Main Menu
User Menu

Rudolf I.

Římskoněmecký král Rudolf I., hrabě habsburský a kyburský


(Römisch-deutscher König Rudolf I., Graf von Habsburg, Graf von Kyburg und Landgraf von Thurgau)


nar.: 1218
zem.: 1291


králem: 1273-1291
URL : https://www.valka.cz/Rudolf-I-t29243#103674Verze : 0
MOD
Rudolf I. (IV.) von Habsburg


Rudolf sa narodil ako syn Albrechta IV. Múdreho grófa von Habsburg a jeho manželky Hedwigy grófky von Kyburg. Bol dedičom rodinných majetkov v Alsasku a Aargaue. Zo začiatku svojho pôsobenia podporoval kráľa Konráda IV. , za čo ho roku 1254 pápež Inocent IV. exkomunikoval. Kráľ Konrád bol posledným z rodu Hohenstaufovcov. Po jeho smrti sa rozpútali boje o trón Svätej Ríše Rímskej. Uchádzali sa oň Alfons X. Kastílsky a Richard z Cournouailles. No ani jeden sa nemohol v Nemecku presadiť. Z toho dôvodu zvolal Juraj X. v roku 1272 voľby, ktoré by umožnili, aby Ríša dostala jediného a všetkými uznávaného panovníka. 29.9.1273 sa vo Frankfurte zhromaždili kurfirsti, aby tam zvolili v súlade s pápežovým prianím cisára. Za nového kráľa zvolili 55-ročného grófa Rudolfa IV. von Habsburg.
Dňa 24.10.1273 bol v Aachene korunovaný a, aby získal aj požehnanie pápeža vzdal sa práv na Rím, pápežský štát a Sicíliu.
Dôležitou udalosťou v období Rudolfovho života bol tzv. spor o babenbergské deičstvo. Uchádzal sa oň Přemysl Otakar II. nakoľko jeho manželka bola členkou tohto rodu. Rudolf, už ako rímsko-nemecký kráľ rozhodol, že babenbergské dedičstvo má pripadnúť korune, nakoľko neexistuje mužský potomok. S tým ale samozrejme nesúhlasil Přemysl Otakar II. a bola proti nemu vyhlásená v júni 1276 vojna. Tým pripadlo babenbergské dedičstvo Rudolfovi. Postupom času Rudolf upevňoval svoje pozície v Rakúsku a snažil sa zabezečiť budúcnosť svojim dedičom, čo sa mu aj podarilo. V decembri 1282 udelil Rudolf rakúske a štajerské vojvodstvá svojim synom, Albrechtovi a Rudolfovi. Neskôr sa stal jeho syn Rudolf aj švábskym vojvodom. V roku 1286 udelil Rudolf I. Korutánsko svokrovi svojho syna Albrechta. Tým zabezpečil hmotné statky svojmu potomstvu. V roku 1291 sa pokúšal zabezpečiť korunu pre svojho syna Albrechta.
Dňa 15.7.1291 v Speyeri Rudoplf I. umrel a pochovali ho v tamojšej katedrále.Zdroj:
Henry Bogdan: Historie Habsburků : sedm století rodu, Brána, Praha, 2003, ISBN 80-7243-188-9
Rudolf I. - Náhrobný kameň Rudolfa I.
Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Rudolf_von_habsburg.png

Náhrobný kameň Rudolfa I.
Zdroj:upload.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Rudolf-I-t29243#235968Verze : 0