Main Menu
User Menu

Generálkapitán Královské námořní pěchoty

Captain General Royal Marines

Captain General Royal Marines

Česky: Generálkapitán Královské námořní pěchoty
English: Captain General Royal Marines
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Generálkapitán
Link to the Dictionary Entry Captain General
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
08.10.1948 -, Jiří VI.
01.06.1953 Mountbatten, Filip
19.12.2017 -, Henry Charles Albert David

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Generalkapitan-Kralovske-namorni-pechoty-t229256#668349Verze : 1
MOD