Main Menu
User Menu

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž

Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
hvězda
kříž 1. třídy
důstojník
kříž 2. třídy
stříbrná medaile
bronzová medaile


Pozn.: všechny třídy mohou být doplněny válečnou dekorací
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980


URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#405839Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž hvězda s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Stern mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412308Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 1. třída s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz I. Klasse mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412310Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž důstojník s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz officier mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412313Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klasse mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
s válečnou dekorací
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#405843Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klass
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412312Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž stříbrná medaile s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Silberne Medaille mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412314Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Silberne Medaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412317Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž bronzová medaile s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Bronzene Medaille mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412315Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Bronzene Medaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412316Verze : 0
MOD
.Vyznamenanie bolo založené dňa 17. augusta 1914 cisárom Františkom Jozefom I. pri príležitosti 50 výročia založenia Červeného kríža. Bolo udelované iba počas trvania 1. svetovej vojny a boli ním odmenení muži aj ženy za starostlivosť o zranených a chorých. Pôvodne bolo udeľované v štyroch triedach (Záslužná hviezda, Čestné vyznamenanie I. triedy, Dôstojnícke čestné vyznamenanie, Čestné vyznamenanie II. triedy), neskôr doplnené o ďalšie 2 triedy - Striebornou a Bronzovou čestnou medailou červeného kríža. Všetky uvedené triedy boli udelované aj za zásluhy v boji, s tzv. vojnovou dekoráciou, medzi ramenami pripojeným zeleným vavrínovým vencom.


Základný prvok vyznamenania (1-4 trieda) - strieborný tlapatý latinský kríž, červeno-smaltovaný s bielym okrajom. V okrúhlom bielom medailóne červený kríž. V červenom medzikruží opis PATRIAE AC HUMANITATI (Vlasti a ľudskosti). Zadná strana kríže je strieborná nesmaltovaná, stedový biely medailón s červeným medzikružím s letopočtom 1864/1914.


Hviezda: kríž so striebornými briliantujúcimi paprskami medzi ramenami.


Medaila: oválna s dvoma anjelmi na prednej strane, držiacimi medzi sebou bielo smaltovaný štítok s červeným krížom, pri dolnom okraji heslo PATRIAE AC HUMANITATI, vzadu letopočet 1864/1914. Vojnová dekorácia, zelený dubový a vavrínový veniec, je na okraji medaile.
Stuha vyznamenania je biela s dvoma červenými prúžkami po stranách.


Spôsob nosenia:
Záslužná hviezda - na ľavej strane hrudi
I. trieda - nákrčná dekorácia
Dôstojnícky kríž - pripnutý na ľavej strane hrudi
II. trieda, Strieborná a Bronzová medaila - náprsná stuha, pre mužov trojuholníková, pre ženy v tvare motýlika
Použitá literatúra:
Koláčný, Ivan: řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri, Praha, 1999
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#212887Verze : 0
čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž-čestné vyznamenání II.třídy
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#51698Verze : 0
Čestné vyznamenanie za zásluhy o červený kríž strieborná medaila s vojnovou dekoráciou na dámskej stuhe...
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž - averz medaile

averz medaile
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž - reverz medaile

reverz medaile
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#217136Verze : 0
Foto miniatúry dôstojníckeho kríža - striebro, nepuncované, 21x17mm, zapínanie na zvislú ihlu.
Foto: súkromná zbierka
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#325901Verze : 0
Miniatúra Striebornej medaile s vojnovou dekoráciou na dámskej stuhe. Striebro, nepuncované, značená na krúžku výrobcom "VM".
Foto: súkromná zbierka
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#330685Verze : 0
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration 2nd Class with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klasse mit Kriegs-Dekoration
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1917 Kubáň, Methoděj
DD.MM.RRRR - Voneš, Augustin
Celkem : 2
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#415108Verze : 0
MOD