Main Menu
User Menu
Reklama

Klement VII.

Klement VII.* 1478
† 1534
pontifikát: 1523-1534
vl. jméno: Giulio di Giuliano de' Medici
URL : https://www.valka.cz/Klement-VII-t22476#85060Verze : 0
MOD
Klement VII. (220. papež)


Narozen 26. května 1478 ve Florencii.
Vlastním jménem Giulio de Medici.


Byl italským šlechticem z Florencie, nemanželským synem Giuliana de Medici a bratrancem papeže Lva X.jehož byl vícekancléřem a důležitým diplomatem. Stal se knězem, dosáhl kardinálské hodnosti a 19. listopadu 1523 byl zvolen pepežem po papeži Hadriánu VI.


Hadrián VI. se snažil udržet spojenectví papeže s římským císařem Karlem V. (králem španělským Karlem I.). Když se říše znepřátelila s francouzským králem Františkem I. kvůli touze obou panovníků ovládnout Itálii, a když roku 1524 dobyl František Miláno přiklonil se Klement k němu. Poté co v únoru 1525 Karel Františka porazil v bitvě u Pavie a uvěznil ho, Klement přešel na Karlovu stranu. Později dostal strach s Karlovy moci a v květnu 1526 přešel k alianci Francie, Milána a Benátek proti němu. V květnu 1527 Karel vpadl Karel do Itálie a 6. května 1527 císařské oddíly dobyly a bezohledně vyplenily Řím. Zahynulo spousta lidí, mezi nimi i 147 švýcarských gardistů. Sám Klement se opevnil v Andělském hradu, ale v červnu byl nucen kapitulovat. Šest měsíců poté strávil pod dohledem, dokud se mu nepodařilo uprchnout v přestrojení za zahradníka do Orvieta.


V červnu 1529 uzavřel s Karlem mír v Barceloně, který ho stál množství majetku i moci a v únoru 1530 se od něj nechal Karel v chrámu sv. Petronia v Bologni korunovat císařem. Poté se ho snažil opakovaně neúspěšně přimět ke svolání koncilu, který měl zabránit reformám církve a vzrůstajícímu vlivu protestantství. V roce 1531 se pokusil o obnovu vztahů s Francií. Ztráta Klementovy autority a moci pomohla reformaci církve v Německu a Anglii.


Klement byl učencem a patronem umění, za jeho vlády byla rozšířena Vatikánská knihovna, přebudovávaly a restaurovaly se kostely, v Římě i jinde se stavělo opevnění, vzniklo mnoho soch a pomníků. Očistil náboženské řády, aby znovu plnily své poslání.


Podlehl horečce 25. září 1534.
Pohřben v Římě v chrámu Panny Marie nad Minervou.
Po něm byl zvolen papežem Pavel III.


Zdroj:
P.G. MAXWELL-STUART - Papežové - život a vláda od sv.Petra k Janu Pavlu II.
JOSEF GELMI - Papežové - Od svatého Petra po Jana Pavla II.
URL : https://www.valka.cz/Klement-VII-t22476#96196Verze : 1