Main Menu
User Menu

Stosch, Albrecht von

     
Příjmení:
Surname:
Stosch
Jméno:
Given Name:
Albrecht von
Jméno v originále:
Original Name:
Albrecht von Stosch
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
pruský generál pěchoty a admirál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.04.1818 Koblenz
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.02.1896 Mittelheim
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- šéf Říšské admirality
- šéf generálního štábu okopační armády ve Francii
- ředitel ekonomického oddělení na ministerstvu války
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
zúčastnil se bitev u Náchoda a Hradce Králové
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Stosch
URL : https://www.valka.cz/Stosch-Albrecht-von-t243960#674401Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Stosch
Jméno:
Given Name:
Albrecht von
Jméno v originále:
Original Name:
Albrecht von Stosch
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1839-DD.MM.1842 Pruská válečná akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.08.1835 podporučík
DD.MM.1856 major
DD.MM.1861 plukovník
15.06.1866 generálmajor
26.07.1870 generálporučík
DD.MM.1875 generál pěchoty
DD.MM.1875 admirál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

20.09.1866

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 30.04.1867

Řád Albrechta - velkokříž
Order of Albrecht - Grandcross
Albrecht - Orden - Großkreuz
-

Anhaltské vévodství [1863-1918] / Duchy of Anhalt [1863-1918] 05.03.1868

Domácí řád Albrechta Medvěda - velkokříž
House Order of Albert the Bear - Grandcross
Herzoglich Anhaltische Hausorden Albrechts des Bären
-

22.03.1868

Řád Sv. Mořice a Sv. Lazara velkokříž (1. třída)
Order of St. Maurice and St. Lazarus Grandcross (1st Class)
Ordine Di San Maurizio E San Lazzaro
-

Hessenské kurfiřtství [1806-1866] / Electorat of Hesse [1806-1866] 26.03.1868

Řád Ludvíka - komandér 1. třídy
Order of Ludwig - Commander 1st Class
Ludwigsorden
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] 11.06.1868

Královský záslužný řád Svatého Michaela - velkokříž
Royal Meritorious Order of Saint Michael - Grandcross
Königlicher Verdienstorden vom Heiligen Michael - Großkreuz
-

17.08.1869

Řád Sv. Stanislava 1. třída
Order of St Stanislaus 1st Class
Орден Святого Станислава 1-я степень
-

23.10.1869

Řád Františka Josefa velkokříž
Order of Franz Joseph Grandcross
Franz Joseph Orden Großkreuz
-

09.11.1869

Řád Spasitele velkokříž - 1. třída
Order of Redeemer Grandcross - 1st Class
Τάγμα του Σωτήρος
-

21.11.1869

Řád Medjidie - 1. třída
Order of the Medjidie - 1st Class
Mecidiye Nişanı
-

11.01.1870

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

Bavorské království [1806-1918] / Kingdom of Bavaria [1806-1918] 16.11.1870

Vojenský záslužný řád - Velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militär -Verdienstorden - Großkreuz
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz 26.12.1870

Vojenský záslužný kříž - 1. třída
Military Merit Cross - 1st Class
Militär Verdienskreuz
-

Oldenburské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Oldenburg 09.01.1871

Domácí a záslužný řád vévody Petra Friedricha Ludwiga - velkokříž
Order of Duke Peter Friedrich Ludwig - Grandcross
Haus-und Verdienstorden von Herzog Peter Friedrich Ludwig - Großkreuz
-

Württemberské království [1806-1918] / Kingdom of Württemberg [1806-1918] 17.01.1871

Řád za vojenské zásluhy - velkokříž
Military Merit Order - Grand Cross
Militärverdienstorden Großkreuz
-

Saské království [1806-1918] / Kingdom of Saxony [1806-1918] 02.02.1871

Řád za civilní zásluhy - velkokříž
Order for Civil Merit - Grandcross
Zivilverdienstorden - Großkreuz
-

Bádenské velkovévodství [1806-1918] / Grand Duchy of Baden [1806-1918] 08.03.1871

Řád zähringenského lva velkokříž
Order of the Zähringen Lion Grand Cross
Orden vom Zähringenen Löwen Grosskreuz
-

16.06.1871

Královský hohenzollernský domácí řád - komtur
House Order of Hohenzollern - Commander
Königlicher Hausorden von Hohenzollern - Komtur
-

Meklenbursko-Schwerin velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Mecklenburg-Strelitz 09.12.1871

Domácí Řád Vendické koruny - velkokříž
Order of the Wendish Crown - Grandcross
Hausorden der Wendischen Krone
-

18.01.1878

Řád červené orlice - 1. třída s korunou a dubovými listy
Order of Red Eagle - 1st Class with crown and Oak leaves
Roter Adler Orden - I. Klasse mit Krone und Eichenlaub
-

17.09.1881

Řád černé orlice - řetěz
Order of the Black Eagle - Collar
Schwarzer Adlerorden
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

DD.MM.RRRR

Řád Sv. Alexandra Něvského
Order of St. Alexander Nevsky
Орден Святого Александра Невского
-

DD.MM.RRRR

Řád bílého orla
Order of White Eagle
Орден Белого орла
-

DD.MM.RRRR

Řád koruny 2. třída
Order of Crown 2nd Class
Kronenorden 2. Klasse
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Vojenská záslužná medaile
Military Merit Medal
Militärverdienstmedaille 1832
-

DD.MM.RRRR

Sasko-Ernestínský domácí řád - komandér 1. třídy
Saxe-Ernestine House Order - Commander 1st Class
Sachsen-Ernestinischer-Hausorden - Komtur I. Klasse
-

Sasko-výmarsko-eisenašské velkovévodství [1815-1918] / Grand Duchy of Saxe-Weimar-Eisenach [1815-1918] DD.MM.RRRR

Domácí řád bílého sokola - velkokříž
Order of White Falcon - Grandcross
Hausorden vom Weißen Falken - Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád za vojenské zásluhy 4. třída - červená
Order of Military Merit 4th Class - Red
Orden del Mérito Militar - rojo
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda velkokříž
Order of Leopold Grandcross
Leopold-Orden Großkreuz
-

DD.MM.RRRR

Řád Oranžsko-Nassavský - velkokříž
Order of Orange-Nassau -Grand Cross
Orde van Oranje-Nassau - Grootkruis
-

DD.MM.RRRR

Řád Leopolda - velkokříž
Order of Leopold - Grandcross
Ordre de Léopold
-

DD.MM.RRRR

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Stosch
URL : https://www.valka.cz/Stosch-Albrecht-von-t243960#674407Verze : 0
MOD