Main Menu
User Menu
Reklama

20 cm L/50 kanon typ 3

Type 3 Gun cal 7.9-in/50

五十口径三年式二〇糎砲

20 cm/50 Model 1914 No. 2


Toto delo bolo vyvinuté v rokoch 1930 - 31 aby bolo možné dosiahnuť maximálnu povolenú ráž diel ťažkých krížnikov podľa Washingtonskej námornej dohody - 8". Týmito delami boli vyzbrojované všetky japonské ťažké krížniky stavané po r. 1932 a staršie boli na túto zbraň prezbrojené, takže pri vypuknutí vojny boli všetky ťažké krížniky vyzbrojené týmito delami. Niektoré uloženia diel mali možnosť námeru až 70° z dôvodu možnosti používať ho ako protilietadlovú zbraň. Pri tákýchto veľkých uhloch námeru ale rýchlosť streľby klesala až na 2 - 3 za min. (a rýchlosť odmeru nebola dostatočne veľká) takže sa na PL streľbu moc nehodili.
Problémom bol aj rozptyl dopadu striel pri streľbe naraz z oboch hlavní vo veži, ktorý bol na 19 300 m až 483 m. Preto bolo vyvinuté zariadenie, ktoré oneskorovalo výstrel jedného dela oproti druhému, takže delá vlastne nestrieľali naraz ale s oneskorením. Toto redukovalo rozptyl o 10 - 15%.


TTD dela:
Ráž dela: 203,2 mm
Rok konštrukcie: 1914 (záverový mechanizmus)
Rok zavedenia do služby: 1931
Hmotnosť dela: 18,7 t
Dĺžka dela: 10,31 m
Dĺžka hlavne: 10 m
Dĺžka vývrtu: 8,48 m
Vývrt: 48 drážkový Uniform RH 1 in 27,56
Objem komory: 68 dm^3
Rýchlosť streľby: 3 - 5 za min.*
Pracovný tlak: 3130 kg/cm^2
Max. dostrel: 29,400 km pri námere 45°
Približná životnosť hlavne: 320 - 400 výstrelov
Zásoba munície na hlaveň: 120 - 126


Munícia:


protipancierová (AP) Typ 91: dĺžka: 90,62 cm, hmotnosť: 125,85 kg, výbušná náplň: 3,11 kg
vysokoexplozívna (HE): dĺžka: Typ 91 - 91 cm, Typ 0 - 88 cm, hmotnosť: 125,85 kg, výbušná náplň: 8,2 kg
protilietadlová sankaidan: dĺžka: 86,55 cm, hmotnosť: 125,85 kg, výbušná náplň: ?
Výmetná náplň: 33,8 kg (2 balíky)
Úsťová rýchlosť: AP a HE: 840 m/s, iluminačná: 710 m/s a sankaidan: ? m/s


Protilietadlové náboje sankaidan


Strely boli okrem vlastnej výbušnej náplne plnené zápalnými trubkovitými náložami. Po výstrele časová rozbuška nastavená na asi 1000 m zapálila výbušnú náplň, ktorá vytvorila z plášťa strely asi 20° kužeľ smerovaný dopredu. Zápalné nálože boli zapálené o 0,5 sek potom a vytvorili plameň s teplotou cca 3000°C. Podľa amer. pilotov to však bola skôr efektná ako efektívna protilietadlová zbraň.


Uloženie dela:


Delá boli uložené v dvojdelových vežiach.
Označenie veží: Takao - Model E, Maya - Model E1, Furutaka - Model E2, Mogami - Model E2 Mod., Tone - Model E3, Aoba - Model C, Myoko a Nachi - Model D
Hmotnosť veže: 166 - 175 t
Námer: C a D - -5°/+40°, E - -5°/+70°, ostatné - -5°/+55°**
Odmer: 120° na obe strany
Rýchlosť námeru: E a E1 - 12°/s, ostatné 6°/s
Rýchlosť odmeru: 4° za sekundu
Uhol nabíjanie diel: +5° alebo +7°
Záklz dela: ? m
Vzdialenosť osí diel vo veži: 190 cm


Delá boli použité na všetkých japonských ťažkých krížnikoch.


* v uhloch blízkych maximu len 2 - 3 za min, výťah na náboje vo veži Model E nebol schopný podávať náboje rýchlejšie ako 4 za min.


** veža č. 2 na krížnikoch triedy Mogami musela pri otáčaní cez pozdĺžnu os lode mať námer minimálne 12°. Pri nižšom by jej hlavne narazili do veže č. 1.(pôvodné delá ráže 155 mm, ktorými bola vyzbrojená boli kratšie).
URL : https://www.valka.cz/20-cm-L-50-kanon-typ-3-t33086#119385Verze : 0
Pár poznámek


20 cm/50 (8") 3rd Year Type (Model 1914) 1 GÔ (No. 2) byl používán na všech těžkých křižnících stavěných nebo modernizovaných koncem třicátých let. Dělo bylo vyvinuto z 20 cm/50 (7.9") 3rd Year Type (Model 1914) 1 GÔ (No. 1) Úpravou ráže a závěru děla
Tento kanón byl hlavní výzbrojí těžkých křižníků a letadlovývh lodí Akagi a Kagy.


TTD:
Označení: 20 cm/50 (7.9") 3rd Year Type (Model 1914) 1 GÔ (No. 1)
Určení:
Těžké křižníky: třída Furutaka, Aoba, Myoko
Letadlové lodě: Akagi a Kaga
Thajsko: Dhonburi
Ráže:200,7 mm = 7,9"
Datum zkonstruování: okolo 1920
Datum zavedení do výzbroje: 1923
Váha děla: 17.6 t (17.9 mt)
Délka děla: 10,0 m
Délka hlavně: 9,144 m
Počet drážek: 48
Objem nábojové komory ?


Rychlost střelby:
Na křižnících třídy: Aoba a Furutaka 2 rány/minutu
Ostatní: 3 až 5 ran za minutu

Munice
Typ a hmotnost:
APC Type 5 - 110 kg
APC No. 6 / Type 88 -110 kg
HE Type 4 - 110 kg


Hmotnost trhaviny
APC Type 5 - 2,9 kg
APC No. 6 / Type 88 - 2,84 kg
HE Type 4 - 7,3 kg


Délka projektilu 76,2 cm
Hmotnost náplně nábojky: ( stř. prachu) 32,55 kg (53 DC)
Úsťová rychlost: 870 m/s
Pracovní tlak: 3 000 kg/cm2
Vypočítaná životnost hlavně: 300 výstřelů
Munice na hlaveň: 120 nábojů

Dostřel
Pro granát o hmotnosti 110 kg AP Shell
Dostřel při náměru 25° 24 000 m
Dostřel při náměru 40° 26 700 m
Dostřel při náměru 45° 28 000 m

Parametry věže
Dle umístění
Singl ve věži Furutaka : A
Akagi (6) a Kaga (6) : A1
Akagi (8) a Kaga (10) modernizované: A1
Dvě děla ve věži (dvojčata)
Akagi a Kaga : B
třída Aoba (3): C
třída Myoko (5): D
Hmotnost A: 56,6 t (57,5 mt)
C a D dvojčata : 154,5 tons (157 mt)


Náměr
A a A1: -5 / +25 °
B dvojčata: -5 / +70 °
C a D dvojčata: -5 / +40 °
Rychlost otáčení C a D dvojčata : 6 ° za sekundu


Odměr
Křižníky
A, B, X a Y: +150 / -150 °
C: +20 / +160 °
Letadlové lodě:
+20 / +160 °
Rychlost udílení náměru C a D : 4 ° za sekundu
Nabíjecí náměr A, A1 a C: +5 to +9 °
B: +5 °


Zdroj:
J. Campbell: Naval Weapons of World War Two
URL : https://www.valka.cz/20-cm-L-50-kanon-typ-3-t33086#235016Verze : 0