Main Menu
User Menu

Generálporučík tankového vojska

Lieutenant General of the Tank Troops

Генерал-лейтенант танковых войск

Česky: Generálporučík tankového vojska
English: Lieutenant General of the Tank Troops
По-русски: Генерал-лейтенант танковых войск
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálporučík
Link to the Dictionary Entry Lieutenant General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-tankoveho-vojska-t244770#676775Verze : 1
MOD