Main Menu
User Menu

Řád Sv. Řehoře velikého

Ordine di San Gregorio Magno

     
Název:
Name:
Řád Sv. Řehoře velikého
Název v originále:
Original Name:
Ordine di San Gregorio Magno
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.09.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
velkokříž 1. třídy
velkokříž 2. třídy
komandér s hvězdou
komandér
rytíř
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#434545Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Řehoře velikého velkokříž
Název v originále:
Original Name:
Ordine di San Gregorio Magno Gran Croce
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.09.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#434546Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Řehoře velikého komandér s hvězdou
Název v originále:
Original Name:
Ordine di San Gregorio Magno Commendatore con placca o Gran Commendatore
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.09.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#434547Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Řehoře velikého komandér
Název v originále:
Original Name:
Ordine di San Gregorio Magno Commendatore
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.09.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#434548Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Řád Sv. Řehoře velikého rytíř
Název v originále:
Original Name:
Ordine di San Gregorio Magno Cavaliere
Datum vzniku:
Date of Establishment:
01.09.1831
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
it.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#434549Verze : 0
MOD
Vatikán - Rad sv. Gregora Veľkého / Ordine di S. Gregorio Magno /
Rád ktorý v roku 1831 dňa 1. 9. založil pápež Gregor XVI. / bol hlavou cirkvi od 1831 do 1846 /. Patrónom radu je pápež Gregor I. Veľký / bol hlavou cirkvi od 590 do 604 / ktorý vykonával krstenie Anglosasov a po ňom je pomenovaný aj gregoriánsky chorál. Rad bol udeľovaný ako všeobecne záslužný.
Rozdeľuje sa na 4 triedy:
- Veľkokríž /veľkostuha, hviezda /
- Veľkodôstojník /na krku a hviezda /
- Komandér /pri krku/
- Rytier / na prsiach /
Stuha je červená so zlatými postrannými pruhmi.
Hviezda je strieborná osemcípa s radovým krížom v strede.
Odznak tvorí zlatý do červena smaltovaný osemhrotý kríž. Na hrotoch je ukončený guličkami. V okrúhlom stredovom do modra smaltovanom medailóne je zlaté poprsie patróna a okolo nápis Svätý Gregor Veľký / S. Gregorius Magnus / a dole hviezdička. Na zadnej časti je do modra smaltovaný medailón v ktorom je heslo Za boha a panovníka / Pro Deo et Principe / a okolo nápis Pápež Gregor XVI. v prvom roku pontifikátu / Gregorius XVI. P. M. Anno 1. Na vrchnej časti je zavesený pri vojenských zásluhách na zlatej zbrojí a pri civilných zásluhách na zelenom venci.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#112279Verze : 1
Tento význačný a krásný řád byl založen dne 1.září 1831 papežem Řehořem XVI., jehož původní jméno bylo Bartolomeo Alberto Capellari. Narodil se 18.září 1765 a zemřel 1.června 1846. V roce 1818 se stal papežským generálním prokurátorem a kardinálem se stal za papežství Lva XII. (1823-1829) a prefektem propagandy(muinistr) a po úmrtí papeže Pia VIII.( 1829-1830) se stal i on papežem. Proslul svým vřelým vztahem k Francii a tak i vlastní záložení řádu je motivováno snahou ocenit zásluhy vlastních obyvatel a úředníků Vatikánů,ale i cizinců.
Řád byl založen papežským oznámením, nebo lépe listem zvaným "Breve" a to "Quod summis guibugue"( Co nejvyšším a kterým) s odůvodněním,že se jedná o vyznamenání jak za vojenské, tak i za občanské zásluhy. Řád byl v té době zřízen ve čtyřech třídách a to jako:
velkokříže
komtury I.třídy
komtury II.třídy
rytíře
Dne 30.května 1834 dalším breve "Cum anulissima honorum"( S předností cti) bylo rozhodnuto,že Řád Sv. Řehoře Velikého bude tvořen jen třemi třídami a to:
-velkokříž
-komtur
-rytíř
Současně bylo stnoveno kolik může být řádu v jednotlivých třídách uděleno:
-velkokřížů 30
-komturů 70
-rytířů 300
Toto omezení se však vztahovalo jen na příslušníky Vatikánského státu, cizinců se toto netýkalo..Řád byl určen všem katolickým osobám,kteří se zasloužili o řešení a řízení chodu Vatikánu,ale zároveň byl udělován i vynikajícím vojákům ,kteří se zbraní v ruce v letech 1830-1878 bránili stát Vatikán, případně i za boje v jiných oblastech světa.
Velkokříž byl nošen na vlkostuze z pravého ramene k levému boku s náprsní hvězdou. Komtuři nosili jen náhrdelní kříž,ale rozhodnutím ze dne 7.února roku 1905 bylo umožněno i některým komturům nosit hvězdu ,ale menší velikosti a to ve smyslu a povolení breve "Multum ad escitandos(Mnohé k podněcovatelům).Rytíř nosí svůj kříž na náprsní stužce( viz obrazek)
Řádový kříž tvoří zlatý osmihrotý,červeně smaltovaný kříž.Na středu kříže je umístěn kruhový medailon s bustou Svatého Řehoře Velikého ve zlatém provedení s holubicí Opis: GREGORIUS MAGNUS (Svatý Rehoř Veliký)
Na rubní straně je stejný medailon,kde v modrém poli je třířádkový nápis a to : PRO DEO/ET/PRINCIPE/ -( Pro Boha a vládce).Kolem je stejné mezikruží s opisem" GREGORIUS XVI.P.M.ANNO I. Gregorrius XVI.Pontifexs Maximus Anno I. tedy v překladu: Řehoř XVI.Papež, roku prvního. U vojenské skupiny je řád převýšen vojenskými trofejemi(viz obrázek)
Mezi vzácné kusy tohoto řádu se řadí všechny stzarší typy, mezi sběrateli u nás to jsou však kříže z období císařství Rakousko-Uherska
Literatura:
Maxmilián Gritzner:Handbuch der-Ritter und Verdinstorden Lipsko 1893
Antonio Spada: Onori et Glorie, Miláno 1977
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#299195Verze : 1
Tento nádherný a reprezentativní záslužný řád měl ve svých stanovách zapracován řádový stejnokroj. U občanské skupiny nosili tmavozelný frak se stejnými kalhotami se stříbrnými dubovými listy na bočním vyšívání.Černý plyšový klobouk byl doplněn papežskou kokardou a bílými pštrosími péry.Majitel tohoto řádu měl možnost nosit i kord zavěšený na postříbřeném řemenovém závěsu.


Nositele řádu s vojenskou trofeji používali pouze předepsaný vlastní stejnokroj.


Poznámka k legendě:
Svatým Řehořem byl papež Řehoř VII, zvaný Veliký(1073-1085).Původní jméno bylo Hildebrand a snad se narodil v roce 1020.Jako benediktinský mnich spolupracoval s arcibiskupem Laurentiem z Amalfi,pak v letech 1045 žil v klášteře v Cluny ve Francii.Za papeže LVA IX. v roce 1049 se vrátil do papežské kurie v Římě.V roce 1058 byl legátem ve Francii a papežem se stal v roce 1073.Zemřel dne 25.května 1085. Dokázal a to je důležité, prosadit přednost papežské moci před světskou panovnickou službou. Císaře Jindřich IV. který mu odporoval zbavil církevního členství.Teprve v roce 1077 došlo v CANOSSE v Italii k usmíření. V roce 1084 byl sice v Andělském hradu v Římě obležen,ale podařilo se mu za pomocí věrných uprchnout do Salerma kde pak zemřel.


Literatura:
De Eguestri Ordine S.Gregorii Magni:Pro eguitbus Commendatoribus cum numismata clausis civilis. Roma 1905
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#299387Verze : 0
Název
Name
Řád Sv. Řehoře velikého velkokříž
Order of St. Gregory the Great Grand Cross
Ordine di San Gregorio Magno Gran Croce
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1850 Radecký z Radče, Jan Josef Václav
14.11.1854 Niel, Adolphe
DD.MM.1914 von Krobatin, Alexander
19.05.1924 Mengesha, Seyoum
DD.MM.1935 Singh, Bhupinder
DD.MM.RRRR Dato, Eduardo
DD.MM.RRRR Herbillon, Émile
DD.MM.RRRR Lepri, Giovanni
DD.MM.RRRR Lyautey, Hubert
DD.MM.RRRR de Curières de Castelnau, Noël Édouard Marie Joseph
Celkem : 10
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#626621Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Řehoře velikého komandér s hvězdou
Order of St. Gregory the Great Commander with Star
Ordine di San Gregorio Magno Commendatore con placca o Gran Commendatore
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Fraser, Simon Christopher Joseph
DD.MM.RRRR Pritzelwitz, Kurt von
DD.MM.RRRR Slatin, Rudolf
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#626622Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Řehoře velikého komandér
Order of St. Gregory the Great Commander
Ordine di San Gregorio Magno Commendatore
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
04.07.1849 Niel, Adolphe
DD.MM.RRRR Lebzeltern, Wilhelm von
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#626623Verze : 0
MOD
Název
Name
Řád Sv. Řehoře velikého rytíř
Order of St. Gregory the Great Knight
Ordine di San Gregorio Magno Cavaliere
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Aube, Théophile
DD.MM.RRRR Cánovas del Castillo, Antonio
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Rad-Sv-Rehore-velikeho-t31138#647448Verze : 0
MOD