Main Menu
User Menu

Vladimír II.

Kníže novgorodský a kyjevský, car *) Vladimír II. Monomach


vládl v letech: 1113 - 1126*) titul car získal pouze pro svoji osobu
URL : https://www.valka.cz/Vladimir-II-t30541#110667Verze : 0
Narodil se v roce 1053 jako syn velikého knížete kyjevského Svjatoslava II. a Anny, vnuk Jaroslava Moudrého a byzantského císaře Konstantina IX. Monomacha. Po smrti velikého knížete Svjatoslava II. se ujal obrany země proti polovským nájezdníkům a zaujal v roce 1113 místo na knížecím stolci. Jeho snahou bylo sjednotit ruská knížectví v boji proti kočovníkům a proto po svém nástupu na knížecí stolec uzavřel mír s Novgorodem, který se od Kyjevské Rusi odtrhnul. Poté stanul v čele spojeného ruského vojska a rozdrtil polovské nájezdníky, čímž upevnil svoji svrchovanost nad ruskými knížaty. Tu mu následně potvrdil i byzantský císař Alexios I. Komnenos, když přiznal knížeti Vladimírovi titul ruského cara a udělil mu přídomek Monomach (vládce).


Vladimír pojal za manželku dceru anglického krále Haralda I. Gitu a měl během svých tří manželství celkem osm synů a tři dcery. Jednu – Eufemii provdal za dceru uherského krále Kolmana, druhou – Mariju za byzantského prince. Carské religie, ovšem bez titulu, předal před smrtí svému synovi Jurijovi. Na smrtelné posteli řekl kněžím, bojarům a zástupcům měst: „ Rusko nepotřebuje cara, neboť proti němu vždy povstanou údělná knížata a ruský stát tak zahyne“. Vladimír Monomech zemřel 10. května 1125 a byl pohřbne v Sofijském chrámu v Kijevě.
URL : https://www.valka.cz/Vladimir-II-t30541#115508Verze : 0