Main Menu
User Menu

Kníže

Prince (Duke)

Česky:
Czech:
Kníže
Anglicky:
English:
Prince
Další názvy:
Other names:
Francouzsky / French - Prince
Italsky / Italian - Principe
Německy / German - Fürst
Rusky / Russian - Князь, Фюрст
Španělsky / Spanish - Príncipe
Poznámka:
Note:
latinsky: Princeps
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/Knize-t235823#652007Verze : 2
MOD
Pro šlechtice platí například:
Alfred kníže Windischgrätz
Alfred Prince of Windisch-Grätz
Alfred Fürst zu Windisch-Grätz

Pro panovníky platí například:
Boleslav I. český kníže
Boleslaus I, Duke of Bohemia
Boleslaw I., Herzog von Böhmen


České slovo kníže se v případě se v případě českých panovníků překládalo do němčiny jako Herzog a do latiny jako Dux, a následně do angličtiny jako Duke, protože jejich postavení tehdejším vzdělancům připadalo obdobné (i když tak úplně samozřejmě nebylo). Toto se týká i dalších obdobných vládců samostatných celků s titulem kníže (Polsko, Balkán). Netýká se to ovšem lichtenštejnských knížat, u nichž se používá Fürst/Prince, neboť tam došlo ke vzniku samostatného států až mnohem později.
URL : https://www.valka.cz/Knize-t235823#652008Verze : 1
MOD