Main Menu
User Menu

Fridrich III.

HRR

Císař římský Fridrich III., vévoda štýrský, korutanský a kraňský


- vládl v letech 1452 - 1463Fridrich III. zvaný "poslední rytíř" a je považován za posledního středověkého panovníka na římském trůnu, se v roce 1439 stal hlavou habsburského rodu a po smrti svého bratra Albrechta VI. roku 1463 také pánem dědičných rodových držav. Přesto své postavení musel obhájit proti příbuzným a šlechtě.


Při hájení svých zájmů se opíral především o podporu církve a papeže Mikuláše V. a svých cílů dosahoval diplomacií a sňatkovou politikou. Svatba jeho syna Maximilána I. s Marií Burgundskou, dědičkou vévodství, patří k jeho největším úspěchům, který částečně vyvážil neúspěchy v boji s Matyášem Korvínem o uherskou korunu.
Fridrich III. - Manželka císaře Fridricha III. a matka císaře Maximilána I.

Manželka císaře Fridricha III. a matka císaře Maximilána I.
URL : https://www.valka.cz/Fridrich-III-t28414#99641Verze : 0
narozen: 1415


1424 - vévodou štýrským, korutanským a kraňským
1440 - zvolen římskoněmeckým králem
1442 - poručníkem Ladislava Pohrobka
      1457 - po jeho smrti zdědil Rakousy = spojil rakouské země
1452 - korunován císařem římským


zemřel: 1493


v rak. zemích - jako Fridrich V.
římskoněm. král - jako Fridrich IV.
římský císař - jako Fridrich III.
URL : https://www.valka.cz/Fridrich-III-t28414#103648Verze : 0
MOD