Main Menu
User Menu

Frommer model 1912 (Frommer "STOP")

samonabíjecí pistole

     
Název:
Name:
Frommer model 1912 (Frommer "STOP")
Originální název:
Original Name:
Frommer model 1912 (Frommer "STOP")
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
Fegyver es Gepgyar (FEG), Budapešt, Maďarsko
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,610 kg
Ráže:
Calibre:
7,65 mm, 9 mm
Náboj:
Cartridge:
.32ACP, .380ACP
Délka:
Length:
165 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
100 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
7
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
- ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
320 (7,65 mm), 290 (9 mm) m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1912-Frommer-STOP-t29328#385440Verze : 0
MOD
TTD
ráže : 7.65 mm Browning (.32 ACP) nebo 9 mm Browning Short (.380 Auto)
délka zbraně : 165 mm
délka hlavně : 100 mm
váha prázdné zbraně : 610 g
vrtání hlavně : čtyři pravotočivé drážky
kapacita zásobníku : 7 nábojů
vyráběna : 1912-1945


Původní maďarská pistole konstruktéra Rudolfa Frommera založená na dlouhém zákluzu při kterém se po část dráhy pohybuje se závěrem i hlaveň. zbraň byla komorována ve dvou rážích a pro civilní trh nabídnuta koncem roku 1911 pod názvem „Frommer STOP“. v roce 1912 byla zavedena jako služební zbraň v maďarské části Rakousko-Uherské armády (honvédu). V armádě byla zavedena jako model 1912 pouze v ráži 7.65 mm Browning (.32 ACP). Obdobná zbraň byla užívána i četnictvem a policií na území tehdejšího Uherska.
Systém zbraně je poměrně složitý, ve chvíli výstřelu jsou hlaveň a závěr uzamčeny dohromady a pohybují se tedy v zákluzu společně jako jeden celek, tím je zároveň napínána vratná pružina kolem hlavně. V zadní koncové poloze je závěr zachycen a systém se odemyká, uvolněná hlaveň se vrací zpět do přední polohy silou vratné pružiny, přitom je z ní vytažen náboj a vyhozen ven, při návratu hlavně do přední polohy je odemčen záchyt závěru a tento se pomocí pružiny vrací do přední polohy a zároveň zasouvá nová náboj. Výhodou systému je využití hmotnosti hlavně pro snížení zpětného rázu, systém je ale dosti složitý a náročný na čistotu.
Po válce byl také vyráběn v průběhu 20´let zmenšený model pod názvem Frommer BABY určený čistě pro civilní trh. Výrobcem všech těchto zbraní byla firma Femaru-Fegyver es Gepgyar (FEG) v Budapešti.
URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1912-Frommer-STOP-t29328#104004Verze : 0
Pátrání na netu přineslo pár fotek této zajímavé zbraně, které připojuji.
URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1912-Frommer-STOP-t29328#104144Verze : 0
ještě pro srovnání i Frommer BABY
URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1912-Frommer-STOP-t29328#104145Verze : 0
Pro ilustraci systému této zbraně připojuji fotku v rozebraném stavu
URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1912-Frommer-STOP-t29328#147444Verze : 0
URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1912-Frommer-STOP-t29328#378245Verze : 0
MOD
Vlastní foto VHÚ 30.9.12
URL : https://www.valka.cz/Frommer-model-1912-Frommer-STOP-t29328#457809Verze : 0
MOD