Main Menu
User Menu

2. polský sbor [1943-1947]

2 Korpus Polski

     
Název:
Name
2. polský sbor
Originální název:
Original Name:
2 Korpus Polski
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.07.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Polská armáda na východě
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1947
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1943-DD.MM.1943 9. armáda
DD.MM.1944-DD.MM.1945 8. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Palestina
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Egypt
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Itálie
DD.MM.1945-DD.MM.1947 Velká Británie

Velitel:
Commander:
21.07.1943-DD.MM.1947 Władysław Anders
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.1943-DD.MM.1947 Kazimierz Wiśniowski
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1943-DD.MM.1947 3. divize karpatských střelců
DD.MM.1943-DD.MM.1947 5. kresová pěší divize
DD.MM.1945-DD.MM.1947 2. varšavská obrněná divize
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Wojsko Polskie 1939-1945. Barwa i broń. Warszawa, Interpress 1990
Zbigniew Wawer, Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii 1940-1947, Warszawa 1992
Andrzej Antoni Kamiński, Tomasz Szczerbicki, Pojazdy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1947
URL : https://www.valka.cz/2-polsky-sbor-1943-1947-t23995#344288Verze : 2
MOD
2 Korpus Polski


- zformován v britském Iráku roku 1943 z pěších divizí ze SSSR a polských jednotek, které působily na středním Východě


- byl v plném stavu tvořen - 2 pěšími divizemi, 1 obrněnou divizí, dělostřeleckými bateriemi a pomocnými jednotkami, celkový početní stav činil před odchodem na italskou frontu 53 tisíc mužů


- pod velením gen. Anderse bojoval 2. polský sbor u Monte Casina v sestavě britské 8. armády, podílel se na osvobození Itálie


- 1946 - přepraven do Velké Británie, kde byl roku 1947 rozpuštěn
URL : https://www.valka.cz/2-polsky-sbor-1943-1947-t23995#89412Verze : 2
2 Korpus Polski - znak.


Zdroj: wikipedia
URL : https://www.valka.cz/2-polsky-sbor-1943-1947-t23995#258897Verze : 0
MOD
Diskuse

Citace - Vladimír Šilhán :

2 Korpus Polski


- zformován v britském Iráku roku 1943 z pěších divizí ze SSSR a polských jednotek, které působily na středním Východě


- byla v plném stavu tvořena - 3 střeleckými divizemi, 5 pěšími divizemi, 2 obrněnými brigádami , dělostřeleckými bateriemi a pomocnými jednotkami, celkový početní stav činil před odchodem na italskou frontu 53. tisíc mužů


- pod velením gen. Anderse bojoval 2. polský sbor u Monte Casina v sestavě britské 8. armády, podílel se na osvobození Itálie


- 1946 - přepraven do Velké Británie, kde byl roku 1947 rozpuštěn

Korekce podtrženého:
1) "tvořen" když je o dva řádky výše, že je sbor zformován, tak pak asi vhodně "tvořen" než "tvořena"
2) bohužel špatně, správně je "2 pěšími divizemi, 1 obrněnou divizí"
3) 53 bez tečky viz pravidla českého pravopisu
URL : https://www.valka.cz/2-polsky-sbor-1943-1947-t23995#536139Verze : 0
opraveno diky Smile
URL : https://www.valka.cz/2-polsky-sbor-1943-1947-t23995#536141Verze : 0
MOD