Main Menu
User Menu

Mittelhausser, Eugene Desire Antoine

divisní generál / Division General

     
Příjmení:
Surname:
Mittelhausser
Jméno:
Given Name:
Eugène Desiré Antoine
Jméno v originále:
Original Name:
Eugène Desiré Antoine Mittelhausser
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
divisní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.08.1873 Tourcoing /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
19.12.1949 Paříž /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Mittelhausser-Eugene-Desire-Antoine-t24376#375865Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Mittelhausser
Jméno:
Given Name:
Eugène Desiré Antoine
Jméno v originále:
Original Name:
Eugène Desiré Antoine Mittelhausser
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1884-DD.06.1892 Lyceum, Lille
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1892-DD.10.1894 Vojenská škola, Saint-Cyr
DD.10.1899-DD.11.1901 Vysoká škola vojenská, Paris
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.10.1894 podporučík francouzské armády
01.10.1896 poručík francouzské armády
08.07.1904 kapitán francouzské armády
28.03.1913 major francouzské armády
30.05.1915 podplukovník francouzské armády
24.05.1917 plukovník francouzské armády
24.04.1919 brigádní generál francouzské armády
10.07.1919 polní podmaršál
01.11.1919 generál IV. hodnostní třídy
11.01.1926 divisní generál francouzské armády
16.07.1940 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1919-10.10.1919 Velitel : Západní armádní skupina
10.10.1919-01.11.1919 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
01.11.1919-DD.12.1920 Velitel : Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
01.01.1921-01.01.1926 Velitel : Hlavní štáb branné moci

Ručně vyplněné položky:
DD.09.1892-DD.10.1894 vojenské studium, Saint-Cyr
DD.10.1894-DD.10.1899 velitel pěší čety 4. pluku alžírských střelců, saharské válčiště
DD.10.1899-DD.11.1901 vojenské studium, Paris
DD.11.1901-DD.08.1903 důstojník velitelství Alžírské divise, saharské válčiště
DD.08.1903-DD.01.1904 důstojník velitelství III. armádního sboru, Rouen
DD.01.1904-DD.06.1904 pobočník velitele III. armádního sboru, Rouen
DD.06.1904-DD.10.1907 pobočník velitele XIX. armádního sboru, Alger
DD.10.1907-DD.11.1909 velitel pěší roty 2. pluku alžírských střelců, saharské válčiště
DD.11.1909-DD.06.1910 přednosta oddělení štábu XIX. armádního sboru, Alger
DD.06.1910-DD.12.1912 příslušník Francouzské vojenské mise v Mexiku, México-City
DD.12.1912-DD.06.1913 důstojník zahraničního oddělení Ministerstva války, Paris
DD.06.1913-DD.09.1914 velitel praporu 3. pluku alžírských střelců, saharské a západoevropské válčiště
DD.09.1914-DD.01.1915 nemocniční ošetřování
DD.01.1915-DD.05.1915 přednosta oddělení štábu 10. armády, západoevropské válčiště
DD.05.1915-DD.09.1915 velitel 60. pěšího pluku, západoevropské válčiště
DD.09.1915-DD.03.1916 nemocniční ošetřování
DD.03.1916-DD.06.1917 přednosta osobního oddělení Štábu hlavního velitelství, Chantilly
DD.06.1917-DD.04.1918 velitel 1. marocké brigády, západoevropské válčiště
DD.04.1918-DD.01.1919 zatímní velitel 36. pěší divise, západoevropské válčiště
DD.01.1919-DD.01.1919 velitel 20. pěší brigády, západoevropské válčiště
DD.01.1919-DD.06.1919 náčelník štábu Francouzské vojenské mise v Československu, přesun a Praha
DD.06.1919-DD.10.1919 velitel Západní skupiny, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.01.1921 velitel Zemského vojenského velitelství pro Slovensko, Bratislava
DD.01.1921-DD.01.1926 náčelník Hlavního štábu branné moci, Praha
DD.01.1926-DD.02.1926 poradce ministra národní obrany, Praha
DD.02.1926-DD.04.1926 dovolená
DD.04.1926-DD.02.1928 velitel 29. pěší divise, Lille
DD.02.1928-DD.01.1930 velitel XVIII. armádního sboru, Nice
DD.01.1930-DD.08.1931 velitel XX. armádního sboru, Bordeaux
DD.08.1931-DD.08.1938 člen Nejvyšší válečné rady republiky, Paris
DD.08.1938-DD.08.1939 v dispozici ministerstva, Paris
DD.08.1939-DD.09.1939 náčelník Francouzské vojenské mise v Polsku, Paris
DD.09.1939-DD.05.1940 v dispozici ministerstva, Paris
DD.05.1940-DD.07.1940 velitel Operačního velitelství pro východní středomoří, středomořské válčiště
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1899

Koloniální medaile
Colonial Medal
Médaille coloniale
-

DD.MM.1913

Pamětní marocká medaile
Commemorative Medal of Morocco
Médaille commémorative du Maroc
-

DD.MM.1914

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1914

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1915

Řád Čestné legie 4. třída
Order of Legion of Honour 4th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Officier
-

DD.MM.1915

Válečný kříž 1915
Cross of War 1915
Croix de Guerre 1915
-

DD.MM.1915

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1915

Řád Hvězdy Karadjordevičů 4. třída
Order of Karageorge Star 4th Class
Орден Карађорђева звезда 4. rед
-

DD.MM.1916

Řád koruny 3. třída - komander
Order of Crown 3rd Class - commander
Ordre de la Couronne 3 classe
-

DD.MM.1916

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1916

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1917

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1918

Řád Sv. Sávy 2. třída
Order of St. Sava 2nd Class
Орден Светог Саве 2. ред
-

DD.MM.1919

Válečný záslužný kříž
War Merit Cross
Croce al Merito di Guerra
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1921

Řád bílého orla 1. třída
Order of White Eagle 1st Class
Орден белог орла 1. cтепен
-

DD.MM.1923

Řád Ouissam Alaouite 2. třída
Order of Ouissam Alaouite 2nd Class
-
-

DD.MM.1924

Řád Nichan Iftikhar velkokříž (1. třída)
Order of Nichan Iftikhar Grandcross (1st Class)
نيشان الافتخار
-

DD.MM.1924

Pamětní medaile na válku 1914-1918
Commemorative Medal of War of 1914 - 1918
Medaille Commemorative de la Guerre de 1914-1918
-

30.09.1925

Řád Bílého lva vojenská skupina I. třída (velkokříž) [1922]
Order of White Lion Military Division 1st class
-

DD.MM.1925

Řád italské koruny velkokříž (1. třída)
Order of Crown of Italy Grandcross (1st Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.1925

Řád polského znovuzrození 2. třída
Order of Polonia Restituta 2nd Class
Order Odrodzenia Polski II Klasa
-

DD.MM.1926

Řád Rumunské hvězdy 1. třída
Order of Star of Romania 1st Class
Ordinul Steaua României Mare Cruce
-

DD.MM.1928

Řád Čestné legie 2. třída
Order of Legion of Honour 2nd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Officier
-

DD.MM.1928

Řád koruny 2. třída
Order of Crown 2nd Class
Ordre de la Couronne 2 classe
-

DD.MM.1928

Řád lázně rytíř komandér (vojenský) 2. třída
Order of Bath Knight Commander (Mil.) 2nd Class
-

DD.MM.1935

Řád rumunské koruny 1. třída
Order of Crown of Romania 1st Class
Ordinul Coroana României Mare Cruce
-

DD.MM.1937

Řád Čestné legie 1. třída
Order of Legion of Honour 1st Class
Ordre de la Légion d'Honneur Grand Croix
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Mittelhausser-Eugene-Desire-Antoine-t24376#375866Verze : 0
MOD