Main Menu
User Menu

ESP - Mauser 1893

opakovací puška

Historie
Již od roku 1887 se Paul Mauser pokoušel prosadit svoji opakovací pušku do výzbroje armády Španělského království. První pokus s puškou, vycházející z tureckého modelu 1887, nevyšel.
Částečný úspěch Mauser zaznamenal v roce 1891 s puškou ráže 7,65x53, která se téměř nelišila od dalšího tureckého modelu 1890. Španělská armáda na zkoušku objednala 1'840 těchto pušek po označením Model 1891. Větší význam než puška ale měla karabina M1891, kterých Španělsko odebralo několikanásobně více než pušek. Tyto karabiny použila španělská armáda i ve španělsko-americké válce v roce 1898.
Dalším typem, nabídnutým Španělsku, byla puška model 1892, která vycházela z M1891, ale odlišovala se především dlouhým, neotočným, vytahovačem upevněným pomocí objímky a nábojovou schránkou, tvořící jeden celek s lučíkem spouště. Dalšími odlišnostmi byla automatická pojistka, umožňující uvolnění úderníkové matice, pouze při plně uzamčeném závěru a také žebro na uzávěře závěru, které zabraňovalo otáčení uzávěry. Významnou novinkou španělského modelu 1892 byl také nový náboj 7x57 mm, který se později stal standardním pěchotním nábojem nejen ve Španělsku, ale i v mnoha latinskoamerických zemích. Nicméně Španělsko odebralo jenom několik zkušebních vzorků, protože představitelé španělské armády v té době již měli informace o nové zbrani z Mauserovi dílny.
Tou novou zbraní byla puška Model 1893, která znamenala velice významný vývojový krok Mauserových opakovaček a se stala přímým předchůdcem známé německé pušky G98. Závěrový a spoušťový mechanismus vycházel z pušky M1892, ale zcela nový byl mechanismus podávací. Na modelu 1893 byla poprvé použita dvouřadá nábojová schránka, která nevyčnívala z obrysu zbraně. Tím se zmenšily vnější rozměry pušky, zbraň se lépe držela a prakticky neexistovalo nebezpečí jejího mechanického poškození. Na tuto nábojovou schránku byl Paulu Mauserovi 8. července 1893 vydán německý patent.
Zajímavým konstrukčním prvkem pušky M1893, který byl na Mauserových zbraních použit poprvé a zároveň naposled, byl tvar spodní části čela závěru, která byla pravoúhlá s vodorovnou spodní hranou. Tento tvar měl zvětšit opěrnou plochu oproti dnu nábojnice při zasouvání náboje do komory. Zkušenost však ukázala, že je to zbytečné a proto všechny další Mauserovi opakovačky měly čelo závěru kruhové.


Od pěchotní pušky byla odvozena i krátká puška se stejným modelovým označením, tedy 1893. Krátká puška se od pěchotní odlišovala především délkou, která byla o 180 mm menší (o stejnou hodnotu byla kratší i hlaveň), dolů ohnutou klikou závěru a otvory v závěrnici pro odfouknutí prachových plynů v případě propíchnutí zápalky. Dalšími odlišnostmi bylo odklopné dno nábojové schránky a tangenciální klapkové hledí.


Puška Mauser 1893 ve Španělsku prodělala náročné srovnávací zkoušky, z nichž vyšla jako vítěz a královským dekretem ze 7. prosince 1893 byla zavedena do výzbroje španělské armády. Zároveň se zavedením zbraně španělská armáda objednala 251'800 pušek. Za konstrukci pušky M1893 byl Paul Mauser dekorován španělským záslužným vojenským křížem.
Jelikož firma Mauser byla v té době plně vytížena výrobou pušek M1890 pro Turecko, byla drtivá většina zbraní vyrobena berlínskou firmou Ludwig Loewe & Co a samotný Mauser vyrobil jenom asi 30 tisíc kusů. Později byla licenční výroba pušek zahájena i ve španělských zbrojovkách Fabrica de Armas Oviedo a Industrias de Guerra de Cataluña.


Španělská puška M1893 byla poprvé bojově použita během španělsko-americké války v roce 1898. Nadřazenost Mauserových pušek nad zastaralou výzbrojí americké armády, tvořenou především puškami Krag-Jörgensen 1892, ráže 30-40 Krag a dokonce i Springfield ráže 45-70 Government, se naplno ukázale v bitvě o Monte de San Juan na Kubě. Španělé dokázali kopec dlouho účinně bránit, ačkoli Američané byli v početní převaze 21:1! Američané však nakonec zvítězili (získali Kubu, Portoriko, Haiti a Filipíny) a v Santiagu de Cuba ukořistili 25'139 španělských zbraní, z nichž bylo 1'247 karabin Mauser 1895 a také 872 pušek a 84 karabin argentinského vzoru 1891; zbylých 22'936 zbraní byly pušky M1893. Američané ukořistěné zbraně samozřejmě podrobili důkladným zkouškám, jejichž výsledky vyústili v zavedení nové opakovačky Springfield M1903, velmi podobné pušce Mauser.


V třicátých letech dvacátého století a během druhé světové války byly pušky M1893 přerážovány na německý náboj ráže 7,9 mm (8x57JS) a přeživší kusy byly v padesátých letech přerážovány ještě jednou, tentokrát na náboj 7,62x51 NATO (308 Winchester).


Konstrukce
Španělská puška Mauser 1893 je opakovací zbraň s otočným odsuvným závěrem. Náboje jsou uloženy ve dvouřadé, pevné nábojové schránce, situované před lučíkem spouště. Schránka se plní shora pomocí nabíjecího pásku.


Hlavními částmi pušky jsou: Hlaveň s mířidly, pouzdro závěru, závěr, nábojová schránka a pažba.


Hlaveň o délce 740 mm je opatřena čtyřmi pravotočivými drážkami, s konstantním stoupáním 220 mm. Na hlavni je rovněž připájena základna hledí.


Hlaveň je vzadu zašroubována do pouzdra závěru které spojuje všechny základní části zbraně v jeden celek. V pouzdře závěru se rovněž pohybuje závěr. V zadní části pouzdra závěru je takzvaný můstek, v jehož přední straně jsou vyfrézovány výřezy pro nasazení nabíjecího pásku. Na levé straně můstku je šroubem připevněn odpružený držák závěru, který zároveň tvoří zadní doraz závěru.


Závěr se skládá ze závěrnice, vytahovače, kroužku vytahovače, úderníku, bicí pružiny, úderníkové matice, uzávěry a pojistky.
V závěrnici jsou za čelem dva uzamykací ozuby a vpravo z ní vybíhá rovná klika závěru. V čele závěrnice je otvor pro zápalník úderníku a na pravé straně je otočný vytahovač.
Na úderníku je navlečena bicí pružina a na jehož zadní konec je bajonetovým spojem nasazena úderníková matice, která má ve spodní části lištu se zkosením, které odpovídá šroubové ploše ve výřezu závěrnice. Při otáčení závěrnice doleva je úderníková matice odtlačována vzad a tím je napínána bicí pružina. Ve spodní části lišty úderníkové matice je ozub, který slouží k zachycení ozubem spoušťové páky.
Jednotlivé části závěru spojuje uzávěra, ve které je uložena pojistka. Křidélková pojistka má tři polohy - vlevo odjištěno, nahoru zajištěno a při poloze křidélka pojistky vpravo je zajištěno a navíc blokován pohyb závěru.
Spoušťové ústrojí, umístěné v pouzdře závěru, se skládá ze spouště s čepem, spoušťové pružiny a spoušťové páky s čepem. Pružina tlačí spoušťovou páku nahoru, kde svým ozubem zachycuje úderníkovou matici. Stisknutím spouště dojde ke snížení zadní části spoušťové páky, ozub vyjde ze záběru a úderníková matice se uvolní. Po uvolnění tlaku na spoušť se spoušťová páka vrátí do původní polohy.


Nábojová schránka, jejíž tělo tvoří jeden celek s lučíkem spouště, je dvěma šrouby zespodu přišroubována k pouzdru závěru. Dno schránky je k tělu připevněno pomocí odpruženého čepu. Ve dnu schránky je zasunuta skládaná plochá pružina, která tlačí vzhůru podavač nábojů. Náboje jsou ve schránce uloženy šachovnicově ve dvou řadách.


Pažba a nadpažbí jsou vyrobeny z plného. Pouzdro závěru je k pažbě připevněno pomocí dvou průběžných šroubů, které zároveň spojují pouzdro s nábojovou schránkou. Hlaveň je k pažbě připevněna pomocí dvou hlavňových objímek.


Technické údaje - pěchotní puška
Ráže - 7 mm
Náboj - 7x57
Délka - 1240 mm (L. Olson uvádí 1234 mm)
Délka s bodákem - 1605 mm
Prázdná hmotnost - 3,9 kg (L. Olson uvádí 4,0 kg)
Hmotnost nabité zbraně - 4,2 kg
Délka hlavně - 740 mm
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 220 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 3,9 mm
Úsťová rychlost - 720 m/s
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 300 až 2000 m


Technické údaje - krátká puška
Ráže - 7 mm
Náboj - 7x57
Délka - 1060 mm (L. Olson uvádí 1050 mm)
Prázdná hmotnost - 3,8 kg
Délka hlavně - 560 mm (L. Olson uvádí 552 mm)
Počet drážek v hlavni - 4
Stoupání vývrtu - 220 mm
Smysl stoupání - pravý
Hloubka drážek - 0,13 mm
Šířka drážek - 3,9 mm
Úsťová rychlost - 720 m/s
Kapacita nábojové schránky - 5 nábojů
Rozsah hledí - 300 až 2000 m


Výroba
Španělské pušky Mauser 1893 vyráběly tyto firmy:
- Waffenwerke Mauser, Oberndorf am Neckar
- Ludwig Loewe & Co, Berlin
- Fabrica de Armas Oviedo, Oviedo
- Industrias de Guerra de Cataluña


Krátké pušky se vyráběly pouze ve jmenovaných španělských závodech.


Značení
Španělské pušky Mauser 1893 jsou na levé straně pouzdra závěru značeny ve dvou řádcích. V horním řádku je označení typu „MAUSER ESPAÑOL MODELO 1893“, ve druhém řádku je název výrobce: pušky, vyrobené firmou Loewe nesly označení „MANUFACTURA LOEWE, BERLIN, španělské výrobky nesou výše uvedené označení výrobce. Španělskou podobu značení firmy Mauser se mi zjistit nepodařilo.
URL : https://www.valka.cz/ESP-Mauser-1893-t29325#103988Verze : 0
MOD
Vlastní foto VHÚ 30.9.12
URL : https://www.valka.cz/ESP-Mauser-1893-t29325#457837Verze : 0
MOD