Main Menu
User Menu

Sofie Alexejevna

Carevna, regentka Sofie Alexejevna


(1657 - 1704)


regentka v letech: 1682 - 1689
URL : https://www.valka.cz/Sofie-Alexejevna-t22442#85011Verze : 0
MOD
Sofie se narodila 27. září 1657 jako nejstarší z šesti dcer Alexeje I., zvaného Tichošlápek a sestra dvou carevičů – Fjodora a Ivana, kteří byli od mládí postižení. Teprve v druhém manželství se carovi narodil zdravý syn – Petr. Po carově smrti byl Petr teprve čtyřletý a Sofie se ujala spoluvlády s nemocným Fjodorem a po jeho smrti v roce 1682 vládla za slaboduchého Ivana. Současně bojaři na popud carevny-vdovy prohlásili za cara- spoluvládce Ivana, jejího syna Petra, a tento stav setrval až do Ivanovy předčasné smti v roce 1696.


Sofie spravovala vládní záležitosti v Rusku s pomocí svého oblíbence Golicyna. Podnikla neúspěšné tažení proti krymským Tatarům, kteří se během první rusko-turecké války v letech 1676 - 81 ve službách Vysoké porty pokoušeli ovládnout pravobřežní Ukrajinu. V květnu 1686 uzavřela s Polskem v Moskvě "věčný mír" který ukončil téměř stoleté období vzákemných válek a stvrdil podmínky tzv. andrusovského příměří z roku 1667. Společně s Polskem se pak Rusko stalo členem protiturecké Svaté ligy ve válce s Osmanskou říší v letech 1686 -1700. Během ní se Rusko zmocnilo Azova.

V posledním roce svého panování uzavřela tzv. něrčinskou smlouvu s Čínou, která určovala hranice obou zemí na Dálném východě.
Sofie byla roku 1689 Petrem I. Velikým svržena a poslána do Novoděvičského kláštera, kde 17. července 1704 zemřela.
URL : https://www.valka.cz/Sofie-Alexejevna-t22442#87192Verze : 0