Main Menu
User Menu
Reklama

Meklin (Kravcova), Natalja Fjodorovna

Meklin (Kravtsova), Natal'ya Fyodorovna

Наталья Фёдоровна Меклин (Кравцова)

     
Příjmení:
Surname:
Meklin (Kravcova)
Jméno:
Given Name:
Natalja Fjodorovna
Jméno v originále:
Original Name:
Наталья Фёдоровна Меклин (Кравцова)
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.09.1922 Lubny /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.06.2005 Moskva
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľka roja 588. nočného ľahkého bombardovacieho leteckého pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nositeľka titulu Hrdina Sovietskeho zväzu
- spisovateľka
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Meklin-Kravcova-Natalja-Fjodorovna-t235435#650765Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Meklin (Kravcova)
Jméno:
Given Name:
Natalja Fjodorovna
Jméno v originále:
Original Name:
Наталья Фёдоровна Меклин (Кравцова)
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1948-DD.MM.1953 vojenský institut zahraničních jazyků
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1955 major
Průběh vojenské služby:
Military Career:

01.01.1941-DD.MM.RRRR vstup do Červenej armády
DD.09.1957-DD.MM.RRRR v zálohe
Vyznamenání:
Awards:

11.01.1942

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

27.04.1943

Řád vlastenecké války 2. stupně /1942-1943/
Order of the Patriotic War, 2nd Class /1942-1943/
Орден Отечественной войны 2-й степени
-

14.04.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

23.09.1944

Medaile Za obranu Kavkazu
Medal For Defence of Caucasus
Медаль За оборону Кавказа
-

14.12.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

23.02.1945

Leninův řád /1943-1991/
Order of Lenin /1943-1991/
Орден Ленина
udeľovaný s titulom Hrdina Sovietskeho zväzu

23.02.1945

Titul Hrdiny Sovětského svazu a medaile Zlaté hvězdy
Title Hero of the Soviet Union and Gold Star Medal
Звание Героя Советского Союза и медаль "Золотая Звезда"
č. 4855

09.05.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

09.06.1945

Medaile Za osvobození Varšavy
Medal for Liberation of Warsaw
Медаль За освобождение Варшавы
-

15.06.1945

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

22.02.1948

Jubilejní medaile 30 let sovětské armády a námořnictva
Jubilee Medal for 30 Years of Soviet Army and Navy
Юбилейная медаль 30 лет Советской Армии и Флота
-

19.11.1951

Medaile za bojové zásluhy /1943-1991/
Medal for Combat Merit /1943-1991/
Медаль За боевые заслуги
- za výsluhu 10 rokov v armáde

18.12.1957

Jubilejní medaile 40 let Ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 40 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 40 лет Вооруженных Сил СССР
-

07.05.1965

Jubilejní medaile 20. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 20th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

26.12.1967

Jubilejní medaile 50 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 50 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 50 лет Вооруженных Сил СССР
-

DD.MM.1970

Jubilejní medaile Za hrdinnou práci (Za vojenské hrdinství). Na oslavu 100. výročí narození V. I. Lenina
Jubilee Medal for Heroic Labor (for Military Valor). In Commemoration of 100th Birthday of V. I. Lenin
Юбилейная медаль За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина
-

25.05.1975

Jubilejní medaile 30. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 30th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
-

28.01.1978

Jubilejní medaile 60 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal 60 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 60 лет Вооружённых Сил СССР
-

07.09.1982

Řád znaku cti /1943-1988/
Order of the Badge of Honour /1943-1988/
Орден "Знак Почёта"
-

11.03.1985

Řád vlastenecké války 1. stupně /1985-1991/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1985-1991/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

12.04.1985

Jubilejní medaile 40. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941-1945
Jubilee Medal for 40th Anniversary of Victory in Great Patriotic War
Юбилейная медаль Сорок лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1988

Jubilejní medaile 70 let ozbrojených sil SSSR
Jubilee Medal for 70 Years of Armed Forces of USSR
Юбилейная медаль 70 лет Вооруженных Сил СССР
-

07.07.1993

Jubilejní medaile "50 let vítězství ve Velké vlastenecké válce v letech 1941-1945"
Jubilee Medal "50 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941–1945"
Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
-

DD.MM.1995

Medaile Žukova
Medal of Zhukov
Медаль Жукова
-

DD.MM.2005

Pamětní medaile Ruské federace k 60. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941 – 1945.
Jubilee Medal "60 Years of Victory in the Great Patriotic War 1941-1945"
Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
-

DD.MM.RRRR

Medaile Veterán práce
Medal for Veteran of Labor
Медаль Ветеран труда
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
pamyat-naroda.ru
www.warheroes.ru
URL : https://www.valka.cz/Meklin-Kravcova-Natalja-Fjodorovna-t235435#650761Verze : 1
MOD

Natalja Fjodorovna MeklinNatalja Fjodorovna Meklin sa narodila 8. septembra 1922 v ukrajinskom meste Lubny. Súčasne so skončením základnej desaťročnej školy v Kyjeve v roku 1940, ukončila v tomto roku úspešne aj letecký kurz v kyjevskom aeroklube. Bola zdatnou športovkyňou a získala viacero ocenení aj na republikových pretekoch v streľbe z pušky a pištole. Láska k lietaniu ju doviedla k štúdiu Leteckého inštitútu v Moskve, z ktorého však do prepadnutia krajiny hitlerovcami stihla absolvovať len jeden školský rok.

Do radov Červenej armády vstúpila v októbri 1941 a spočiatku vykonávala funkciu náčelníčky spojenia jednej z letiek 587. bombardovacieho leteckého pluku. Pretože túžila lietať, prihlásila sa do kurzu pre šturmanov (navigátorov), ktorý úspešne ukončila vo februári 1942 v leteckom učilišti v meste Engeľs. V tom istom mesiaci bola zaradená ako navigátorka do formujúceho sa nočného bombardovacieho leteckého pluku, ktorému bolo neskôr pridelené poradové číslo 588. V tomto ženskom leteckom pluku, ktorý bol za príkladné hrdinstvo jeho príslušníčok vo februári 1943 premenovaný na 46. gardový nočný bombardovací letecký pluk, prešla rôznymi funkciami – pilot, starší pilot až po veliteľku roja.

Za obdobie vojny absolvovala celkovo 960 bojových letov na ľahkých bombardovacích lietadlách typu Polikarpov Po-2. Po absolvovaní 840 letu bola navrhnutá na udelenie najvyššieho štátneho vyznamenania – Titulu Hrdina Sovietskeho zväzu, ktoré jej bolo udelené 23.02.1945 a malo poradové číslo 4855.

Po skončení vojny ešte niekoľko mesiacov pokračovala v službe v armáde, odkiaľ bola na vlastnú žiadosť prepustená do zálohy v októbri 1945. Po prepustení sa zapísala na štúdium filologickej fakulty na moskovskej štátnej univerzite, z ktorej však absolvovala len dva roky. V októbri 1947 opätovne vstupuje do armády, kde po čase pokračuje v štúdiu cudzích jazykov a v roku 1953 s úspechom ukončuje Vojenský inštitút cudzích jazykov. Získané znalosti využíva pri svojej práci staršej referentky – prekladateľky na 6. správe Ministerstva obrany ZSSR. V jej osobnom živote nastal posun v januári 1956, kedy sa vo svojich tridsiatich troch rokoch vydala za Jurija Fjodorovič Kravcova.

Od septembra 1957 bola majorka Kravcova v zálohe a pracovala na pozíciách kontrolnej redaktorky Vojenského vydavateľstva (1960-1961), neskôr prekladateľky v Kancelárii zahraničnej vojenskej literatúry tohto vydavateľstva.

Je autorkou viacerých kníh, od roku 1972 bola členkou Zväzu spisovateľov. Sama milovala najmä diela klasickej literatúry ako napr. Sága rodu Forsytovcov od Johna Galsworthyho či Vojnu a mier od Lva Tolstého. Z hercov mala rada Jeana Gabina a Sophiu Loren.

Žila v Moskve, zomrela 5. júna 2005.

ru.wikipedia.org
https://mikhael-mark.livejournal.com/849875.html

URL : https://www.valka.cz/Meklin-Kravcova-Natalja-Fjodorovna-t235435#650763Verze : 9
MOD
Natalja Meklin úplne vpravo, vedľa nej stojí prvá žena-kozmonautka Valentina Tereškovová.

timeallnews.ru

URL : https://www.valka.cz/Meklin-Kravcova-Natalja-Fjodorovna-t235435#650766Verze : 2
MOD
Tento Po-2LNB pilotovala Natálie F. Meklinová, jež skončila válku v hodnosti gardového poručíka s 980 provedenými bojovými lety. Pilotka obdržela Zlatou hvězdu hrdiny SSSR, roku 1957 odešla do zálohy jako gardový major, pak se v Moskvě věnovala žurnalistice. Na zobrazeném letounu působila u 46. GNBAP při osvobození Sevastopolu.
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/389113
URL : https://www.valka.cz/Meklin-Kravcova-Natalja-Fjodorovna-t235435#650764Verze : 0
MOD
Natalja Kravcova (rodená Meklin) na povojnovom snímku so svojim synom.


vlastná zbierka

URL : https://www.valka.cz/Meklin-Kravcova-Natalja-Fjodorovna-t235435#650849Verze : 6
MOD