Main Menu
User Menu
Reklama

3. ponorková brigáda (5. námořní brigáda) Pacifické floty [RRRR-RRRR]

3rd Submarine Brigade (5th Maritime Brigade) of the Pacific Fleet

3. ponorková brigáda (5. námorná brigáda) Tichooceánskej floty

3-я бригада подводных лодок (5 Морская бригада) ТОФ (3 БПЛ ТОФ)

     
Název:
Name:
3. ponorková brigáda (5. námořní brigáda)1) Pacifické floty
Originální název:
Original Name:
3-я бригада подводных лодок (5 Морская бригада) Тихоокеанского флота
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.04.1935
Předchůdce:
Predecessor:
3. ponorková brigáda (5. námořní brigáda) Námořních sil Dálného východu
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
DD.04.1935-DD.05.1938 Cholosťakov, Georgij Nikitič (Kapitan 2-go ranga / Капитан 2-го ранга)
DD.03.1941-DD.03.1943 Čursin, Serafim Jevgenjevič (Kapitan 1-go ranga / Капитан 1-го ранга)
DD.06.1944-DD.MM.RRRR Ivanov, Vladimir Nikiforovič (Kapitan 2-go ranga / Капитан 2-го ранга)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.1935-DD.MM.1937 Bauman, Arnoľd Ernstovič ( )
09.08.1940-DD.11.1940 Jemeľjanov, Leonid Andrejevič (Kapitan 3-go ranga / Капитан 3-го ранга)
DD.11.1940-DD.03.1941 Ivanov, Vladimir Nikiforovič (Kapitan 3-go ranga / Капитан 3-го ранга)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 31. ponorkový oddíl Pacifické floty

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) označenie jednotky uvedené v zátvorke sa používalo z dôvodu utajenia skutočného označenia
Zdroje:
Sources:
alerozin.narod.ru
rgavmf.ru
archív autora
URL : https://www.valka.cz/3-ponorkova-brigada-5-namorni-brigada-Pacificke-floty-RRRR-RRRR-t238813#660285Verze : 0
MOD
Reklama