Main Menu
User Menu

Alonso Vega, Camilo

     
Příjmení:
Surname:
Alonso Vega
Jméno:
Given Name:
Camilo
Jméno v originále:
Original Name:
Camilo Alonso Vega
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
kapitángenerál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
29.05.1889 El Ferrol /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.07.1971 Madrid /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
první ministr
generální ředitel Civilní gardy
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
dbe.rah.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Alonso_Vega
URL CZ: https://www.valka.cz/Alonso-Vega-Camilo-t231207#641552Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Alonso-Vega-Camilo-t231207#641552Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Alonso Vega
Jméno:
Given Name:
Camilo
Jméno v originále:
Original Name:
Camilo Alonso Vega
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1910 podporučík
DD.07.1912 poručík
DD.12.1916 kapitán
DD.MM.1923 Major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.04.1935 plukovník
DD.02.1939 brigádní generál
DD.01.1942 divizní generál
DD.03.1947 generálporučík
DD.10.1969 generálkapitán
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1928

Vojenská medaile
Military Medal
Medalla Militar
-

DD.MM.1938

Medaile za utrpení pro vlast - za zranění nepřítelem za války
Suffering Medal for Homeland - Wounded by enemy in time of war
Medalla de Sufrimientos por la Patria
-

Řád Sv. Lazara jeruzalémského / Order of Saint Lazarus of Jerusalem DD.MM.1940

Řád Sv. Lazara jeruzalémského - velkokříž
Order of Saint Lazarus of Jerusalem - Grandcross
-
-

DD.MM.1942

Velkokříž Řádu sv. Hermenegilda
Grand Cross of ROrder of Saint Hermenegild
Gran Cruz del Orden de San Hermenegildo
-

DD.MM.1943

Řád za vojenské zásluhy 4. třída
Order of Military Merit 4th Class
Orden del Mérito Militar
-

DD.MM.1955

Velkokříž s Hvězdou Řádu Alfonse X.
Grand Cross of Order of Alfonso X
Gran Cruz del Orden de Alfonso X. el Sabio
-

DD.MM.1962

Bílý Letecký Záslužný Velkokříž
White Grand Cross of Aeronautical Merit
Gran Cruz con Distintivo Blanco del Mérito Aéronautico
-

DD.MM.1969

Veľkokríž Kráľovského a vznešeného Španielskeho rádu Karla III
Grand Cross of the Royal and Distinguished Spanish Order of Carlos III
Gran Cruz de Real y Distinguida Orden Espanola de Carlos III
-

DD.MM.RRRR

Velkokříž Civilního Řádu Zdravotnictví
Grand Cross of Civil Order of Health
Gran Cruz del Orden Civil de Sanidad
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
dbe.rah.es
https://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Alonso_Vega
URL CZ: https://www.valka.cz/Alonso-Vega-Camilo-t231207#641553Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Alonso-Vega-Camilo-t231207#641553Version : 0
MOD