ve třetí vlně ve 14.45 hod čtyři Ouragany zaútočily na syrskou základnu Mardž Real.

Během dalších dnů šestidenní války 107. tajeset sloužila k přímé podpoře pozemních vojsk a blízké izolaci bojiště. Například 8. června Ouragany 107. tajeset na jordánské frontě bombardovaly most Bet Ha'Arava, nebo 9. června bombardovaly syrské jednotky poblíž Vassetu. Celkem 16 letadel a 19 pilotů 107. tajeset za šestidenní války provedlo 319 bojových letů, při kterých byly ztraceny tři Ouragany, beze ztráty na životech.
Krátce po šestidenní válce, 16. července 1967, byla 107. tajeset opět zrušena a Ouragany předány zpět 113. tajeset.

Třetí reaktivace
V červnu 1971 byla 107. tajeset znovu reaktivována, ale její výzbrojí se staly tehdy nejmodernější letouny Chel Ha'Aviru, americké F-4E Phantom II. Letouny byly zatím zapůjčené od 69., 119. a 201. tajeset (po dvou od každé), ale již v únoru 1972 jednotka dostala své vlastní Phantomy. Pod velením Jiftacha Spektora 107. tajeset dosáhla zatím nepřekonaného rekordu - ve vzdušných bojích sestřelila přes 30 arabských letadel bez ztráty jediného pilota nebo navigátora.
K prvnímu střetnutí s nepřítelem došlo 2. ledna 1973, kdy se hlídka Phantomů 107. tajeset utkala se syrskými MiGy-21 a při manévrovém boji jeden MiG narazil do země.
"Generální zkouškou" na nadcházející válku se stalo 13. září 1973, kdy byla čtveřice Phantomů 69. a 107. tajeset při průzkumném letu nad Sýrií napadena šestnácti MiGy-21. Do boje se posléze zapojily i Mirage od 101. a 117. tajeset. Výsledkem bylo sestřelení dvanácti MiGů (z toho tři šly na konto 107. tajeset) bez jediné ztráty.

Jomkippurská válka
V sobotu 6. října 1973 dvě hodiny po poledni egyptská a syrská armáda napadla Izrael. Arabské armády, které se pokusily napodobit izraelský úspěch o šest let dříve, vedle pozemního útoku hned od počátku podnikaly rozsáhlé letecké údery proti izraelským leteckým základnám a prostředkům PVO na Sinaji.

Hned první den jomkippurské války se piloti 107. tajeset postarali o výrazné "snížení stavů" egyptského letectva, když z 23 letadel a vrtulníků, které byly toho dne celkem sestřeleny, šlo 14 na konto 107. tajeset: Amir Nachumi s navigátorem Josefem Javinem sestřelili čtyři MiGy-17, o dva další MiGy-17 se postaral Daniel Šaki s Davidem Regevem, kteří nádavkem přidali i jeden MiG-21, Šlomo Egozi s Rojem Manofem sestřelili pět vrtulníků Mi-8, a po jednom Mi-8 Dov Joffe s Odedem Polegem a Ran Goren s Josefem Jeari.
Další dny jomkippurské války se Chel Ha'Avir soustředil především na zastavení vln arabských stíhacích bombardérů, úderům proti tankovým čelům arabských pozemních vojsk, zastavení dalších přesunů egyptské armády na východní břeh průplavu, údery proti leteckým základnám a prostředkům PVO a napadání logistických cest nepřítele.

V neděli 7. října Phantomy 107. tajeset provedly úder proti egyptským leteckým základnám Beni Sueif a Bir Arída. Druhá útočná vlna však byla odvolána a většina úsilí Chel Ha'Avir se soustředila na severní frontu na Golanských výšinách, kde Syřané bezprostředně ohrožovali samotné území Izraele. Prvním krokem ale bylo potlačení syrské protivzdušné obrany v oblasti. Území východně od Golanských výšin bylo rozděleno na čtyři sektory a každá z tajeset Phantomů napadala cíle v jednom sektoru. 107. tajeset byl přidělen nejjižnější sektor, ve kterém byla baterie protiletadlových raket ihned napadena trojicí Phantomů 107. tajeset, vedených Jiftachem Spektorem.
Odpolední akce 107. tajeset v druhý den války směřovaly k napadání pontonových mostů přes Suezský průplav a tím k narušování přesunů egyptských tanků na východní břeh.

V pondělí 8. října čtyři Phantomy 107. tajeset napadly prostředky syrské PVO na přístupech k letecké základně Sajkal, který byla vzápětí napadena dalšími dvanácti Phantomy, opět vedených Jiftachem Spektorem. Během útoku byly dva Phantomy zasaženy pozemní protiletadlovou palbou, ale oba piloti dokázali, každý s jedním zastaveným motorem, bezpečně přistát v Ramat Davidu. Po odbombardování byla formace napadena dvěma syrskými MiGy-21, z nichž jeden sestřelil Spektor a druhý nezvládl manévrový boj a narazil do země.

V úterý 9. října 1973 utrpěla 107. tajeset první ztráty, naštěstí jenom na technice. Při návratu z útoku na egyptskou leteckou základnu Kotamíja byl protiletadlovým dělostřelectvem zasažen vedoucí letoun formace. Pilot dokázal hořící Phantom dotáhnout nad moře, kde se posádka katapultovala. Pilot Harel Gilutz i navigátor Josef Jeari, který při katapultáži utrpěl zranění, byli zachráněni izraelským vrtulníkem.
Krátce poté byl východně od Port Saidu zasažen další Phantom s pilotem Danielem Šakim a navigátorem Giladem Rozenblatem. Pilot však s vážně poškozeným letounem dokázal přistát na předsunuté sinajské základně Refidim.
Před polednem 9.října byl třem tajeset Phantomů, včetně 107., svěřen mimořádně důležitý a smělý úkol - bombardování syrského generálního štábu v Damašku. Zatímco osm Phantomů 119. tajeset úspěšně odbombardovalo, osm Phantomů 107. tajeset (každý údajně nesl sedm tun bomb! Zde se spíše domnívám, že se jedná o záměnu kilogramů za libry - 3200 kg zní věrohodněji.) se pro nepříznivé počasí nad cíl nedostalo. Letouny byly proto pozemním návodčím přesměrovány k úderu na formaci 7. tankové divize syrské armády. Zničení této formace umožnilo přeskupení izraelské 7. tankové brigády, stabilizaci severního úseku golanské fronty a usnadnilo provedení izraelského protiútoku (který se zastavil až 30 km před Damaškem) příštího dne.
V úterý odpoledne další formace 107. tajeset znovu napadla pontonové mosty přes průplav. Při letu k cíli došlo u jednoho z Phantomů k náhlému poklesu tlaku v hydraulickém systému. Pilot Joram Peled (syn velitele letectva Benjamina Peleda) a navigátor Boaz Lerner se ještě nad vlastním územím úspěšně katapultovali. Několik sekund nato letoun ve vzduchu explodoval. Závada byla zřejmě následkem poškození, které letoun utrpěl prvního dne války.

Ve středu 10. října dopoledne Phantomy 107. tajeset napadly egyptskou leteckou základnu Abú Hammed, po poledni pak syrskou základnu Chulchul.
Pozdě odpoledne 16 Phantomů napadlo základnu Blaj, rovněž v Sýrii. Těsně po odbombardování byla formace napadena syrskými MiGy-21. Dva MiGy byly vzápětí sestřeleny Jiftachem Spektorem a Naftali Majmonem. Žádný z Phantomů nebyl poškozen.

Ve čtvrtek 11. října ráno Phantomy 107. tajeset zaútočily na syrskou leteckou základnu Sajkal a na vzletovou plochu Elmaza u Damašku (v podstatě rovný silniční úsek). Nad Sajkalem byli Izraelci napadeni syrskými MiGy-21, z nichž jeden při souboji se Šlomo Egozim narazil do země.
Odpoledne 107. tajeset napadla syrskou základnu Damyr a rovněž bombardovala syrské pozorovací stanoviště na hoře Hermon.

Sedmý den války, v pátek 12. října, ráno Phantomy 107. tajeset opět zaútočily na syrskou základnu Sajkal, kde byly opět napadeny MiGy-21, tentokrát však iráckými. Jeden MiG sestřelil Šlomo Egozi, druhý MiG Naftali Majmon dotlačil k nárazu do země.
V poledne čtyřčlenná formace 107. tajeset vzlétla k dalšímu útoku na Elmazu, odkud stále vzlétaly MiGy-17, útočící na izraelské pozemní jednotky. Krátce po překročení libanonsko-syrské hranice byl protiletadlovou palbou zasažen vedoucí letoun formace. Tlak v hydraulickém systému téměř ihned klesl na nulu a vysadil jeden motor. Pilot Ran Goren okamžitě odhodil všechny podvěsy a otočil Phantom zpět. Krátce po dosažení izraelského území, kdy se letoun stal zcela neovladatelným, se Ran Goren i navigátor Miša Oren úspěšně katapultovali a o pět minut později byli vyzvednuti vrtulníkem.

V sobotu 13. října ráno čtyři Phantomy zaútočily na syrskou základnu Damyr, další čtveřice potom na Sajkal. Nad Sajkalem se Phantomy opět střetly se syrskými MiGy-21. Jeden z MiGů sestřelil Amir Nachumi a stal se tak pátým esem na Phantomu.

V neděli 14. října ráno 107. tajeset znovu zaútočila na Elmazu, nad kterou Šlomo Egozi sestřelil MiG-17.
Téhož dne Chel Ha'Avir provedl rozsáhlý úder proti egyptské základně Tanta, která byla domovem egyptské letky MiGů-21 a dvou libyjských letek Mirage 5. Pro úder byly určeny tři tajaset Phantomů. Nejprve 201. tajeset, pro odvedení pozornosti, provedla úder proti nedaleké základně Mansúra, kde sídlila elitní egyptská letka MiGů-21. Poté Phantomy 119. tajeset zaútočily na prostředky PVO v Tantě a teprve potom zaútočily dvě šestičlenné formace 107. tajeset (každý z Phantomů nesl pět 340kg pum). Během útoku byla formace napadena egyptskými MiGy-21. Výsledem střetnutí bylo pět sestřelených MiGů bez vlastní ztráty. Po dvou MiGách sestřelili Naftali Majmon a Amir Nachumi a jeden Jiftach Spektor. Při zpáteční cestě byl však jeden Phantom omylem sestřelen Nešerem od 101. tajeset. Pilot Uri Bakal i navigátor Gilad Rozenblat se úspěšně katapultovali a po několika hodinách byli vyloveni z vod Středozemního moře.

Během jomkippurské války piloti 107. tajeset provedli celkem 752 bojových letů, při kterých sestřelili téměř 30 arabských letadel a vrtulníků bez jediné ztráty na životech. Činností nepřítele byly ztraceny čtyři Phantomy, ale poměr bojových letů ku ztrátám byl 188:1 (pro srovnání: 119. tajeset 185:1, 69. tajeset 94:1 a 201. tajeset 54:1).

Po roce 1973
Po skončení jomkippurské války 107. tajeset i nadále fungovala jako stíhací-bombardovací jednotka.
V červnu 1982, během operace Šalom Ha'Galil, Phantomy 107. tajeset provedly několik úderů na syrskou síť baterií protiletadlových raket v údolí Bekaá.
S Phantomy jednotka létala až do roku 1998, kdy byla zrušena a její Phantomy vyřazeny.

Současnost
V roce 2005 byla jednotka na základně Ramon opět reaktivována a přezbrojena na nové F-16I Sufa (סוףה). S novými letouny je operační od července 2006.

Ještě poznámka k názvu jednotky: 107. tajeset se oficiálně jmenuje "Lví hlava", ale podle oranžového směrového kormidla se znakem jednotky je jí často přezdíváno "Abirje Ha'Zanav Ha'Katom" (אברײה הזנו הכטמ), neboli "Rytíři oranžového ocasu".
URL : https://www.valka.cz/107-perut-1953-t35151#128304Verze : 0
MOD
Velitelé 107. tajeset:
- Jicchak Javne (2/1953 až 3/1953)
- Eli Ejal (3/1953 až 3/1956)
- Avraham Hakohen (3/1956 až 6/1956)

- Ješajahu Bareket (10/1960 až 8/1962)
- Josef Sarig (8/1962 až 10/1962)
- Dror Avneri (10/1962 až 7/1964)

- Jaakov Terner (7/1966 až 7/1967)

- Jiftach Spektor (7/1971 až 12/1973)
- Ran Goren (12/1973 až 7/1975)
- Omri Afek (7/1975 až 6/1978)
- Amir Nachumi (6/1978 až 1980)
- ??
- Dan Chaluc* (1984 až ????)
- ??
- Jochanan Loker (1991 až ????)
- ??
- ??
* Velitel letectva v letech 2000 až 2004 a od roku 2005 náčelník generálního štábu izraelské armády

Základny:
- Ramat David (1/1953 až 1967)
- Hatzerim (1971 až 1998)
- Ramon (2004 - dosud)

Používaná technika:

Spitfire LF.IX.E
1/1953 až 3/1954
Známá identifikační čísla: 03, 08, 09, 10, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 59, 71, 74, 77, 79, 80, 81

P-51D Mustang
7/1954 až 6/1956
Známá identifikační čísla: 08, 20, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 52, 54, 63, 70

Meteor F.8
2/1962 až 7/1964
Identifikační čísla: 04, 06, 09

Meteor FR.9
2/1962 až 7/1964
Identifikační čísla: 31, 33, 35

Meteor T.7
2/1962 až 7/1964
Identifikační čísla: 14, 15, 16, 17

Meteor T.8
2/1962 až 7/1964
Identifikační čísla: 21, 23

MD.450 Ouragan
7/1966 až 7/1967
Známá identifikační čísla: 05, 18, 26, 50, 80, 62, 63, 64, 69, 76, 80, 92, 93, 94, 113, 489

F-4E Phantom II (Kurnas)
7/1971 - 1998
Známá identifikační čísla: 101, 102, 107, 110, 113, 122, 124, 130, 131, 139, 148, 150, 151, 157, 168, 170, 172, 175, 179, 181, 184, 186, 189, 201, 205, 206, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 222, 223, 225, 229, 230, 237, 238, 240, 250, 253, 260, 261, 262, 264, 265, 268, 277, 281, 289, 304, 308, 309, 311, 313, 317, 320, 323, 328, 668

F-4E, zapůjčené od ostatních tajeset v roce 1971:
od 69. : 144, ???
od 119.: 165, ???
od 201.: 643, ???

RF-4E Phantom II (Kurnas)
7/1971 až konec 1973
1990 až 1998
Známá identifikační čísla: 108, 485, 487, 489, 493, 495

F-16I Sufa
od 2005, operační od července 2006
Známá identifikační čísla: 107, 803

Instruktoři u 107. tajeset v letech 1962 až 1964:
Ben-Barak, Zur
Bareket, Ješajahu
Dotan, Ezra
Even-Nir, Uri
Ronen, Hagaj
Sarig, Josef
Šmueli, Amichaj
Zemer, Jiftach

Piloti 107. tajeset za šestidenní války:
Aloni *
Aviv, Josef
Bar-Ner, Giora
David, Jicchak
Efrat, Juval
Gilboa, Šaúl
Gurion, Amnon
Hanoch, Patiši
Harpaz, Rami *
Hertz, Moše
Lev, Rafael *
Oron, Eliezer
Richter, Kobi
Regev
Sadan, Jiftach
Terner, Jaakov
Topaz, Nachum
Toren, Hanan
Zik, Jaakov
* záložní pilot

Známí piloti 107. tajeset za jomkippurské války:
Bakal, Uri
Egozi, Šlomo
Elad
Gal, David
Gilutz, Harel
Gordon, Šmuel
Goren, Ran
Hadomi, Eli
Harel, Gilutz
Jofe, Dov
Krieger, Israel
Maimon, Naftali
Nachumi, Amir
Peled, Joram
Rozen, Uzi
Sagi, Aharon
Spektor, Jiftach
Šaki, Daniel
Zeevi, Zeev

Známí navigátoři 107. tajeset za jomkippurské války:
Arel, Jonatan
Barton, Moše
Hazan
Javin, Josef
Jeari, Josef
Lerner, Boaz
Manof, Roj
Most, Meir
Nimrod (spíše přezdívka)
Oren, Miša
Poleg, Oded
Raz, Jicchak
Regev, David
Romem, Joram
Rozenblat, Gilad
Talmon, Amiram
Ziv


Známá vítězství, dosažená piloty 107. tajeset:
datum - vlastní stroj - posádka - protivník

02.01.1973 - F-4E č.??? - Šmuel Gordon / ?? - syrský MiG-21
13.09.1973 - F-4E č.184 - Jiftach Spektor / Miša Oren - syrský MiG-21
13.09.1973 - F-4E č.184 - Jiftach Spektor / Miša Oren - syrský MiG-21
13.09.1973 - F-4E č.175 - Šlomo Egozi / Josef Javin - syrský MiG-21

06.10.1973 - F-4E č.181 - Amir Nachumi / Josef Javin - egyptský MiG-17
06.10.1973 - F-4E č.181 - Amir Nachumi / Josef Javin - egyptský MiG-17
06.10.1973 - F-4E č.181 - Amir Nachumi / Josef Javin - egyptský MiG-17
06.10.1973 - F-4E č.181 - Amir Nachumi / Josef Javin - egyptský MiG-17
06.10.1973 - F-4E č.122 - Daniel Šaki / David Regev - egyptský MiG-21
06.10.1973 - F-4E č.122 - Daniel Šaki / David Regev - egyptský MiG-17
06.10.1973 - F-4E č.122 - Daniel Šaki / David Regev - egyptský MiG-21
06.10.1973 - F-4E č.151 - Šlomo Egozi / Roj Manof - egyptský Mi-8
06.10.1973 - F-4E č.151 - Šlomo Egozi / Roj Manof - egyptský Mi-8
06.10.1973 - F-4E č.151 - Šlomo Egozi / Roj Manof - egyptský Mi-8
06.10.1973 - F-4E č.151 - Šlomo Egozi / Roj Manof - egyptský Mi-8
06.10.1973 - F-4E č.151 - Šlomo Egozi / Roj Manof - egyptský Mi-8
06.10.1973 - F-4E č.230 - Dov Joffe / Oded Poleg - egyptský Mi-8
06.10.1973 - F-4E č.??? - Ran Goren / Josef Jeari - egyptský Mi-8
08.10.1973 - F-4E č.172 - Jiftach Spektor / Roj Manof - egyptský MiG-21
10.10.1973 - F-4E č.122 - Naftali Majmon / Oded Poleg - syrský MiG-21
10.10.1973 - F-4E č.110 - Jiftach Spektor / Jonatan Arel - syrský MiG-21
11.10.1973 - F-4E č.110 - Šlomo Egozi / Jonatan Arel - syrský MiG-21
12.10.1973 - F-4E č.205 - Šlomo Egozi / Jonatan Arel - irácký MiG-21
12.10.1973 - F-4E č.157 - Naftali Majmon / Jicchak Raz - syrský MiG-21
13.10.1973 - F-4E č.230 - Amir Nachumi / Ziv - syrský MiG-21
14.10.1973 - F-4E č.122 - Jiftach Spektor / Roj Manof - egyptský MiG-21
14.10.1973 - F-4E č.101 - Naftali Majmon / Jicchak Raz - egyptský MiG-21
14.10.1973 - F-4E č.101 - Naftali Majmon / Jicchak Raz - egyptský MiG-21
14.10.1973 - F-4E č.230 - Šlomo Egozi / Josef Javin - syrský MiG-17
14.10.1973 - F-4E č.184 - Amir Nachumi / Moše Regev - egyptský MiG-21
15.10.1973 - F-4E č.186 - Jiftach Spektor / Roj Manof - egyptský MiG-21

23.10.1973 - F-4E č.253 - David Gal / Moše Regev - egyptský MiG-21


Známé ztráty 107. tajeset:
datum - letoun - příčina ztráty - posádka, příp. její osud

04.03.1953 - Spitfire IXE č.2045 - ?? - ??
16.12.1953 - Spitfire IXE č.2027 - srážka ve vzduchu - Jicchak Jalon zahynul
25.12.1953 - Spitfire IXE č.2003 - ?? - ??
06.08.1954 - P-51D č.23 - porucha motoru - Mordechaj Lavon OK
18.08.1954 - P-51D č.?? - srážka ve vzduchu - Jicchak Zelinger zahynul
25.10.1956 - P-51D č.44 - havárie při startu - Alexander Jakobs zahynul
09.05.1962 - Meteor F.8 č.04 - chybná pilotáž - Cur Ben-Barak OK
02.11.1966 - Ouragan č.26 - pád do vývrtky - Josef Aviv OK

06.06.1967 - Ouragan č.76 - sestřelen egyptskou PVO - Rafael Lev OK
07.06.1967 - Ouragan č.78 - sestřelen jordánskou PVO - Jaakov Zik OK
10.06.1967 - Ouragan č.93 - sestřelen syrskou PVO - Šaúl Gilboa OK

27.08.1973 - F-4E č.174 - závada při startu - Eli Hadomi / ?? OK

09.10.1973 - F-4E č.181 - sestřelen syrskou PVO - Harel Gilutz OK, Josef Jeari zraněn
09.10.1973 - F-4E č.215 - závada hydrauliky - Joram Peled* / Boaz Lerner OK
12.10.1973 - F-4E č.151 - sestřelen egyptským MiG-21 - Ran Goren / Miša Oren OK
12.10.1973 - F-4E č.190 - sestřelen libanonskou PVO - Moše Koren / Nimrod OK
14.10.1973 - F-4E č.176 - omylem sestřelen Nešerem - Uri Bakal / Gilad Rozenblat OK

20.10.1973 - F-4E č.142 - sestřelen egyptskou PVO - Aharon Sagi / Moše Barton OK

19.04.1974 - F-4E č.??? - sestřelen syrskou PVO - Jigal Stavi / Benny Kirjati
29.04.1981 - F-4E č.265 - ?? - Jaakov Šerf / ??
22.01.1984 - F-4E č.139 - technická závada - Jair Rachmilevitz / Sagi Reches zahynuli

* syn velitele letectva v letech 1973 až 1977 Benjamina Peleda
URL : https://www.valka.cz/107-perut-1953-t35151#128308Verze : 0
MOD
Znaky 107. tajaset:
107. peruť [1953- ] - Znak, používyný na Phantomech

Znak, používyný na Phantomech
107. peruť [1953- ] - Znak, používaný na Meteorech a Ouraganech

Znak, používaný na Meteorech a Ouraganech
107. peruť [1953- ] - Znak, používaný na Spitfirech a Mustangách

Znak, používaný na Spitfirech a Mustangách
URL : https://www.valka.cz/107-perut-1953-t35151#128312Verze : 0
MOD