Main Menu
User Menu

Czibulkův sbor [1915-1915]

Korps Czibulka / Corps Czibulka

     
Název:
Name:
Czibulkův sbor
Originální název:
Original Name:
Korps Czibulka
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.01.1915
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.08.1915
Nástupce:
Successor:
18. sbor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.04.1915-11.06.1915 Armádní skupina Pflanzer-Baltinova
12.06.1915-DD.08.1915 7. armáda
Dislokace:
Deployed:
DD.01.1915-DD.08.1915 Východoevropske válčište

Velitel:
Commander:
DD.01.1915-DD.08.1915 Czibulka, Klaudius (Feldmarschalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.01.1915-DD.03.1915 Zeynek, Theodor von (Oberstleutenant)
DD.03.1915-DD.06.1915 Langer von Langenrode, Hermann (Oberstleutenant)
DD.06.1915-DD.08.1915 Larisch, Julius (Oberstleutenant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.austro-hungarian-army.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Czibulkuv-sbor-1915-1915-t22740#380828Verze : 0
MOD