Main Menu
User Menu

Podplukovník

Lieutenant Colonel

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
Podplukovník
Generálská skupina:
Generals Group:
Vzdušné sily USA
Datum vzniku:
Established:
18.09.1947
Předchůdce:
Preceding Rank:
Podplukovník (Pozemní síly USA)
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
Plukovník
Hodnost nižší:
Lower Rank:
Major
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
Podplukovník (pozemné sily)
Podplukovník (Námořní pěchota)
Fregatní kapitán (Námořnictvo)
Fregatní kapitán (Pobřežní stráž)
Počet udělení:
Number of Appointments:
?
Poznámka:
Note:
Kód hodnosti v rámci NATO: OF-4
Kód hodnosti mimo NATO: O-5
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
en.wikipedia.org

Podplukovník - náramník Podplukovníka (USAF)

náramník Podplukovníka (USAF)
URL CZ: https://www.valka.cz/Podplukovnik-t235221#649861Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Lieutenant-Colonel-t235221#649861Version : 0
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.09.1947 Blakeslee, Donald James Matthew
DD.MM.1949 Johnson, Robert Samuel
19.10.1950 Robbins, Jay Thorpe
20.02.1951 England, John Brooke
01.08.1951 Quirk, Michael Joseph
15.04.1953 Rankin, Robert James
07.04.1954 Carson, Leonard Kyle
10.05.1954 Brown, Henry William
15.06.1954 Lewis, William Henry
25.03.1958 Carr, Bruce Ward
11.03.1961 Luksic, Carl John
09.03.1962 Thornell, John Francis
DD.MM.1970 Christensen, Frederick Joseph
DD.MM.RRRR Goodson, James Alexander
DD.MM.RRRR Shubin, Murray Joseph
DD.MM.RRRR Wetmore, Raymond Shuey
URL CZ: https://www.valka.cz/Podplukovnik-t235221#650258Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Lieutenant-Colonel-t235221#650258Version : 0