Main Menu
User Menu

16. samostatná gardová střelecká brigáda [1946-1953]

16th Separate Guards Rifle Brigade

16. samostatná gardová strelecká brigáda

16-я oтдельная гвардейская стрелковая бригада

     
Název:
Name:
16. samostatná gardová střelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
16-я oтдельная гвардейская стрелковая бригада
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1946
Předchůdce:
Predecessor:
110. gardová střelecká divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.10.1953
Nástupce:
Successor:
72. gardová mechanizovaná divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1946-DD.MM.RRRR Irkutsk, ? /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.06.1946-DD.10.1953 Aleksandrijská
DD.06.1946-DD.10.1953 Chinganská
Vyznamenání:
Decorations:

MM.06.1946

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
převzato od předchůdce /taken from the predecessor

DD.06.1946

Řád Suvorova 2. stupeň /1943-1991/
The Order of Suvorov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Суворова II степени
převzato od předchůdce /taken from the predecessor

DD.06.1946

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
převzato od předchůdce /taken from the predecessor

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Феськов В. И., Голиков В. И., Калашников К. А., Слугин С. А. Вооружённые Силы СССР после Второй мировой войны: от Красной Армии к Советской. Часть 1: Сухопутные войска. — Томск: Издательство Томского университета, 2013 — ISBN 978-5-89503-530-6
URL : https://www.valka.cz/16-samostatna-gardova-strelecka-brigada-1946-1953-t251556#692663Verze : 0
MOD