Main Menu
User Menu

Frederik VI.

Král Frederik VI.


- vládl v letech 1808 - 1839
URL : https://www.valka.cz/Frederik-VI-t25144#92309Verze : 0
Narodil se 28. ledna 1768 jako syn krále Kristiána VII. Jeho otec trpěl duševní poruchou, proto se za něho ujal vlády Frederikův vychovatel, lékař a osvícenec J. F. Struensee. Jeho výchova vedla k tomu, že princ byl od útlého mládí stoupencem osvícenských myšlenek.


V roce 1784 provedl státní převrat a dopomohl k moci v zemi přívržencům reforem, v jejichž čele stál Andreas Peter Bernstorff. Program reforem byl pečlivě připraven a měly charakter nezvratných změn pro celou dánskou společnost. Nejvíce se dotkly zemědělců, neboť po zrušení nevolnictví v roce 1788 byla roku 1792 provedena pozemková reforma ve prospěch drobných a středních sedláků a zrušeno otroctví v západoindických koloniích. V roce 1787 převzal stát monopol na obchod s Islandem a roku 1800 byla pozastavena činnosti islandského parlamentu - Althingu, který ovšem již v 17. století ztratil svůj význam.


V zahraniční politice se Bernstorff po neúspěšné válce se Švédskem v letech 1788 - 90 snažil udržet neutralitu Dánska, ale v dubnu 1801 anglické loďstvo pod velením admirála Nelsona bez vyhlášení války Dánsko přepadlo a silou si vynutilo přístup na Balt. V roce 1807 dala britská vláda Dánsku ultimatum, aby se připojilo k protinapoleonské koalici, což vedlo k tomu, že se Dánsko stalo nedobrovolně spojencem Napoleona proti Anglii. To mělo katastrofální následky pro Norsko, závislé na obchodu s Anglií.


V roce 1808 nastoupil Frederik VI. po smrti svého otce na dánský královský trůn. Pokračoval ve stejné zahraniční politice jako doposud a jako spojenec napoleonské Francie se roku 1814 ocitnul na straně poražených. Po porážce ve válce se Švédskem v létě téhož roku byl nucen vzdát se Norska.


V roce 1831 Frederik VI. svolal celonárodní stavovské shromáždění s poradní funkcí. To bylo první narušení absolutistické vlády a počátek parlamentarizace státního zřízení Dánska, která vyvrcholila v roce 1849.
Frederik VI. zemřel 3. prosince 1839.
URL : https://www.valka.cz/Frederik-VI-t25144#99999Verze : 0