Main Menu
User Menu

Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž

Red Cross Honour Decoration

Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz

     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Struktura:
Structure:
hvězda
kříž 1. třídy
důstojník
kříž 2. třídy
stříbrná medaile
bronzová medaile


Pozn.: všechny třídy mohou být doplněny válečnou dekorací
Poznámka:
Note:

všechny třídy mohou být doplněny válečnou dekorací
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980


URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#405839Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž hvězda s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Stern mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412308Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 1. třída s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz I. Klasse mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412310Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž důstojník s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz officier mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412313Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klasse mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
s válečnou dekorací
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#405843Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klass
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412312Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž stříbrná medaile s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Silberne Medaille mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412314Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž stříbrná medaile
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Silberne Medaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412317Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž bronzová medaile s válečnou dekorací
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Bronzene Medaille mit Kriegs-Dekoration
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412315Verze : 0
MOD
     
Název:
Name:
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž bronzová medaile
Název v originále:
Original Name:
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Bronzene Medaille
Datum vzniku:
Date of Establishment:
17.08.1914
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.1918
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Procházka, Roman von: Österreichisches Ordenshandbuch. Bd. 1-4. München 1980
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#412316Verze : 0
MOD
.Vyznamenanie bolo založené dňa 17. augusta 1914 cisárom Františkom Jozefom I. pri príležitosti 50 výročia založenia Červeného kríža. Bolo udelované iba počas trvania 1. svetovej vojny a boli ním odmenení muži aj ženy za starostlivosť o zranených a chorých. Pôvodne bolo udeľované v štyroch triedach (Záslužná hviezda, Čestné vyznamenanie I. triedy, Dôstojnícke čestné vyznamenanie, Čestné vyznamenanie II. triedy), neskôr doplnené o ďalšie 2 triedy - Striebornou a Bronzovou čestnou medailou červeného kríža. Všetky uvedené triedy boli udelované aj za zásluhy v boji, s tzv. vojnovou dekoráciou, medzi ramenami pripojeným zeleným vavrínovým vencom.


Základný prvok vyznamenania (1-4 trieda) - strieborný tlapatý latinský kríž, červeno-smaltovaný s bielym okrajom. V okrúhlom bielom medailóne červený kríž. V červenom medzikruží opis PATRIAE AC HUMANITATI (Vlasti a ľudskosti). Zadná strana kríže je strieborná nesmaltovaná, stedový biely medailón s červeným medzikružím s letopočtom 1864/1914.


Hviezda: kríž so striebornými briliantujúcimi paprskami medzi ramenami.


Medaila: oválna s dvoma anjelmi na prednej strane, držiacimi medzi sebou bielo smaltovaný štítok s červeným krížom, pri dolnom okraji heslo PATRIAE AC HUMANITATI, vzadu letopočet 1864/1914. Vojnová dekorácia, zelený dubový a vavrínový veniec, je na okraji medaile.
Stuha vyznamenania je biela s dvoma červenými prúžkami po stranách.


Spôsob nosenia:
Záslužná hviezda - na ľavej strane hrudi
I. trieda - nákrčná dekorácia
Dôstojnícky kríž - pripnutý na ľavej strane hrudi
II. trieda, Strieborná a Bronzová medaila - náprsná stuha, pre mužov trojuholníková, pre ženy v tvare motýlika
Použitá literatúra:
Koláčný, Ivan: řády a vyznamenání Habsburské monarchie, Elka Press, Praha, 2006
Lobkowicz, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Libri, Praha, 1999
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#212887Verze : 0
čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž-čestné vyznamenání II.třídy
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#51698Verze : 0
Čestné vyznamenanie za zásluhy o červený kríž strieborná medaila s vojnovou dekoráciou na dámskej stuhe...
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž - averz medaile

averz medaile
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž - reverz medaile

reverz medaile
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#217136Verze : 0
Foto miniatúry dôstojníckeho kríža - striebro, nepuncované, 21x17mm, zapínanie na zvislú ihlu.
Foto: súkromná zbierka
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#325901Verze : 0
Miniatúra Striebornej medaile s vojnovou dekoráciou na dámskej stuhe. Striebro, nepuncované, značená na krúžku výrobcom "VM".
Foto: súkromná zbierka
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#330685Verze : 0
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration 2nd Class with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klasse mit Kriegs-Dekoration
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1915 Phleps, Artur Martin
DD.MM.1917 Kubáň, Methoděj
DD.MM.RRRR - Voneš, Augustin
Celkem : 3
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#415108Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž hvězda s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration Star with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Stern mit Kriegs-Dekoration
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#658358Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 1. třída s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration 1st Class with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz I. Klasse mit Kriegs-Dekoration
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
31.05.1915 Arz von Straußenburg, Arthur
31.05.1915 Boroević von Bojna, Svetozar
DD.05.1915 Kövess von Kövessháza, Hermann
DD.MM.1915 Křitek, Karl
DD.MM.1915 Martiny von Malastów, Hugo
DD.MM.1917 Brandner von Wolfszahn, Adam
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#658359Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž důstojník s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration Officer with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz officier mit Kriegs-Dekoration
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Pokorny, Hermann
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#658360Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž 2. třída
Red Cross Honour Decoration 2nd Class
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz II. Klass
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#658362Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž stříbrná medaile s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration Silver Medal with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Silberne Medaille mit Kriegs-Dekoration
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#658363Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž stříbrná medaile
Red Cross Honour Decoration Silver Medal
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Silberne Medaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#658364Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž bronzová medaile s válečnou dekorací
Red Cross Honour Decoration Bronze Medal with War Decoration
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Bronzene Medaille mit Kriegs-Dekoration
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#658365Verze : 0
MOD
Název
Name
Čestné vyznamenání za zásluhy o červený kříž bronzová medaile
Red Cross Honour Decoration Bronze Medal
Ehrenzeichen für Verdienste um das Rote Kreuz Bronzene Medaille
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
URL : https://www.valka.cz/Cestne-vyznamenani-za-zasluhy-o-cerveny-kriz-t25899#658366Verze : 0
MOD