Main Menu
User Menu
Reklama

Podplukovník

Lieutenant Colonel

Подполковник

Česky: Podplukovník
English: Lieutenant Colonel
По-русски: Подполковник
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Podplukovník
Link to the Dictionary Entry Lieutenant Colonel
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Podplukovnik-t241832#668814Verze : 1
MOD
Reklama