Main Menu
User Menu

806. bitevní letecký pluk [1942-1956]

806th Assault Aviation Regiment

806. bitevný letecký pluk

806-й штурмовой авиационный полк (806 шап)

     
Název:
Name:
806. bitevní letecký pluk
Originální název:
Original Name:
806-й штурмовой ордена Суворова авиационный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
27.03.1942
Předchůdce:
Predecessor:
276. frontový bombardovací letecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
29.04.1956
Nástupce:
Successor:
806. stíhací-bombardovací letecký pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.08.1942-05.07.1943 289. bitevní letecká divize
05.07.1943-01.04.1955 206. bitevní letecká divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1945-DD.04.1956 Luck, Lutsk Air Base / Авіабаза Луцк /

Velitel:
Commander:
27.03.1942-DD.05.1943 Jeskov, Fjodor Leontijevič (Major / Mайор)
31.05.1943-DD.MM.1943 Smykov, Georgij Michajlovič (Major / Mайор)
DD.MM.1943-28.10.1944 Smykov, Georgij Michajlovič (Podpolkovnik / Подполковник)
28.10.1944-DD.05.1945 Paľmov, Vasilij Vasiljevič (Kapitan / Kапитан)
DD.05.1945-DD.MM.1945 Krasjukov, Andrej Jakovlevič (Major / Mайор)
DD.MM.1945-DD.01.1946 Zabavskich, Pjotr Fedosejevič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
08.04.1945 Rad Suvorova 3. stupňa
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
18.08.1942 - 16.05.1944
17.08.1944 - 16.04.1945
Zdroje:
Sources:
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
pamyat-naroda.ru
www.wikiwand.com
https://allaces.ru/sssr/struct/p/shap806.php
www.ww2.dk
http://militera.lib.ru/memo/russian/palmov/15.html
URL : https://www.valka.cz/806-bitevni-letecky-pluk-1942-1956-t242932#671404Verze : 0
MOD
Po ťažkom zranení, ktoré pri bojovom lete dňa 28.10.1944 utrpel veliteľ pluku podpolkovnik Smykov, bol velením pluku poverený šturman (letovod) pluku kapitan Paľmov. Hoci to vo svojich spomienkach neuvádza, pluku velil zrejme len do mája 1945. V máji 1945 už totiž návrhy na vyznamenanie podpisoval ako veliteľ pluku dovtedajší náčelník štábu major Krasjukov.

Čo ale vnáša mierny chaos do postupnosti vo velení pluku je podpis podpolkovnika Smykova na dokumente z 30. januára 1945. V tom čase sa mal totiž Smykov ešte liečiť z utrpeného zranenia a po vyliečení mal byť, podľa spomienok kapitana Paľmova, vymenovaný za zástupcu veliteľa bližšie neurčenej leteckej divízie.

militera.lib.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru

806. bitevní letecký pluk [1942-1956] - veliteľ pluku kapitan Paľmov, február 1945

veliteľ pluku kapitan Paľmov, február 1945
806. bitevní letecký pluk [1942-1956] - major Krasjukov, máj 1945

major Krasjukov, máj 1945
806. bitevní letecký pluk [1942-1956] - Smykovov podpis v januári 1945

Smykovov podpis v januári 1945
URL : https://www.valka.cz/806-bitevni-letecky-pluk-1942-1956-t242932#671425Verze : 2
MOD