Main Menu
User Menu

Generalissimus

Generalissimo

Česky:
Czech:
Generalissimus
Anglicky:
English:
Generalissimo
Další názvy:
Other names:
- -
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Generalissimus-t240901#666533Verze : 0
MOD
Císařské vojsko
Celá řada tradičních hodností se vyvinula z označení pro nějakou funkci. Označení generalissimus se nachází hodně na hraně, možno jej vnímat jako označení, které nestačilo přejít z funkce na hodnost, protože bylo uděleno velmi raritně. Za celé dějiny podunajské monarchie jen ve čtyřech případech a z toho tři nositelé byli členové panovnického domu. Generalissimus byl postaven nad všechny generály a veškeré císařské jednotky, v podstatě tedy vykonával v zastoupení panovníka jeho přirozenou funkci vrchního velitele.

V průběhu doby se pro tuto funkci používala různá další synonyma, např. Armeekommandant, Capo über alles kaiserliche Volk, Feld-Hauptmann, Feld-Obrist, General und Haupt, Generalkommandant, Generalobristfeldhauptmann, General-Haupt, General-Obrist, General-Obrist-Feld-Hauptmann, Kriegs-Obrist, Obergeneral, Oberster Feldgeneral, Obristfeldhauptmann, Obrist-Feld-General-Hauptmann či Obrist-Feld-Hauptmann.


Přehled držitelů - třicetiletá válka:
- Albrecht z Valdštejna
- král Ferdinand (syn a nástupce císaře Ferdinanda II.)
- arcivévoda Leopold Vilém (bratr císaře Ferdinand II.)


Přehled držitelů - napoleonské války
- arcivévoda Karel
Zdroje:
- Hochedlinger, Michael: Bibliographische und quellenkundliche Anmerkungen zur Erforschung militärischer Eliten in der frühneuzeitlichen Habsburgermonarchie, Österreichisches Staatsarchiv, 2006
- www.militaria.cz
URL : https://www.valka.cz/Generalissimus-t240901#666535Verze : 2
MOD