Main Menu
User Menu

Panhard M3 (kolový OT)

Panhard M3


Vozidlo vzniklo jako soukromá iniciativa firmy Panhard. Prototyp byl představen v roce 1969. Seriová výroba byla ukončena již v roce 1971. Celkem bylo postaveno 1200 ks, který byly exportovány do 35 států světa.
Pohybové ústrojí je z 95% shodné s ústrojím vozidla Panhard AML 4x4 . Vozidlo je na první pohled velmi nápadné zahroceným čelem korby s šikmým pancéřováním. Řidič sedí v přední části korby motor je umístěn za ním, záď korby zabírá prostor roje. Ke vstupu používají příslušníci roje boční dveře na pravoboku i levoboku vozidla a dvoudílné dveře v zádi korby.
Vozidlo je plně obojživelné a k pohybu ve vodě používá kola.Verze a odvozená vozidla
M3/VDA- samohybný PldK ráže 20 mm s motoricky poháněnou věží
M3/VAT-dílenské vozidlo z jeřábem v zadní části korby
M3/VPC-velitelské vozidlo s rozšířeným spojovatelským zařízením
M3/VLA- ženijní vozidlo s dozerovou radlicí na čele korby
M3/VTS-ambulance pro převoz 4 ležících nebo 6 sedících pacientů
M3 s radiolokátorem RASIT nebo radarem RA 20S
BuffaloTechnicko-taktická data
Uspořádání: 4x4
Posádka: 2+10
Výzbroj: dle popisu
Délka : 4,45 m
Šířka: 2,4 m
Výška po strop věžičky: 2,48 m
Výška po strop korby:2 m
Světlá výška: 0,35 m
Rozvor: 2,7m
Bojová hmotnost: 6 100 kg
Prázdná hmotnost: 5 300 kg
Měrný výkon: 14,75 Hp/t
Motor: Panhard Model 4 HD o výkonu 90 Hp
Max. rychlost: 90 km/h
Max. rychlost plavby: 4 km/h
Dojezd: 600 km
Palivo: obojživelnéBrodivost: 0,8 m
Příkop: překonává se speciálním žlabem který se umisťuje na čelo korby - 0,8m
Max. úhel stoupání: 60%
Max. úhel bočního náklonu: 30%
Pancéřování: tl. 5 - 12 mm ( ocel )
Ochrana proti ZHN: dle přání zákazníka
Noční pozorovací přístroje: dle přání zákazníka


Výrobce: Société de Constructions Mécaniques Panhard st Levassor, Paříž
URL : https://www.valka.cz/Panhard-M3-kolovy-OT-t23027#87218Verze : 0
foto
Panhard M3 (kolový OT) -


URL : https://www.valka.cz/Panhard-M3-kolovy-OT-t23027#87219Verze : 0
Foto via www.fas.org
Panhard M3 (kolový OT) -


URL : https://www.valka.cz/Panhard-M3-kolovy-OT-t23027#87221Verze : 0
Panhard M3
Panhard M3 (kolový OT) - PANHARD M3

PANHARD M3
URL : https://www.valka.cz/Panhard-M3-kolovy-OT-t23027#304555Verze : 0