Main Menu
User Menu

79. obrněná divize [1942-1945]

79th Armoured Division

     
Název:
Name:
79. obrněná divize
Originální název:
Original Name:
79th Armoured Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
20.08.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
08.09.1942-16.10.1942 Bruce, (Brigadier General)
16.10.1942-DD.08.1945 Hobart, Percy (Major General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
www.unithistories.com
URL : https://www.valka.cz/79-obrnena-divize-1942-1945-t23933#501514Verze : 0
MOD
Divize byla zřízena 14. srpna 1942 v podobě standardní obrněné divize a podřízena Severnímu velitelství. V dubnu 1943 byla reorganizována a dostala nový úkol – nyní měla vyvíjet specializované obrněné prostředky pro nasazení při vyloďovacích a podobných operacích (tzv. Hobart's Funnies). Tyto prostředky měla rovněž testovat a její příslušníci měli zvládnout jejich ovládaní a nasazení. Neměla ale být pouhou výcvikovou formací, která by předávala vycvičené osádky ostatním obrněným jednotkám, nýbrž divizí operační. Nicméně od začátku se počítalo s tím, že její jednotlivé součásti budou přidělovány podle potřeby jiným formacím. Divize se podílela i na výcviku příslušníků jiných jednotek v ovládání tanků Sherman DD, včetně kanadských a amerických. Od dubna 1943 spadala divize do podřízenosti Velitelství domácích sil, od května 1944 do podřízenosti 21. skupiny armád. Části divize se podílely na operaci NEPTUNE, divize jako taková byla v severozápadní Evropě nasazena od srpna. Její příslušníci prošli boji v ústí řeky Šeldy, zúčastnili se čištění Rourského trojúhelníku a také se podíleli na přechodu Rýna a Labe. V srpnu 1945 byla divize zrušena.
Zdroje:
en.wikipedia.org
www.unithistories.com
URL : https://www.valka.cz/79-obrnena-divize-1942-1945-t23933#502164Verze : 0
MOD


© IWM (H 35809) Churchill Mark VII Crocodile 79. obrněné divize (79th Armoured Division) Anglie, 13. únor 1944


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/425571
URL : https://www.valka.cz/79-obrnena-divize-1942-1945-t23933#508343Verze : 0
MOD