Main Menu
User Menu
CBU-58/B
CBU-58A/BKontejnerová puma proti pěchotě a proti lehce obrněným cílům. Zápalný potenciál. Obsahuje 650 ks submunice BLU-63/B v SUU-30A/B. Tento kontejner je rozdělen podélně na dvě poloviny. Stabilizační zád´ové plochy jsou vychýleny z podélné osy o 1,25 stupně. Díky tomu začne puma po odhození rotovat. Vzniklá odstředivá síla umožňuje otevření kontejneru a vymetání submunice. Ta je v kontejneru uložena podélně a je rozptylována na obě strany dráhy letu. Odemykání - otevírání kontejneru v přednastaveném čase nebo ve zvolené výšce zajišťuje zapalovač. SUU-30 využívají i CBU-52, CBU-71. V Pouštní bouři bylo shozeno 17 831 těchto pum.


Rozměry:
délka: 236,2 cm
průměr: 40,6 cm
hmotnost: 363 kg
cena za kus: 2893 USD (FY90)
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-58-B-t31628#114047Verze : 0
MOD
CBU-58 podvěšené pod křídlem letounu F-15 (Eglin AFB, 1982).
USA - CBU-58/B - (US DoD)

(US DoD)
URL : https://www.valka.cz/USA-CBU-58-B-t31628#184307Verze : 0
MOD