Main Menu
User Menu

124. smíšená brigáda [1937-1939]

124th Mixed Brigade

124.ª Brigada Mixta (Ejército Popular de la República)

     
Název:
Name:
124. smíšená brigáda
Originální název:
Original Name:
124.ª Brigada Mixta (Ejército Popular de la República)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.04.1937
Předchůdce:
Predecessor:
3. pěší pluk
Datum zániku:
Disbanded:
08.02.1939
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.04.1937-08.02.1939 27. divize
Dislokace:
Deployed:
DD.05.1937-DD.07.1937 Fraga, ? /
01.01.1938-DD.01.1938 Calanda, ? /
05.02.1938-06.02.1938 Argente-Lidón, ? /
07.03.1938-DD.03.1938 Utrillas, ? /
DD.04.1938-DD.04.1938 Ibars de Urgel, ? /
06.08.1938-DD.08.1938 Villalba de los Arcos, ? /
DD.08.1938-03.09.1938 Venta de Camposines, ? /

Velitel:
Commander:
DD.05.1937-DD.06.1937 Semprún Ramos, Alfredo ( )
DD.06.1937-DD.12.1937 del Barrio Navarro, José ( )
DD.12.1937-DD.09.1938 Soliva Vidal, Ramón ( )
DD.09.1938-DD.01.1939 Caballol Masfarné, Enrique ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.05.1937-DD.MM.RRRR Comas, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.04.1937-08.02.1939 493. pěší prapor
28.04.1937-08.02.1939 494. pěší prapor
28.04.1937-08.02.1939 495. pěší prapor
28.04.1937-08.02.1939 496. pěší prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
124. smíšená brigáda byla zformována v květnu 1937 s 3. pluku divize „Carlos Marx“, a podřízena 27.divizi z XXI. armádního sboru. Zapojila se do ofenzivy proti Huesce, poté pokračovala v pokrytí sektoru Ontiñena-Candasnos-Fraga a spolupracovala na rozpuštění Aragonské rady v oblasti jejího vlivu. V bitvě u Belchite operoval se skupinou „A“, které velel velitel její divize. Spolu se 123. smíšenou brigádou neuspěla ve svém pokusu dobýt Zueru a v nové operaci k obsazení Zaragozy od 9. do 11. října 1937. 1. ledna 1938 byla s 27. divizí přemístěna na frontu Teruel do sektoru Alcorisa-Calanda-Alloza. Ve dnech 25. až 19. ledna se brigáda vyznamenala v protiútoku v sektorech Singra a Los Cabezos, a vysloužila si citaci za příkladné chování v boji. 5. února 1938 vstoupila na linii v oblasti Argente-Lidón a následujícího dne byla poražena v Sierra Palomera akcí nepřátelského jezdectva. Po tomto útoku byla brigáda velmi poničena. V aragonské kampani byla 124. smíšená brigáda v sektoru Utrillas, kde postupně ztrácela půdu pod nohama, začalo to od 9. do 12. března, kdy se nacházela jižně od města na kótě 1105. O tři dny později se musela stáhnout ze Sierra de San Just. 24. března byla poslána před Lleidu. 3. dubna spěšně opustila Lleidu, aby se soustředila v Ibars de Urgel. 124. smíšená brigáda zasáhla do bojů na předmostí Balaguer, zaútočila na L´Assentiu a ale byla odražena. Její další vystoupení bylo v bitvě na Ebro. 6. srpna pokračovala v pokrytí sektoru Villalba de los Arcos, kde bojovala v intenzivním boji v sektoru Villalba-Corbera-Vértice Gaeta, kde obsadila kóty 441 a 448. 23. srpna 1938 ztratila své pozice na silnici Comasots, kam přijela zaplnit mezeru v Gaeta Vertex. 3. září, když bránila Venta de Camposines, byla prakticky zničena a 14. září opustila dějiště fronty na Ebru. Přestože 124. smíšená brigáda nebyla rozpuštěna, její bojová kapacita byla nulová a v bitvě o Katalánsko nebyla výrazněji využita.
Zdroje:
Sources:
https://www.combatientes.es/124BrigadaMixta.htm

URL : https://www.valka.cz/124-smisena-brigada-1937-1939-t247797#684098Verze : 3
MOD