Ben Gurion, David

David Ben-Gurion
דוד בן-גוריון
     
Příjmení:
Surname:
Ben Gurion Ben-Gurion
Jméno:
Given Name:
David David
Jméno v originále:
Original Name:
דוד בן-גוריון
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
? ?
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
? ?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
16.10.1886 Plonsk
16.10.1886 Płońsk
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.12.1973 Sde Boker
01.12.1973 Sde Boker
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Předseda vlády 1948-1954, 1955-1963.
Předseda Židovské agentury 1935-1948. /
Ministr obrany 1948-1954, 1955-1963.


Prime Minister 1948-1954, 1955-1963.
Chairman of Jewish Agency 1935-1948. /
Defense Minister 1948-1954, 1955-1963.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
První ministerský předseda Izraele.
Předseda sionistické strany Mapaj 1930-1953, 1955-1963.
Příslušník 38. praporu Židovské legie za 1. světové války.
First Prime Minister of Israel.
Leader of Mapai Zionist Party 1930-1953, 1955-1963.
Member of 38th Battalion of the Jewish Legion during World War I.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Gurion
http://en.wikipedia.org/wiki/Sde_Boker
URL : https://www.valka.cz/Ben-Gurion-David-t28987#400923 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ben Gurion Ben-Gurion
Jméno:
Given Name:
David David
Jméno v originále:
Original Name:
דָּוִד בֶּן-גּוּרִיּוֹן
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/David_Ben-Gurion
http://en.wikipedia.org/wiki/Sde_Boker
URL : https://www.valka.cz/Ben-Gurion-David-t28987#700623 Verze : 0

David Ben Gurion - zakladatel státu Izrael


(1886-1973)


Narodil se 16. října 1886 v Plonsku v ruském záboru Polska a po vlně pogromů za první ruské revoluce odešel v roce 1906 do Palestiny. V té době již byl členem sionistického hnutí a v Palestině založil spolek "Dělníci Siónu", jehož ideovým základem bylo založení židovského "domova" v Palestině na principech židovského nacionalismu a světového socialismu. Na rozdíl od starousedlíků se Židé organizovaní v hnutí Ben Guriona zabývali výhradně zemědělstvím a zakládali židovské osady.


Když začala první světová válka, byl Ben Gurion pro svoji politickou činnost osmanskými úřady vypovězen z Palestiny a odešel do Velké Británie. Tam v roce 1917 vstoupil do nově zformované Židovské legie britské armády. Po válce vedl kampaň za imigraci Židů do Palestiny a stal se roku 1921 tajemníkem Všeobecné odborové federace židovských dělníků. Založil a od roku 1930 vedl Stranu práce - Mapaj. V roce 1939 se jeho strana postavila proti politice britské vlády, která se snažila příliv židovských imigrantů do Palestiny omezit.


Po vypuknutí druhé světové války odcestoval do Spojených států, kde si poprvé uvědomil sílu tamější pětimilionové židovské komunity. Zde také přijal a posléze na konferenci sionistů v New Yorku v roce 1942 prosadil ideu založení židovského státu Izrael na území Palestiny. Ben Gurion delegátům řekl: "Historie rozhodla, že se máme vrátit do své vlasti a založit tam znovu izraelský stát." Na tomto základě se jeho strana Mapaj stala vedoucí silou Světové sionistické organizace a on sám se na 22. sionistickém kongresu 21. listopadu 1946 v Basileji stal předsedou jejího výkonného výboru.


Po vzniku státu Izrael v roce 1948 se Ben Gurion stal jeho prvním ministerským předsedou a zároveň i ministrem obrany. S vydatnou sovětskou pomocí se stal vítězem v první izraelsko-arabské válce, která vypukla bezprostředně po vyhlášení nezávislosti. V lednu 1949 pak strana Mapaj zvítězila ve volbách a Ben Gurion sestavil první zvolenou vládu. Pod jeho vedením ukončil Izrael spolupráci se SSSR a začal se orientovat na Spojené státy a ve vnitřní politice se začal více orientovat doprava. Po výbuchu bomby na sovětském velvyslanectví 9. února 1953 došlo dokonce k přerušení vzájemných diplomatických styků se SSSR.


V říjnu 1953 došlo ke konfliktu na izraelsko-jordánských hranicích a k následnému vpádu izraelské armády do Jordánska. To vyvolalo odsouzení mezinárodní veřejnosti a vládní krizi v zemi, po které Ben Gurion z úřadu premiéra odstoupil. Po další vládní krizi, vyvolané srážkami na izraelsko-egyptské hranici počátkem listopadu 1955, se Ben Gurion opět postavil do čela vlády. Ve funkci premiéra pak vedl druhou izraelsko-arabskou válku v roce 1956. Na přelomu 50. a 60. let pak ještě více upevnil politické i hospodářské vazby Izraele na Spojené státy a NATO, což vedlo k zesílení opozice vůči jeho vládě i v samotné straně Mapaj. Politická krize vyvrcholila za návštěvy západoněmeckého politika v Izraeli v červnu 1963, kdy byl Ben Gurion donucen k demisi. O dva roky později založil ze svého křídla v Mapaj vlastní stranu Rafi, kterou pak vedl až do roku 1970, kdy ze zdravotních důvodů odešel do ústraní.


Ben Gurion zemřel 1. prosince 1973 a je v Izraeli nazýván "otcem národa".
Ben Gurion, David - David Ben Gurion přečetl v Tel Avivu izraelskou deklaraci nezávislosti, čímž vyhlásil vznik Státu Izrael, 14. května 1948
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1247313

David Ben Gurion přečetl v Tel Avivu izraelskou deklaraci nezávislosti, čímž vyhlásil vznik Státu Izrael, 14. května 1948
commons.wikimedia.org

Ben Gurion, David - Návrh Peelovy komise na rozdělení mandátu Ben Gurion přijal, přestože nabízel pro židovský stát mnohem méně území
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7082522

Návrh Peelovy komise na rozdělení mandátu Ben Gurion přijal, přestože nabízel pro židovský stát mnohem méně území
commons.wikimedia.org

Ben Gurion, David - Ben Gurionova rodina: David (vlevo) s manželkou Paulou, dětmi a otcem Avigdorem v roce 1929
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4689555

Ben Gurionova rodina: David (vlevo) s manželkou Paulou, dětmi a otcem Avigdorem v roce 1929
commons.wikimedia.org

Ben Gurion, David - Ben Gurion v uniformě židovské legie v roce 1918
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5175223

Ben Gurion v uniformě židovské legie v roce 1918
commons.wikimedia.org

Ben Gurion, David - David Ben Gurion ve své kanceláři, 19. ledna 1949
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1984319

David Ben Gurion ve své kanceláři, 19. ledna 1949
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Ben-Gurion-David-t28987#102337 Verze : 2
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více