Mittelhausser, Eugene Desire Antoine

divisní generál / Division General
     
Příjmení:
Surname:
Mittelhausser Mittelhausser
Jméno:
Given Name:
Eugène Desiré Antoine Eugène Desiré Antoine
Jméno v originále:
Original Name:
Eugène Desiré Antoine Mittelhausser
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál Division General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.08.1873 Tourcoing /
07.08.1873 Tourcoing /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.12.1949 Paříž /
19.12.1949 Paris /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
? ?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
? ?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Mittelhausser-Eugene-Desire-Antoine-t24376#375865 Verze : 0

     
Příjmení:
Surname:
Mittelhausser Mittelhausser
Jméno:
Given Name:
Eugène Desiré Antoine Eugène Desiré Antoine
Jméno v originále:
Original Name:
Eugène Desiré Antoine Mittelhausser
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1884-DD.06.1892 Lyceum, Lille
DD.09.1884-DD.06.1892 ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1892-DD.10.1894 Vojenská škola, Saint-Cyr
DD.10.1899-DD.11.1901 Vysoká škola vojenská, Paris
DD.09.1892-DD.10.1894 ?
DD.10.1899-DD.11.1901 ?
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.10.1894 podporučík francouzské armády
01.10.1896 poručík francouzské armády
08.07.1904 kapitán francouzské armády
28.03.1913 major francouzské armády
30.05.1915 podplukovník francouzské armády
24.05.1917 plukovník francouzské armády
24.04.1919 brigádní generál francouzské armády
10.07.1919 polní podmaršál
01.11.1919 generál IV. hodnostní třídy
11.01.1926 divisní generál francouzské armády
16.07.1940 výslužba
02.10.1894 ?
01.10.1896 ?
08.07.1904 ?
28.03.1913 ?
30.05.1915 ?
24.05.1917 ?
24.04.1919 ?
10.07.1919 Field Vice-Marshal
01.11.1919 General of 4th Rank Class
11.01.1926 ?
16.07.1940 Retirement
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.09.1892-DD.10.1894 vojenské studium, Saint-Cyr
DD.10.1894-DD.10.1899 velitel pěší čety 4. pluku alžírských střelců, saharské válčiště
DD.10.1899-DD.11.1901 vojenské studium, Paris
DD.11.1901-DD.08.1903 důstojník velitelství Alžírské divise, saharské válčiště
DD.08.1903-DD.01.1904 důstojník velitelství III. armádního sboru, Rouen
DD.01.1904-DD.06.1904 pobočník velitele III. armádního sboru, Rouen
DD.06.1904-DD.10.1907 pobočník velitele XIX. armádního sboru, Alger
DD.10.1907-DD.11.1909 velitel pěší roty 2. pluku alžírských střelců, saharské válčiště
DD.11.1909-DD.06.1910 přednosta oddělení štábu XIX. armádního sboru, Alger
DD.06.1910-DD.12.1912 příslušník Francouzské vojenské mise v Mexiku, México-City
DD.12.1912-DD.06.1913 důstojník zahraničního oddělení Ministerstva války, Paris
DD.06.1913-DD.09.1914 velitel praporu 3. pluku alžírských střelců, saharské a západoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.05.1915 přednosta oddělení štábu 10. armády, západoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.09.1915 velitel 60. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.03.1916 nemocniční ošetřování
DD.03.1916-DD.06.1917 přednosta osobního oddělení Štábu hlavního velitelství, Chantilly
DD.06.1917-DD.04.1918 velitel 1. marocké brigády, západoevropské válčiště
DD.04.1918-DD.01.1919 zatímní velitel 36. pěší divise, západoevropské válčiště
DD.01.1919-DD.01.1919 velitel 20. pěší brigády, západoevropské válčiště
DD.01.1919-DD.06.1919 náčelník štábu Francouzské vojenské mise v Československu, přesun a Praha
DD.06.1919-DD.10.1919 velitel Západní skupiny, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.01.1921 velitel Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.01.1921-DD.01.1926 náčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.01.1926-DD.02.1926 poradce ministra národní obrany, Praha
DD.02.1926-DD.04.1926 dovolená
DD.04.1926-DD.02.1928 velitel 29. pěší divise, Lille
DD.02.1928-DD.01.1930 velitel XVIII. armádního sboru, Nice
DD.01.1930-DD.08.1931 velitel XX. armádního sboru, Bordeaux
DD.08.1931-DD.08.1938 člen Nejvyšší válečné rady republiky, Paris
DD.08.1938-DD.08.1939 v dispozici ministerstva, Paris
DD.08.1939-DD.09.1939 náčelník Francouzské vojenské mise v Polsku, Paris
DD.09.1939-DD.05.1940 v dispozici ministerstva, Paris
DD.05.1940-DD.07.1940 velitel Operačního velitelství pro východní středomoří, středomořské válčiště
DD.09.1892-DD.10.1894 ?
DD.10.1894-DD.10.1899 ?
DD.10.1899-DD.11.1901 ?
DD.11.1901-DD.08.1903 ?
DD.08.1903-DD.01.1904 ?
DD.01.1904-DD.06.1904 ?
DD.06.1904-DD.10.1907 ?
DD.10.1907-DD.11.1909 ?
DD.11.1909-DD.06.1910 ?
DD.06.1910-DD.12.1912 ?
DD.12.1912-DD.06.1913 ?
DD.06.1913-DD.09.1914 ?
DD.09.1914-DD.01.1915 ?
DD.01.1915-DD.05.1915 ?
DD.05.1915-DD.09.1915 ?
DD.09.1915-DD.03.1916 ?
DD.03.1916-DD.06.1917 ?
DD.06.1917-DD.04.1918 ?
DD.04.1918-DD.01.1919 ?
DD.01.1919-DD.01.1919 ?
DD.01.1919-DD.06.1919 ?
DD.06.1919-DD.10.1919 ?
DD.10.1919-DD.01.1921 ?
DD.01.1921-DD.01.1926 ?
DD.01.1926-DD.02.1926 ?
DD.02.1926-DD.04.1926 ?
DD.04.1926-DD.02.1928 ?
DD.02.1928-DD.01.1930 ?
DD.01.1930-DD.08.1931 ?
DD.08.1931-DD.08.1938 ?
DD.08.1938-DD.08.1939 ?
DD.08.1939-DD.09.1939 ?
DD.09.1939-DD.05.1940 ?
DD.05.1940-DD.07.1940 ?
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Mittelhausser-Eugene-Desire-Antoine-t24376#375866 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více