Main Menu
User Menu

Kapitángenerál (let.)

Captain General

Capitán general

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
kapitángenerál
Generálská skupina:
Generals Group:
5. generálska hodnosť - najvyššia
Datum vzniku:
Established:
DD.10.1939
Předchůdce:
Preceding Rank:
-
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
-
Hodnost nižší:
Lower Rank:
armádní generál 1)
generálporučík
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
kapitángenerál
kapitángenerál námořnictva
Počet udělení:
Number of Appointments:
4

URL : https://www.valka.cz/Kapitangeneral-let-t230957#641013Verze : 3
MOD
Dnes hodnosť prináleží královi ako vrchnému velitelovi ozbrojených sil. Po abdikácii Juan Carlos I stále je nositelom tejto hodnosti avšak ako v kapitángenerál v zálohe.


V mimoriadnych prípadoch sú niektorí generáporučíci povýšení do tejto hodnosti avšak sa jedná o povýšenie Ad honorem, protokolárne bez reálnej moci spájajúcej sa s tohoto hodnosťou.


Pozn.
1) od / since 18.05.1999
URL : https://www.valka.cz/Kapitangeneral-let-t230957#641015Verze : 0
MOD
URL : https://www.valka.cz/Kapitangeneral-let-t230957#658167Verze : 0
MOD