Main Menu
User Menu

1. pěší rota [1942-1943]

1st Infantry Company of the 1st Czechoslovak Field Battalion

     
Název:
Name:
1. pěší rota
Originální název:
Original Name:
Pěší rota 1/1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.07.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.06.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.07.1942-DD.06.1943 1. československý polní prapor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1942-DD.MM.1943 východoevropské válčiště
DD.03.1943-DD.03.1943 Sokolovo, bojiště /

Velitel:
Commander:
DD.01.1943-08.03.1943 Jaroš, Otakar (Nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha,
Fidler, Jiří: Sokolovo 1943. Praha, Naše vojsko 2004
URL : https://www.valka.cz/1-pesi-rota-1942-1943-t33622#472020Verze : 0
MOD
Seznam příslušníků 1.roty 1.ČSSPP v SSSR k 8.3.1943 v bitvě u Sokolova

jméhohodnostpoznámka
ANTOŠ, Jan vojín
BADAL, Bedřich vojín
BEJKOVSKÝ, Rudolf vojín
BENCA, Ivan vojín
BIRNER, Julius vojín
BLUMENFELD, Ervín svobodník (přijal příjmení BORSKÝ)
BODNAR, Ivan vojín
BODNAR, Michal vojín
BOHÁČEK, Dimitrij desátník
BOJKO, Theodor vojín
BRANIK, Michal vojín
CAMPR, Vladimír svobodník
CUKIERMAN, Chaim vojín (přijal jméno KOWARTOVSKI, Boris)
DAŠ, Štěpán vojín
DEMJAN, Michal vojín
DENČILA, Ivan vojín
DOLEŽAL, František vojín
DUB, Vasil vojín
DUDLO, Ivan vojín
DUŠÁNEK, Josef vojín
DURST, Jindřich vojín
EHRENHAFT, Ervín vojín (přijal jméno DANEŠ, Jaroslav)
ECKSTEIN, Leopold vojín (přijal jméno ELIÁŠ, Lev)
EZROVIČ, Mikuláš vojín
FALTER, Erich svobodník
FEUER, Beno vojín (přijal příjmení FOLTYS)
FEUERSTEIN, Albert vojín (přijal příjmení JANDA)
FISCHL, Richard desátník (přijal příjmení FIŠL)
FLEISCHMANN, Evžen rotný (přijal příjmení FOLTÝN)
FRIEDMANNOVÁ-FANTOVÁ, Malvína četař
FUHRMANN, Josef vojín mířič minometu
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
FUCHS, Maxmilián vojín
GERÖ, Ladislav vojín
GIERTLI, Ján vojín
GLESINGER, Edvín vojín
GOLDBERGER, Arnošt vojín (přijal příjmení HORÁK)
GOLDBERGER, Arnošt vojín (přijal příjmení ZLATNÍK)
GOLDBERGER, Eduard desátník
GOLDBERGER, Emanuel svobodník (přijal příjmení GORSKÝ)
GOLDFLAM, Otto vojín
GOLDSTEIN, Arnošt vojín
GROSS, Otto vojín mířič minometu
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
GUTTMANN, Jindřich vojín
HÁBA, Josef svobodník
HÁBA, Vladimír vojín zajat v boji o Sokolovo 8.3.1943
HABER, Josef vojín padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
HAHN, Karel četař
HAJDUR, Vasil vojín
HEGYI, Jindřich vojín
HECHT, Jaromír svobodník (přijal příjmení LAHŮLEK)
HELLER, Leo vojín
HERMANN, Hanuš svobodník (přijal jméno HORAN, Jan)
HERMANN, Vojtěch vojín
HLAWATSCH, Alfréd svobodník (přijal příjmení HLAVÁČ)
HLUBEŇ, Michal vojín
CHVOSTAL, Ján vojín
IGNAS, Vasil vojín
IMMERGUT, Adolf vojín
IRČÁK, Michal vojín
IVANIČ, Josef vojín střelec
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
JAROŠ, Otakar nadporučík velitel roty
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
KAMERMAN, Abraham vojín
KATTNER, Max desátník velitel družstva
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
KAUCKÝ, Karol svobodník
KIPPEL, Jan vojín spojka
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
KLEIN, Herman vojín
KLEIN, Josef vojín (přijal příjmení KRNO)
KLEINBERGOVÁ, Františka vojín
KLING, Ignác vojín
KOHN, Rudolf vojín
KOHÚT, Ján svobodník
KOLÁŘ, Josef vojín
KOROL, Ilja vojín
KOSTIK, Demeter vojín
KOVTAN, Michal vojín
KRATOCHVÍL, Vladislav vojín
KRIOKA, Vasil vojín
KRUPICA, Karel rotný
KUSTROV, Rudolf vojín (přijal příjmení FROŇEK)
KRIVANIČ, Demeter svobodník
LANZER, Oskar desátník
LENIŠINEC, Jan vojín
MAKOVNÍK, Štefan vojín
MAREŠ, Jan četař
MATOLJAK, Ivan vojín
MATUŠÁK, Jiří vojín
MLAVEC, Fjodor vojín
NÁDLER, Mikuláš vojín (přijal příjmení REDLAN)
NÁDLER, Tibor vojín (přijal příjmení REDLAN)
NĚMEC, František rotmistr
NEUGEBOREN, Karel vojín
OBERŠTER, Ján vojín střelec
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
PILIPČINEC, Michal vojín
PISARSKÝ, Lumír desátník
POTOČNÝ, Michal vojín
PRESSBURG, Kurt vojín zajat v boji o Sokolovo 8.3.1943
PŘÍVRATSKÝ, František svobodník
PTÁČEK, Karel vojín
RAUSNITZ, Julius vojín (přijal jméno RAUSNITS, Egon)
REDISCH, Hugo svobodník pozorovatel a spojka velitele roty
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
REJZEK, Josef desátník
ROSENZWEIG, Oskar desátník (přijal příjmení RŮŽIČKA)
ROTH, František vojín
ROTH, Leopold svobodník
ROTH, Samuel desátník
ROTH, Mikuláš vojín
ROZENBERG, Lev vojín
ROZPRÝM, František vojín
RUFEISENOVÁ, Terezie vojín
RUŠČAK, Vasil vojín
RŮŽIČKA, František rotný zajat v boji o Sokolovo 8.3.1943
SANDER, Maxmilián desátník
Schäfer, Artur vojín (přijal příjmení ŠŤASTNÝ)
SCHRÖTTER, Karel vojín
SIDOR, Mikuláš vojín
SLAVÍČEK, František četař
SOPKO, Dimitrij vojín
SOPKO, Jiří vojín padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
SPIEGEL, Julius vojín
SPITZER, Vojtěch vojín (přijal příjmení ŠIROKÝ)
STEINER, Arnošt rotný
STEINER, Ervín vojín (přijal příjmení SKÁLA)
STEINHAUER, Josef svobodník
SVOBODA, Karel svobodník
ŠEBEL, Horymír svobodník
ŠEKMAR, Jiří vojín
ŠELEMBA, Štěpán vojín zajat v boji o Sokolovo 8.3.1943
ŠIPOVIČ, Jiří vojín
ŠIŠOLA, Vasil vojín
ŠKODA, Imrich vojín
ŠKROBINEC, Josef vojín
ŠMOLÍK, Jiří svobodník zajat v boji o Sokolovo 8.3.1943
ŠVIHLÍK, Viktor svobodník velitel družstva
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
TEICHNER, Josef vojín (přijal příjmení TOMAN)
TEICHNER, Vilém vojín (přijal příjmení TOMAN)
TOBIÁŠOVÁ-NEUWIRTOVÁ, Edita vojín
TOBIÁŠOVÁ-JILMOVÁ, Filoména vojín
TOBIÁŠOVÁ, Lydie vojín
TODAVČÍK, Michal vojín (někdy uváděn jako FEDAVČÍK)
TOVDAK, Fedor vojín střelec
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
TŮMA, František vojín
TUPÝ, Josef svobodník
ULIHANEC, Demeter vojín padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
UNGER, Erik svobodník
VAJDIČ, Jan vojín
VALENTA, František rotný velitel čety
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
VAŠEK, Rudolf četař
VAŠEK, Vladimír vojín
VESELÝ, František svobodník
VOGL, Bedřich vojín
VOLOŠIN, Michal vojín spojka
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
VOVKANEC, Alexej vojín
WEBER, Maxmilián četař
WEINBERGER, Ervín vojín padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
WEISS, Maxmilián svobodník
WEISSMANN, Bohumil svobodník velitel družstva
padl v boji o Sokolovo 8.3.1943
ZLATNÍKOVÁ, Běla vojín
ZOLÉR, Ervín desátník (přijal příjmení SALCMAN)
ZOLÉR, Erich desátník (přijal příjmení SALCMAN)

Zdroj : Miroslav Brož - HRDINOVÉ OD SOKOLOVA, Avis 2005
URL : https://www.valka.cz/1-pesi-rota-1942-1943-t33622#122481Verze : 0