Main Menu
User Menu

Kristián IV.

Král Kristián IV.


- vládl v letech 1588 - 1648
URL : https://www.valka.cz/Kristian-IV-t25132#92294Verze : 0
Narodil se 12. dubna 1577 ve Frederiksborgu jako syn krále Frederika II. Králem dánským a norským se stal ve svých jedenácti letech v roce 1588, ale až do jeho zletilosti v roce 1596 za něho vládla regentská rada.


Za jeho vlády prožívalo dánsko období rozmachu. Kristián IV. chtěl z Dánska vytvořit mocnost evropského a světového významu. Podporoval rozvoj řemesel a obchodu a zahraniční politice se snažil upevnit dánskou nadvládu nad Baltem a posílit vliv v severním Německu. Vybudoval silné obchodní loďstvo, provedl důležité reformy státní správy, soudnictví a školství. V roce 1624 založil v Norsku významný obchodní přístav Kristianii (dnešní Oslo).


V letech 1611 až 1613 vedl válku se Švédskem, ve které zvítězil a tzv. knäredským mírem získal obchodní výsady v Lotyšsku a pevnost 'Alborg jako zástavu. Švédský král Gustav II. Adolf se navíc musel vzdát Finska.
V roce 1616 získal Kristián IV. pro Dánsko první zámořskou kolonii, čímž prestiž země významně posílila.


Když začala třicetiletá válka, podporoval od počátku severoněmecká protestantská knížata. V roce 1625 usoudil,
že nastal čas otevřeně vystoupit na straně protihabsburské koalice, čímž začala druhá fáze třicetileté války, tzv. válka dánská. Během ní se Kristián IV. stal vrchním velitelem protihabsburské koalice, tvořené Nizozemím, Anglií, Dolním Saskem a podporovanou Francií a Fridrichem Falckým z exilu. Na válečném poli však stíhala Kristiána IV. porážka za porážkou. Nejdříve byl poražen roku 1626 u Lutteru od Tillyho a poté Valdštejn vyhnal jeho vojsko z říšského území. V roce 1629 musel Kristián IV. přistoupit na tzv. lübecký mír, kterým se zavázal k neutralitě v říšských věcech a ztratil vliv v severním Německu. Válka se Švédskem v letech 1643 - 45 přinesla další porážku. Mírem z Brömsebro se Kristián IV. musel vzdát Götlandu a Öselu, čímž Dánsko ztratilo nadvládu nad Baltským mořem ve prospěch Švédska.


Král Kristián IV. zemřel 28. února 1648 v Kodani. Přes neúspěch své zahraniční politiky pozvedl Dánsko hospodářsky i politicky a patří dodnes ve své zemi k oblíbeným panovníkům.
URL : https://www.valka.cz/Kristian-IV-t25132#99832Verze : 0