Main Menu
User Menu

36. bombardovací letecká divize [1944-1946]

36th Bomber Aviation Division

36. bombardovacia letecká divízia

36-я бомбардировочная авиационная дивизия (36 бад)

     
Název:
Name:
36. bombardovací letecká divize
Originální název:
Original Name:
36-я бомбардировочная авиационная Смоленская Краснознамённая дивизия
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.12.1944
Předchůdce:
Predecessor:
36. letecká divízia ďalekého dosahu
Datum zániku:
Disbanded:
21.01.1946
Nástupce:
Successor:
57. bombardovacia letecká divízia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.12.1944-21.01.1946 1. gardový bombardovací letecký zbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
26.12.1944-DD.03.1945 Drjanin, Vitalij Filippovič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.05.1945-21.01.1946 Gusarov, Nikolaj Sergejevič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
26.12.1944-DD.MM.RRRR Gajštut, Grigorij Mojsejevič (Polkovnik / Полковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Smolenská1)
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Rad červenej zástavy1)
Poznámka:
Note:
- v bojujúcej armáde 26.12.1944 do 09.05.1945

1) udelený predchodcovi
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 9 jednotiek a útvarov letectva ďalekého dosahu a doby, počas ktorej boli súčasťou Bojujúcej armády v rokoch Veľkej vlasteneckej vojny, Príloha smernice generálneho štábu č. 168906 z 2. augusta 1956 (Перечень № 9 соединении и частей авиации Дальнего действия со сроками вхождения их в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны, Приложение к директиве Генерального штаба от 2 августа 1956 г. № 168906)


https://proza.ru/2014/10/20/1164
URL : https://www.valka.cz/36-bombardovaci-letecka-divize-1944-1946-t34768#621065Verze : 0
MOD