Main Menu
User Menu

USA - CBU-78/B Gator

CBU-78/B Gator


Kontejnerová puma s protipěchotními a protitankovými minami. Hmotnost 223 kg. Obsahuje 45 ks submunice BLU-91/B a 15 ks BLU-92/B v kontejneru SUU-58/B (provedení pro USAF) nebo v kontejneru Mk.7 (provedení pro USN a USMC).


Dispensor – kontejner- Mk.7 Rockeye je vyráběn řadu let a ve velkých počtech. Je levný a osvědčený. Plocha, kterou miny pokryjí, závisí na výšce rozmetání submunice. Lze samozřejmě volit. Během operace Desert Storm letadla Navy a Marine Corps shodily 209 ks těchto pum.


Rozměry:
délka: 215,9 cm
průměr: 33 cm
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-78-B-Gator-t31641#114060Verze : 0
MOD
Verze
Kontejner
Časovací zapalovač
Submunice
CBU-78/B
Mk.7 nebo SUU-58/B
Mk.339 Mod 1
BLU-91/B (45 kusů) a BLU-92/B (15 kusů)
CBU-78A/B
SUU-58/B
Mk.339 Mod 1
BLU-91/B (45 kusů) a BLU-92/B (15 kusů)
CBU-78B/B
SUU-58/B
FMU-140/B
BLU-91/B (45 kusů) a BLU-92/B (15 kusů)Zdroje
1) Aviation Ordinanceman 1 - Aviation theories and other practices, US DoD
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-78-B-Gator-t31641#318212Verze : 0
MOD
Počty pum CBU-78/B shozených během operace Pouštní bouře.
Verze
Cena jedné pumy [$]
(v cenách roku 1990)

Počet shozených pum
Cena všech shozených pum [$]
(v cenách roku 1990)

CBU-78/B
39 963
209*
8 352 267

* i když CBU-78/B byla zavedena do služby u USAF, USN a USMC, všechny pumy použité během operace Pouštní bouře měly být shozeny z letadel USN a USMCZdroje
1) Kolektiv autorů: Operation Desert Storm - Evaluation of the Air Campaign, Washington DC, 1997
2) https://www.fas.org/man/dod-101/sys/dumb/cbu-78.htm
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-78-B-Gator-t31641#244162Verze : 0
MOD
...
USA - CBU-78/B Gator - (US DoD)

(US DoD)
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-78-B-Gator-t31641#244116Verze : 0
MOD